Laria Biuro rachunkowe Lena Kiełpińska

Kontakt email, www
ul. Madziarska 56a Poznań
61-615 Poznań , woj. Wielkopolskie

Księga przychodów i rozchodów

USŁUGI KSIĘGOWE prowadzenie karty podatkowej, ryczałtu, Książki Przychodów i Rozchodów oraz ksiąg rachunkowych w zgodzie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i przepisami prawa podatkowego, sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, kontakt z Urzędem Skarbowym oraz wszelka pomoc w trakcie kontroli, sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP,

Obsługa kadrowa

OBSŁUGĘ KADR I PŁAC rejestracja przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS, sporządzanie listy płac oraz informacji w zakresie wynagrodzeń netto, składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy, realizacja przelewów wynagrodzeń netto, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS, prowadzenie akt osobowych i sporządzanie dokumentów kadrowych,

Podatki za granicą

Ewidencja VAT

USŁUGI ROZLICZENIA VAT prowadzenie rejestrów VAT, przygotowanie wniosków o zwrot podatku VAT,

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Obsługa kadrowa
  • Podatki za granicą
  • Ewidencja VAT
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

  • Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który ukończyłam w 2002 roku na specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. W 2008 roku uzyskałam Certyfikat Księgowy Ministra Finsnsów nr 24456/2008. Znam biegle język angielski.
  • Posiadam 10-letnie doświadczenie w obsłudze księgowo-podatkowej podmiotów działających w obszarze handlu, usług oraz produkcji. Moją wiedzę zdobywałam pracując w dużych międzynarodowych firmach oraz w lokalnych biurach rachunkowych. Dzięki temu doskonale wiem jak zapewnić najwyższą jakość usług zarówno małym przedsiębiorcom, jak i dużym firmom zagranicznym.
  • Serdecznie zapraszam do współpracy!