LH Audyt Rachunkowość Biegły rewident Lucyna Hrycaniuk

Kontakt email, www
ul. Henryka Kamieńskiego 51 Kraków
30-644 Kraków X Swoszowice , woj. Małopolskie

Obsługa kadrowa

Usługi kadrowo-płacowe doradztwo w zakresie wyliczania wynagrodzeń (dla pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, kontrakty menadżerskie), doradztwo w zakresie sporządzania deklaracji i raportów miesięcznych ZUS, doradztwo w zakresie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzania informacji i deklaracji podatkowych, weryfikacje rachunków za umowy zlecenia pod względem zgodności z przepisami podatkowymi i z zakresu ubezpieczeń społecznych, bieżące doradztwo w zakresie wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.

Podatki za granicą

Analizy ekonomiczne

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe kompleksowy audyt podatkowy, opinie i doradztwo w zakresie stosowania ustawy o VAT, opinie i doradztwo w zakresie stosowania ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, opinie i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych, pomoc w bieżących kontaktach z organami podatkowymi, bieżące doradztwo podatkowe.

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Podatki za granicą
  • Analizy ekonomiczne
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Biegły rewident Posiada praktykę w nbspdziedzinie księgowości i nbsppodatków, którą nabyła w nbsptrakcie pracy w nbspDziale Audytu i nbspPodatków w nbspfirmie Roedl nbsp amp nbspPartner oraz doświadczenie w nbspkierowaniu badaniami sprawozdań finansowych w nbspDziale Audytu firmy Ernst nbsp amp nbspYoung. Uczestniczyła w nbspbadaniach sprawozdań finansowych międzynarodowych koncernów i nbspspółek giełdowych, badaniach raportów grupowych według europejskich i nbspamerykańskich standardów rachunkowości, a nbsptakże SOX i nbspdue diligence. Interesuje się w nbspszczególności rozwojem międzynarodowej sprawozdawczości finansowej. Biegle posługuje się językiem niemieckim i nbspangielskim. Lucyna Hrycaniuk jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w nbspKrakowie oraz Szkoły Głównej Handlowej w nbspWarszawie. Informacje o zespole Mateusz Nowak - radca prawny nbsp i doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i nbspAdministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie spółek i prawie gospodarczym, oraz prawie podatkowym, zajmując się m.in. nbsp przygotowaniem prawnym i nbsppodatkowym transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć. Specjalizuje się także w problematyce tworzenia spółek poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz międzynarodowym prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem jurysdykcji luksemburskiej oraz cypryjskiej. Ponadto bierze udział w obsłudze transakcji związanych z emisją dłużnych papierów wartościowych, a także uczestniczy w obsłudze prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz transakcji realizowanych przez fundusze inwestycyjne. Posługuje się językiem angielskim. Paweł Wąs - dyplomowany księgowy, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów nr nbsp59121/2012, absolwent Kierunku Rewizja finansowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w nbspKrakowie. Specjalizuje się w obsłudze księgowej podmiotów krajowych. Współpraca z biegłymi rewidentami:
BLM Audyt Sp. z o.o. - www.blmaudyt.pl
Advantim Sp. z o.o. - www.advantim.pl