Liczydło.pl

Kontakt email, www
Krasickiego 10/1 zobacz inne firmy z Krasickiego
81-836 Sopot , woj. Pomorskie

Ryczałt ewidencjonowany

Korporacje i duże firmy

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Korporacje i duże firmy
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

• Doradztwo podatkowe:   -pomoc w zarejestrowaniu działalnościgospodarczej   -porady, opinie i wyjaśnienia z zakresuzobowiązań podatkowych   -poradztwo w zakresie formy opodatkowania   -konsultacje w sprawach dotyczących zagadnieńpodatkowych występujących w bieżącej działalności Klienta   -reprezentacja w ramach bieżących kontaktów zorganami podatkowymi   -inne formy doradztwa ustalone indywidualnie zKlientem.   -inne formy doradztwa ustalone indywidualnie zKlientem.• Księga przychodów i rozchodów (KpiR):   -bieżące księgowanie dostarczonych dowodówksięgowych   -prowadzenie ewidencji środków trwałych iwyposażenia   -naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie zzakładowym planem amortyzacji   -prowadzenie rejestrów podatku VAT orazsporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług -Obliczaniezaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzaniedeklaracji do Urzędu Skarbowego   -doradztwo w kwestiach podatkowych.• Ryczałt ewidencjonowany:   -prowadzenie ewidencji przychodów   -prowadzenie odrębnych ewidencji VAT    -prowadzenie wykazu środków trwałych iwyposażenia   -sporządzanie deklaracji podatkowych   -ustalanie należnych zaliczek ws. zryczałtowanegopodatku dochodowego   -doradztwo podatkowe.• Obsługa kadrowo – płacowa:   -sporządzanie list płac   -niezbędne deklaracje (PIT-4R, PIT-11, IFT-1,PIT-40)   -rozliczenia podatku dochodowego od osóbfizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne   -prowadzenie kart przychodów pracowników   -wykonywanie dokumentów nawiązania i rozwiązaniastosunku pracy   -sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowyzlecenia, umowy o dzieło).• Rozliczenia ZUS:   -sporządzanie wszystkich deklaracji i raportówwymaganych przez ZUS (uwzględniających także zwolnienia lekarskie izasiłki chorobowe)   -korekty deklaracji   -elektroniczny przekaz deklaracji