Małopolskie Biuro Rachunkowe Księgowa, księgowy

Kontakt email, www
Ul. Browarna 20
30-417 Kraków XIII Podgórze , woj. Małopolskie

Ryczałt ewidencjonowany

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

O firmie Małopolskie Biuro Rachunkowe założone w roku 1991to profesjonalne biuro obs ługujące firmy z każdego zakątka Świata.Nasza firma oferuje kompleksową obsługę księgowądla wszystkich zakresów prowadzonej dzia łalności gospodarczej. Dbaj ąc o interesy naszych klientów świadczymy usługi księgowena najwy ższym poziomie. Bogatsi o doświadczenie zdobyte podczas współpracyz ró żnorodnymi firmami zapewniamy zaangażowanie i doświadczenie po łączone z profesjonalnym podejściem do świadczonych usługw oparciu o wewn ętrzne procedury wypracowaneprzez lata prowadzonej dzia łalności.Z naszego do świadczenia korzystamy równieżdoradzaj ąc naszym klientom przy podejmowaniu strategicznych decyzji- wskazujemy kierunki mog ące przyczynić się do ich rozwoju.Posiadamy licencję Ministra Finansów, niezbędną do prowadzenia tej dzia łalności oraz wysokie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Świadczymy profesjonalne i rzetelne usługi w zakresie doradztwa podatkowego poparte licencj ą doradcy podatkowego.Prowadzimy księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów,ewidencje rycza łtowe. Współpracujemy z firmami działającymi na obszarze całego krajuoraz poza jego granicami. Nasz cel Dzięki zdobytemu doświadczeniu doskonale zdajemy sobie sprawę z trudności jakie napotykacie Państwo w ramach prowadzonej działalności ciągle zmieniające sięprzepisy podatkowe,niejasneinterpretacje,trudności w kontaktach z urzędami,niepewnasytuacja na rynku,duża rotacja wśród pracowników.Naszym celem jest właściwa opieka w sferze podatkowej i kadrowej. Potrafimy to osiągnąć dzięki wzajemnemu zrozumieniu potrzeb jak i prostym i przejrzystym zasadom.Nasze biuro rachunkowe działa w dw ó ch dogodnych lokalizacjach w Krakowie gdzie możemy zaoferować naszym Klientom swoje usługi: ul. Lubicz 25 - centrum miasta, w bliskiej odległości od ZUS Pędzichów, US Kraków-Stare Miasto. ul. Puszkarskiej 9 - w bliskiej odległości od ZUS Kraków Podgórze, ZUS Kraków-Łagiewniki, US Kraków-Podgórze, I US w Krakowie oraz Urzędu Miasta przy ul. Wielickiej 28A. SERDECZNIE ZAPRASZAMY !