Mariola Rybacka

Kontakt email, www
ul. Jana Pietrusińskiego 15 61
61-418 Poznań , woj. Wielkopolskie

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Biura rachunkowe

O nas

Oferujemycykliczne spotkania wg Państwa potrzeb,profesjonalne i rzetelne wywiązywanie sie z obowiązków,indiwidualne podejście do Panstwa potrzeb,prowadzenie rachunkowości finansowej i zarządzanieprzedsiębiorstwem,tworzenie i opieka nad systemem rachunkowości,pełne prowadzenie spraw kadrowych, płacowych i ZUS- PayrollSolutions,sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,administrację kadrową,sporządzanie deklaracji miesięcznych oraz zeznań rocznych doUrzędu Skarbowego i Sądu,nadzór księgowo-podatkowy w przedsiębiorstwie,sporządzanie analiz ekonomicznych i raportów zgodnie z wymogamiklienta,audyt dokumentacji kadrowej,rozliczanie podatków zagranicznych,sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.WspółpracaNawiązanie współpracy z naszą firmą pozwoli Państwu nawyeliminowanie problemów w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS-emoraz innymi urzędami podatkowymi oraz państwowymi.Z przyjemnością spotkamy się z Państwem w celu zaprezentowania iudzielenia szerszej gamy informacji i usług oraz przedstawieniazakresu możliwości ramowych propozycji.