Mariusz Raszczyk Mieczysław Gorzka

Kontakt email, www
Ul. Połaniecka 6
53-403 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Biura rachunkowe

O nas

Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie – to charakter naszego biura.Dzięki ciągłemu samodoskonaleniu, ukierunkowaniu na rozwój ipodwyższanie kompetencji zapewniamy naszym Klientom profesjonalnąobsługę księgowo-kadrową już od ponad 15 lat.Wiemy jak ważną rolę w budowaniu zaufania pełni indywidualnycharakter relacji z Klientem, stąd tak duży nacisk kładziemy naosobowość i kwalifikacje naszej kadry. Wiedza i energia naszychpracowników są do Waszej ciągłej dyspozycji. Pod czujnym okiemdoradców podatkowych, nasi pracownicy służą Wam pomocą wzagadnieniach z zakresu rachunkowości, podatków, prawagospodarczego oraz płac i kadr. Obecnie opiekujemy się blisko 200-ma podmiotami gospodarczymi oróżnych profilach działalności. Do grona naszych Klientów należązarówno osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalnośćgospodarczą, jak i spółki osobowe i kapitałowe.Doświadczenie jakie zdobyliśmy w trakcie prowadzonej działalnościoraz prawidłowość dokonywanych przez nas rozliczeń zostały jużwielokrotnie potwierdzone w toku kontroli podatkowych prowadzonychprzez organy skarbowe. Tak zweryfikowane umiejętności gwarantująnaszym Klientom pełne bezpieczeństwo prowadzonych spraw. Dodatkowousługi wykonywane przez nas są ubezpieczone od odpowiedzialnościcywilnej.Wiedza, doświadczenie, zaangażowanie – to charakter naszego biura.Szlifuj go z nami…