MC Group Biuro księgowo – finansowe

Kontakt email, www
Aleja Bzów 45/2 Piaseczno
05-500 Józefosław , woj. Mazowieckie

Księga przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów: - ewidencja środków trwałych i wyposażenia, - bieżąca ewidencja operacji gospodarczych, - rejestry VAT, - rozrachunki z kontrahentami, - sporządzanie deklaracji skarbowych, - rozliczenia z Urzędem Skarbowym, - sprawozdania do urzędu statystycznego, - doradztwo rachunkowo-księgowe.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany: - ewidencja przychodów, - ewidencja środków trwałych i wyposażenia, - ewidencja podatku VAT, - rozliczenia z Urzędem Skarbowym, - sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego.

Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowo-płacowa: - obsługa umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło i innych, - sporządzanie listy płac i deklaracji PIT-4, - kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji do ZUS, - ewidencja wynagrodzeń, - sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników, - sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach przez pracowników.

Obsługa płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa: - obsługa umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło i innych, - sporządzanie listy płac i deklaracji PIT-4, - kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, sporządzanie deklaracji do ZUS, - ewidencja wynagrodzeń, - sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników, - sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach przez pracowników.

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Księgi rachunkowe (pełna księgowość): - bieżąca ewidencja operacji gospodarczych, - opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont, - ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, - prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów, - obsługa transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych, - prowadzenie rejestrów podatku VAT, - reprezentowanie Klienta przed urzędami skarbowymi i organami kontroli skarbowej, - sporządzanie deklaracji do urzędu skarbowego, - sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego, - doradztwo rachunkowo-księgowe.

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Biuro Rachunkowe MC Group jest firmą uprawnioną do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych działającą w oparciu o licencję Ministerstwa Finansów nr 24519/01. Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową, kadrowo-płacową dla podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności i formie prawnej, w tym firm zagranicznych działających w Polsce. Misją naszej działalności jest profesjonalne świadczenie usług księgowo-finansowych dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz wypełnianie ustalonych zobowiązań Klientów, jak i wspieranie ich w finansowym zarządzaniu przedsiębiorstwem