MONEY COUNT biuro księgowe Beata Banasiak

Kontakt email, www
ul. Dworcowa 18 lok. LU3 Piaseczno zobacz inne firmy z Dworcowa LU Piaseczno
05-500 Piaseczno , woj. Mazowieckie
Pomoc w rejestracji firmy we wszystkich urzędach

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym. Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  ewidencji wyposażenia. Sporządzanie rozliczeń rocznych.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany Miesięczne naliczanie podatku . Bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT). Sporządzanie rozliczeń rocznych.

Obsługa kadrowa

Kadry i Płace Zgłoszenie pracodawcy do PIP. Prowadzenie akt osobowych. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, świadectw pracy itp. Zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników. Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło. Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, deklaracji dla potrzeb US od wypłaconych wynagrodzeń. Sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS. Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników: PIT 11, PIT 8B, PIT 40 …itp. Sporządzanie deklaracji PFRON

Analizy ekonomiczne

Analizy Finansowo – Księgowe Możliwość opracowania analizy finansowej przedsiębiorstwa indywidualnie dla każdego Klienta. W szczególności opracowanie; analizy sprzedaży, kosztów, płynności finansowej, nakładów inwestycyjnych. Obliczamy i przedstawiamy wskaźniki finansowe wraz z ich komentarzem.

Obsługa płacowa

Kadry i Płace Zgłoszenie pracodawcy do PIP. Prowadzenie akt osobowych. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło, świadectw pracy itp. Zgłaszania i wyrejestrowania pracowników w ZUS. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników. Sporządzanie list płac dla pracowników etatowych, oraz rachunków do umów zlecenia i o dzieło. Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, deklaracji dla potrzeb US od wypłaconych wynagrodzeń. Sporządzanie zestawień wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS. Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników: PIT 11, PIT 8B, PIT 40 …itp. Sporządzanie deklaracji PFRON.

Księga rachunkowa

Księgi Rachunkowe Opracowanie i modyfikacja zakładowego planu kont. Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US. Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS. I NBP. Rozliczanie WNT i WDT jak również export i import. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi. Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Monitoring należności i zobowiązań. Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady nadzorczej itp.

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

The page you are looking for might have been removed, had its namechanged, or is temporarily unavailable.Please try the following:Make sure that the Web site address displayed in the addressbar of your browser is spelled and formatted correctly.If you reached this page by clicking a link, contactthe Website administrator to alert them that the link is incorrectlyformatted.Click the Back buttonto try another link.HTTP Error 404 - File or directory not found.Internet Information Services (IIS)Technical Information (for support personnel)Go to Microsoft ProductSupport Services and perform a title search for the wordsHTTP and 404.Open IIS Help, which is accessible in IIS Manager(inetmgr),and search for topics titled Web Site Setup,Common Administrative Tasks, and About Custom ErrorMessages.