O firmieAktualnościNasza ofertaCennikKontakt

Kontakt email, www
Czerwiec 2009 21
86-100 Świecie , woj. Kujawsko-Pomorskie

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Deklaracje PFRON

Specjalizacje:

  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe
  • Deklaracje PFRON

O nas

Oferujemy Państwu następujące usługi:prowadzenie ksiąg rachunkowychsporządzanie sprawozdań finansowychprowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów iewidencji ryczałtuprowadzenie ewidencji VAT i innych ewidencji wymaganychprzepisami prawa podatkowegoprowadzenie rozliczeń z US, ZUS i PFRONsporządzanie deklaracji podatkowychusługi kadrowo – płacowe ( sporządzanie umów o pracę, umówcywilno-prawnych, list płac, rachunków, prowadzenie teczekosobowych pracowników, zgłoszenia i rozliczanie składek  ZUS,informacje PIT-11)sporządzanie zeznań rocznych dla podmiotów gospodarczych i osóbfizycznychpomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje na rozpoczęciedziałalności gospodarczej, doposażenie stanowiska pracy i rozwojoweorganizacja szkoleń BHP dla pracodawcy i pracownikaredagowanie pism urzędowych i pomoc w sporządzaniu umówhandlowychsporządzanie przelewów do ZUS i USprzekazywanie deklaracji i zeznań do odpowiednich urzędówW związku z rozwojem firmy wprowadziliśmy obsługę prawnąpodmiotów gospodarczych polegającą na:zakładanie spółekrejestracja w KRSobsługa bieżąca zebrań zarządu oraz zgromadzeń wspólnikówprzekształcanie i likwidacja spółekdochodzenie wierzytelności itp.Outsourcing kadrowy – administrowanie kadrami i płacamiProwadzenie akt personalnych pracowników zleceniodawcy irozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników:Przestrzeganie formalnej zgodności i kompletności dokumentówpersonalnych z polskimi przepisamiPrzygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunkupracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisamikodeksu pracyPrzekazywanie właścicielowi zleceniodawcy ważnych dat/terminówwynikających z dokumentacji personalnej oraz terminów podatkowychSporządzanie comiesięcznej listy płac zgodnie z informacjązleceniodawcyProwadzenie kart wynagrodzeń pracownikówSporządzanie deklaracji ZUS , PIT i PFRON, przygotowanieprzekazów bankowych do ZUS i Urzędu SkarbowegoSporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników(PIT-11,PIT-8B lub PIT-40)Sprawozdawczość do GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowychOrganizowanie szkoleń BHP