PBAP - Kancelaria Prawa Podatkowego

Kontakt email, www
al. Stanów Zjednoczonych 34/106 Warszawa
04-041 Warszawa , woj. Mazowieckie
  • Celem PBAP™ jest zapewnienie klientom kompleksu usług, które zagwarantują im bezpieczeństwo prawne i podatkowe. Dlatego każde zlecenie będzie analizowane indywidualnie. Oznacza to, iż istotna podatkowo operacja gospodarcza, która wystąpiła u przedsiębiorcy, zostanie w pierwszej kolejności przeanalizowana pod względem prawnym (prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, itp.). Dopiero w drugiej kolejności dokonana zostanie interpretacja dla celów opodatkowania (CIT, PIT, VAT, umowy międzynarodowe, pcc, itp.). Wynika to z faktu, iż nie da się w sposób pełny udzielić klientowi wiążącej odpowiedzi w zakresie jego praw i obowiązków względem fiskusa, bez analizy prawnej operacji gospodarczej. Obowiązki podatkowe są bowiem pochodną prawidłowej oceny operacji gospodarczej.

Podatki za granicą

Porady prawne

Analizy ekonomiczne

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Podatki za granicą
  • Porady prawne
  • Analizy ekonomiczne
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

  • Szanowni Państwo,
  • Na styku sfery biznesu ze sferą administracji publicznej (w szczególności podatkowej) w sposób oczywisty powstać może konflikt, którego źródłem jest obrona interesów majątkowych przez każdą ze stron. Organy skarbowe naturalnie dążą do ochrony praw majątkowych Skarbu Państwa, wykorzystując ku temu wszelkie instrumenty, którymi obdarzył je ustawodawca, tj. kontrole skarbowe i podatkowe, postępowania administracyjne, czynności sprawdzające. Z kolei przedsiębiorca - co równie logiczne - chce umniejszyć swoje obowiązki publiczno-prawne, w ten sposób maksymalizując swój zysk netto. W całej tej sytuacji nie ma niczego niegodziwego i bezprawnego, dopóki jedna ze stron nie posunie się do naruszenia prawa.