Polonia Holding S.c

Kontakt email, www
ul. Akacjowa 11 Balice zobacz inne firmy z Akacjowa Balice
32-083 Balice , woj. Małopolskie

Obsługa kadrowa

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej: Prowadzenie kompleksowej obsługi kadrowej, Prowadzenie akt osobowych i ich przechowywanie, Redagowanie projektów umów o pracę oraz dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy stosownie do wskazań pracodawcy, Ustalanie uprawnień pracowników do urlopów wypoczynkowych, świadczeń urlopowych i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w oparciu o posiadane dokumenty, Występowanie w kontrolach prowadzonych przez: PIP, PIS i inne, Archiwizowanie akt osobowych.

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych: Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia podatku VAT, Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym VAT od nieruchomości, od środków transportu, od czynności cywilno - prawnych, Sporządzanie zeznań podatkowych. Wykonywanie zadań dotyczących problematyki ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych: Sporządzanie list płac, Sporządzanie deklaracji PIT - 4, Obliczanie wysokości składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców, Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji wymaganych przez ZUS.

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Profil działalności firmy ukierunkowany jest na podejmowanie i propagowanie działań oraz rozwiązań umożliwiających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc udzielana ze strony jednostek organizacyjnych wchodzących w strukturę organizacyjną Polonii Holding S.C. małym i średnim przedsiębiorcom jest wieloaspektowa. Poczynając od konkretnych porad prawnych, księgowo-podatkowych, marketingowych obejmuje również obsługę firm w zakresie rachunkowości, a także wsparcie w trudnych sytuacjach konfliktu interesów np. z Urzędem Skarbowym, dłużnikiem itp. Ważną jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Holdingu jest Prywatne Centrum Kształcenia, które oferuje szeroki wachlarz szkoleń dla przedsiębiorców.