Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Kontakt email, www
Szpitalna 6 lok 18-19 zobacz inne firmy z Próżna
00-031 Warszawa , woj. Mazowieckie

Obsługa kadrowa

Stowarzyszenia i fundacje

Porady prawne

Deklaracje PFRON

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Stowarzyszenia i fundacje
  • Porady prawne
  • Deklaracje PFRON

O nas

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jest największym związkiem pracodawców zrzeszającym przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. POPON powstał 30 listopada 1995 roku i liczy obecnie ponad 600 członków, którzy zatrudniają łącznie około 65 000 pracowników (w tym ponad 35 000 osób niepełnosprawnych). Ma dziewięć oddziałów terenowych, którym zawdzięcza ogólnopolski zasięg. POPON prowadzi działalność informacyjno-szkoleniową, której celem jest dostarczanie pracodawcom osób niepełnosprawnych aktualnej i rzetelnej wiedzy m.in. przez szkolenia, seminaria oraz poradnictwo organizowane w oddziałach. POPON dąży do tworzenia przejrzystego i prostego systemu prawnego skutecznie zachęcającego do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Podejmuje interwencje w organach centralnych i samorządu lokalnego oraz uzyskuje oficjalne stanowiska w kwestiach prawnych, budzących wątpliwości interpretacyjne. POPON reprezentuje interesy pracodawców osób niepełnosprawnych m.in. w: Komisji Trójstronnej, Krajowej Radzie Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych, Radzie Nadzorczej PFRON, Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkich i Powiatowych Społecznych Radach ds Osób Niepełnosprawnych. Działania POPON na rzecz osób niepełnosprawnych to m.in. Centra Praca dla Osób Niepełnosprawnych i Punkty Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych w 10 miastach na terenie całej Polski.