PW Profit

Kontakt email, www
ul. Marszałkowska 84/92
64-100 Leszno , woj. Wielkopolskie

Porady prawne

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Porady prawne
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Firmy:Budujemy założenia koncepcyjne, ekonomiczne, standaryzacyjne imarketingowe projektów na rynku polskim i w krajach UE.Zaopatrujemy doki portowe w specjalistyczne zawory ciśnienioweprzepływowe, do transportu cieczy i paliw płynnych i gazowych.Wdrażamy programy naprawcze prowadzące do wzrostu efektywnościekonomicznej i organizacyjnej powstających inwestycji. Zarządzamyprojektami: od koncepcji, poprzez pozyskanie kredytowania,pozyskania partnerów, nadzór i koordynację nad wykonawstwem, pomocprawną, standaryzację, zapewniamy strategię marketingową.Zbudowaliśmy i rozszerzamy sieć kontaktów z instytucjamifinansującymi, dzięki czemu możemy uczestniczyć w finansowaniuinwestycji naszych klientów na każdym etapie pozyskiwaniafinansowania.Prowadzimy doradztwo techniczne, wspieramy klientów w poszukiwaniunajlepszych dostępnych technologii, asystujemy przy wdrożeniachzapewniając naszym klientom bezproblemową adaptację do nowychrozwiązań.Prowadzimy usługi związane z budową sieci światłowodowych wobszarach metropolitarnych i dostępowych, obiektów centralnych,odcinków transportowych, dystrybucyjnych i rozdzielczych a takżesieci wewnątrzbudynkowych. Nasze rozwiązania są odpowiedzią nastały i trwały wzrost ruchu internetowego oraz zapotrzebowanieinnych usług (nadzór CCTV z wykorzystaniem kamer IP, nadzór siecielektroenergetycznych). Nasze realizacje zapewniają odpowiednie QoSdla wymagających klientów.