RACHMISTRZOWIE Biuro Rachunkowe

Kontakt email, www
Warszawa ul. Puławska 5 lok.4 zobacz inne firmy z Warszawa Puławska
11-440 Warszawa , woj. Warmińsko-Mazurskie
Uczestnictwo w sprawach spornych z Fiskusem

Księga przychodów i rozchodów

Obsługa kadrowa

Zakres obsługi płacowo - kadrowej obejmuje :         * sporządzanie i dostarczanie list płac     * rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich     * prowadzenie kartotek płacowych pracowników     * prowadzenie dokumentacji zwolnień lekarskich     * sporządzenie i wysłanie wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS     * sporządzanie rozliczeń podatku dochodowego – PITy roczne dla Urzędu Skarbowego     * prowadzenie akt osobowych     * przygotowywanie i sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy     * zgłaszanie /wyrejestrowywanie pracowników z  ZUS     * prowadzenie kartoteki urlopów pracowników     * monitoring ważności badań lekarskich i szkoleń BHP     * pomoc z zakresu Kodeksu Pracy     * pełna obsługa umów zleceń i umów o dzieło

Wnioski kredytowe

Dotacje i rozliczanie

Dotacja z  funduszy strukturalnych UE jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej. Dotacje przyznawane są przez powołane w tym celu instytucje publiczne wdrażające programy pomocowe. W okresie dotacyjnym na lata 2007- 2013 utworzono zarówno programy ogólnokrajowe jak i regionalne. Zakres pomocy jest bardzo szeroki i obejmuje projekty związane realizacją nowych inwestycji w produkcji bądź usługach. Dotację można otrzymać również na przykład: na badania nad wdrożeniem nowych technologii, opracowaniem patentu, wzoru użytkowego, inwestycję w ochroną środowiska naturalnego, rozwój e-usług, usług elektronicznych typu B2B  jak również na modernizację infrastruktury należącej do samorządów i instytucji publicznych.  W celu otrzymania dotacji należy złożyć dokumenty aplikacyjne do właściwego konkursu ogłoszonego przez instytucję wdrażającą. Nasza oferta obejmuje pełne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek z biznesplanem lub studium wykonalności) oraz doradztwo niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia zawartej umowy dotacyjnej z instytucją wdrażającą. Dla oceny możliwości pozyskania dotacji zapraszamy do wypełnienia ankiety zamieszczonej poniżej, przygotowanej na potrzeby przedsiębiorców. Przedsiębiorcy z sektora MSP czyli tzw. mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają dodatkowe preferencje  - podwyższony próg wysokości możliwego dofinansowania.  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług nie tylko firmy z województwa mazowieckiego. Zapewniamy profesjonalnie przygotowane dokumenty aplikacyjne, dużą skuteczność w pozyskiwaniu środków i konkurencyjne ceny.

Windykacja

W Państwa firmie pojawiły się zaległości? Nie wpadajcie w panikę. Funkcjonujemy m.in. po to, aby sprawnie porządkować zaległe sprawy księgowe. Jesteśmy także biegli w korygowaniu deklaracji rocznych. Jeśli zaś zdecydujecie się Państwo na stałą współpracę z nami, problem opóźnień oraz pomyłek zniknie już bezpowrotnie.

Obsługa płacowa

Zakres obsługi płacowo - kadrowej obejmuje :         * sporządzanie i dostarczanie list płac     * rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich     * prowadzenie kartotek płacowych pracowników     * prowadzenie dokumentacji zwolnień lekarskich     * sporządzenie i wysłanie wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS     * sporządzanie rozliczeń podatku dochodowego – PITy roczne dla Urzędu Skarbowego     * prowadzenie akt osobowych     * przygotowywanie i sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy     * zgłaszanie /wyrejestrowywanie pracowników z  ZUS     * prowadzenie kartoteki urlopów pracowników     * monitoring ważności badań lekarskich i szkoleń BHP     * pomoc z zakresu Kodeksu Pracy     * pełna obsługa umów zleceń i umów o dzieło

Rozliczenie ZUS

Księgowość online

Jeżeli zamierzacie Państwo rozpocząć działalność gospodarczą jako nowa Spółka i chcecie ograniczyć koszty administracyjne i  proponujemy : 1.       Udostępnienie adresu na siedzibę Spółki 2.       Załatwienie formalności związanych z rejestracją Spółki (akt notarialny, rejestracja w KRS, nadanie nr REGON, zgłoszenie do US) 3.       Odbiór i przekazywanie tradycyjnej poczty 4.       Odbiór i przekazywanie faksów na podany e-mail 5.       Przekazywanie przesyłek kurierskich 6.       Skorzystanie z miejsca do pracy z dostępem do Internetu i sprzętu biurowego ( faks, kserokopiarka, skaner) 7.       Skorzystanie z porad prawnych Kancelarii Prawnej,  która w ramach współpracy obsługuje nasze Biuro   

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Obsługa kadrowa
  • Wnioski kredytowe
  • Dotacje i rozliczanie
  • Windykacja
  • Obsługa płacowa
  • Rozliczenie ZUS
  • Księgowość online
  • Biura rachunkowe

O nas

Jeżeli zamierzacie Państwo rozpocząć działalność gospodarcząjako nowa Spółka i chcecie ograniczyć koszty administracyjne i proponujemy :1.      Udostępnienie adresu na siedzibę Spółki2.      Załatwienie formalności związanych zrejestracją Spółki(akt notarialny, rejestracja w KRS, nadanie nr REGON,zgłoszenie do US)3.      Odbiór i przekazywanie tradycyjnejpoczty4.      Odbiór i przekazywanie faksów na podanye-mail5.      Przekazywanie przesyłek kurierskich6.      Skorzystanie z miejsca do pracy z dostępem doInternetu i sprzętu biurowego( faks, kserokopiarka, skaner)7.      Skorzystanie z porad prawnych KancelariiPrawnej,  która w ramach współpracy obsługujenasze Biuro    Każdej nowopowstałej Spółce  pomagamy w  pozyskaniu środków narozwój firmy przez kredyt  bankowy, leasing lubdotacje z UE .