raquo Siedziba Kancelarii

Kontakt email, www
ul. Grottgera 6 zobacz inne firmy z Grottgera
75-628 Koszalin , woj. Zachodniopomorskie

Porady prawne

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Porady prawne
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu „DEBET” Halina Kozak jest jedną z większych firm  w regionieświadczącą usługi z zakresu szeroko pojętego doradztwa finansowego,księgowego i podatkowego oraz w zakresie audytu dla jednostek oróżnym statusie prawnym. Prowadzi szkolenia i kursy z zakresurachunkowości, podatków i ZUS.   Dla realizacji swoichzadań zatrudnia średniorocznie ok 26 osób oraz współpracuje nabieżąco z 6  biegłymi rewidentami w ramach umówcywilnoprawnych. Właścicielka kancelarii – Halina KozakJest  od 1991 roku właścicielem Kancelarii DoradztwaPodatkowego i Audytu „DEBET” Halina Kozak z siedzibą w Koszalinie,przy ul. Grottgera 6.Doradca podatkowy nr wpisu 07728, biegły rewident, nr w rej. KIBR1856, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – nr wrej KIBR 356. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Do SprawDoradztwa  Podatkowego – II kadencje. Aktywnie uczestniczyła iuczestniczy w tworzeniu zawodu Doradca Podatkowy, działa odpoczątku powstania samorządu  Doradców Podatkowych na rzeczjego umocnienia i zaistnienia w świadomości obywateli. W latach2002 – 2006 jako Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, wlatach 2006 -2007 jako członek Prezydium Krajowej Rady DoradcówPodatkowych pełniąc funkcję Skarbnika. Od 2010 rokuWiceprzewodnicząca Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej IzbyDoradców Podatkowych. Jako doradca podatkowy reprezentujepodatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądamiadministracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadzaaudyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacjipodatkowej. Jest autorką  publikacji   w prasiefachowej  oraz współautorką Vademecum Doradcy Podatkowegowydawanego przez DATEV SYMFONIA Sp. z o.o. w Warszawie. Zacałokształt swojej pracy została w 2011 roku wyróżniona w kategorii„doradztwo finansowe”  za „kompleksową usługę w zakresiedoradztwa podatkowego i finansowego oraz obsługi księgowej dlapodmiotów gospodarczych”  przez Naczelną OrganizacjęTechniczną w Koszalinie w ramach organizowanego konkursu  43Koszalińskich Dni Techniki.  W roku 2010 została równieżuznana za jedną z Kobiet Przedsiębiorczych roku w ramach plebiscytuzorganizowanego przez Głos Koszaliński.W zakresie doradztwa podatkowego Kancelaria świadczynastępujące usługi:doradztwo podatkowe,reprezentacja podatnika przed organami podatkowymireprezentacja podatnika przed WSA i NSA,audyt podatkowy w zakresie sprawdzania prawidłowości rozliczeńz budżetem z tytułu następujących podatków:podatku dochodowego od osób fizycznych,podatku dochodowego od osób prawnych,podatku od towarów i usług (VAT),podatków i opłat lokalnych,sporządzanie opinii podatkowych,prowadzenie ksiąg rachunkowych,prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,prowadzenie ewidencji VAT,prowadzenie wszelkich ewidencji związanych z prowadzeniem w/wksiąg,rozliczenia z ZUSJako audytor świadczy swoje usługi dla:spółek prawa handlowego (spółek akcyjnych, z o.o.),spółek cywilnych,osób fizycznych,jednostek służby zdrowia,przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych,jednostek i zakładów budżetowych.Usługi audytorskie obejmują:badanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogamiustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach,wycenę spółek.wycenę aktywów i pasywów w celu przekształceń, wnoszeniazorganizowanych przedsiębiorstw, połączeń itp.Zakres świadczonych usług powoduje, że spotykamysię z różnorodnymi zagadnieniami, które mogą wystąpić w PaństwaFirmie. Prowadząc na bieżąco księgi rachunkowe oraz świadczącusługi doradztwa podatkowego dla małych i średnich firm posiadawysoko kwalifikowaną kadrę specjalizującą się w zagadnieniachzwiązanych z rachunkowością i prawem podatkowym.