Roger Kancelaria doradcy podatkowego Jagiełło A

Kontakt email, www
Brzeziny; ul. Sienkiewicza 13
95-060 Brzeziny , woj. Łódzkie
 • Zakres usług doradcy podatkowego:
 • 1. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych;
 • 2. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy
 • w tym zakresie;
 • 3. Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi
 • we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi;
 • 4. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki
 • - jak należności publicznoprawne;
 • 5. Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego;
 • 6. Doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego;
 • 7. Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych
 • oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;
 • 8. Doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • także z funduszy unijnych;
 • 9. i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

Księga przychodów i rozchodów

prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości;

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa kadrowa

kompleksowa obsługa kadrowa i płacowa;

Porady prawne

Obsługa płacowa

obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;

Ewidencja VAT

opracowanie zakładowego planu kont;

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Obsługa kadrowa
 • Porady prawne
 • Obsługa płacowa
 • Ewidencja VAT
 • Doradztwo podatkowe
 • Księga rachunkowa
 • Biura rachunkowe

O nas

 • Kancelaria Doradcy Podatkowego PPHU ROGER mieści się w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 13 naprzeciwko Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Miasta co znacznie skraca czas załatwianych w Państwa imieniu formalności.
 • Świadczymy usługi z zakresu szeroko rozumianej księgowości oraz pomocy prawnej i podatkowej na rzecz Klientów biznesowych polskich i zagranicznych, jak równeż dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.
 • Właścicielem firmy jest Andrzej Jagiełło, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych wpisany pod numerem 01250.
 • Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa, potwierdzone zdanym egzaminem państwowym.
 • Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach.
 • Czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, a doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, także po zakończeniu obsługi klienta.
 • Doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji.
 • Doradca podatkowy może również pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.