Signum Biuro rachunkowe Jarochowska

Kontakt email, www
ul. Ordona 3 zobacz inne firmy z Karolkowa
01-237 Wola , woj. Mazowieckie

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Biura rachunkowe

O nas

Kady jest inny, do kadego Klienta podchodzimy wic indywidualnie.Nie stronimy od negocjacjii chtnie przyjmujemy nowe wyzwania.Napisz do nas, a skontaktujemy si z Tob.Dziaalno naszego Biura cechuje fachowo, rzetelno, wszechstronnoibezpieczestwo oparte na wieloletnim dowiadczeniu zawodowym moimimoich pracownikw a take Kancelarii Adwokackiej z ktr stalewsppracujemy.Spord wielu usug wiadczonych przez Biuro proponujemy Pastwu usugkompleksowego prowadzenia Ksigi Handlowej wraz z prowadzeniem sprawkadrowo pacowych.Czynnoci w zakresie podstawowej obsugirachunkowejOdbieranie dokumentw ksigowych z siedziby klienta zapokwitowaniem lub w siedzibie mojej firmy do 5 dnia miesica zamiesic poprzedni,lub co 5 dni roboczych w danym miesicu, ktregodotycz ksigowania.Kontrola dokumentw pod wzgldem formalno-rachunkowym inatychmiastowe zgaszanie zauwaonych brakw lub bdwKsigowanie dokumentw w cigu 10 dni liczc od dnia odebraniadokumentw jeeli odbierane s jeden raz w miesicu lub w cigu 3 dnijeeli raz w tygodniu, w autorskim programie finansowo-ksigowymPROFINN 2000 firmy HS PARTNER SA.Konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z KlientemSporzdzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczoci dourzdu statystycznego, oraz ich wysyanie lub osobiste skadanie (wzalenoci od pooenia urzdw)Bieca kontrola zobowiza i nalenoci firmy klientaPeen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przezklienta dziaalnociBieca informacja o zmianach w obowizujcym stanie prawnym wzakresie zobowiza podatkowych klientaSporzdzanie bilansu, take uczestniczenie w audycie oraz wprzygotowaniach dosporzdzenia pakietu konsolidacyjnego, a take innesprawozdania w zalenoci od zgaszanych przez klienta potrzeb, rwniew jzyku angielskimSporzdzenie planu kont przyjaznego i dostosowanego doindywidualnych potrzeb klienta, oraz odpowiedniej dokumentacjiprzetwarzania danych zgodnie z ustaw o rachunkowociPomoc przy sporzdzaniu dokumentw inwentaryzacyjnychPrzygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencjirodkw trwaych, wyposaenia, wartoci niematerialnych i prawnychObsuga w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych iskarbowych oraz z zakresu ubezpiecze spoecznychInne prace niezbdne do prawidowego rozliczania si z budetem, atake na indywidualne zapotrzebowanie klienta np. sporzdzaniewnioskw kredytowych itp.Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzeday VAToraz rozlicze z tytuu podatku VATRejestracja do podatku VAT oraz aktualizacja zgoszonych danychAnaliza i kontrola poprawnoci dokumentw podlegajcychrozliczeniu VATSporzdzanie i przesyanie kontrahentom not korygujcych bdy wwystawionych dowodachSporzdzanie rejestrw zakupu i sprzeday VATSkadanie miesicznych deklaracji VATObliczanie podatku do zwrotu oraz sporzdzanie odpowiednichwnioskw i dokumentacji do otrzymania zwrotuObsuga dokumentacji sprzeday dokonywanej przy uyciu kasfiskalnych.Prowadzenie ewidencji rodkw trwaych iamortyzacji.Prowadzenie ewidencji rodkw trwaychNaliczanie amortyzacji podatkowej i bilansowejSporzdzanie planw amortyzacjiProwadzenie pozabilansowej ewidencji rodkw niskocennych.Prowadzenie kompleksowej obsugi pacowej,kadrowej i ZUS.Przygotowywanie umw z pracownikami, w oparciu o Kodeks Cywilnyi Kodeks Pracy oraz wytyczne przedsibiorcyBieca obsuga pracownikw:sporzdzanie zawiadcze o zatrudnieniusporzdzanie zawiadcze o zarobkachsporzdzanie wiadectw pracySporzdzanie list pac, w tym take paskw, przelewwNaliczanie wszystkich rodzajw wynagrodze w tym:chorobowych,urlopowych,za nie wykorzystany urlop.Naliczanie wiadcze urlopowych,Naliczanie podatku od pac,Przygotowanie raportw RMUA dla ubezpieczonych,Prowadzenie akt osobowych pracownikw,Prowadzenie kart urlopowych,Naliczanie skadek ZUS,Rozliczanie wiadcze na rzecz pracownikw zgodnie z Kodeksempracy i BHP.Czynnoci kontrolne i doradcze:Usprawnienie obiegu dokumentwOptymalizacja nalenoci podatkowychDbao o bezpieczestwo podatkowe zawieranych transakcjiKontrola poprawnoci sporzdzanych dokumentw ksigowychBieca informacja o zmianach w przepisach podatkowych i odziaalnoci gospodarczejUdzielanie wyjanie w zakresie prawa podatkowego.Istnieje moliwo oddelegowania naszego pracownika na stae do FirmyKlienta jeeli usprawnioby to nasz wspprac. Biuro ponosiodpowiedzialno za szkody, ktre mogyby wynikn z jego winy w zakresiezleconej umowy, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoci zawarte zPZU oraz GERLING POLSKA (Doradca Podatkowy). Gwarantujemy sta cenna cay rok podatkowy.