Simar Ltd Sp. z o.o

Kontakt email, www
ul. Smolna 25
44-200 Rybnik , woj. Śląskie

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Podatki za granicą

Porady prawne

Analizy ekonomiczne

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Podatki za granicą
  • Porady prawne
  • Analizy ekonomiczne
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Firma SIMAR Ltd Sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie:badania sprawozdań finansowych,przeglądu ksiąg rachunkowych,sporządzania sprawozdań finansowych,prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów,ryczałtu, karty podatkowej,sporządzania list płac oraz pełnej dokumentacji kadrowej,sporządzania deklaracji wymaganych przez Urząd Skarbowy, ZakładUbezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny,doradztwa finansowo - podatkowego,doradztwa w zakresie organizacji rachunkowości firmy.Ceny związane z określonym rodzajem usługi są ustalaneindywidualnie w zależności od:liczby dokumentów źródłowych,zakresu odpowiedzialności,rodzaju działalności firmy,rodzaju oraz ilości dodatkowych zestawień wymaganych przezklienta,stopnia zawiłości problemu (doradztwo).Nasi klienciStałymi klientami Firmy są przedsiębiorstwa budowlane,transportowe, hurtowe, przedsiębiorstwa prowadzące działalnośćgastronomicznąoraz Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,Agencje nieruchomości oraz przedsiębiorstwa międzynarodowe którymoferujemy obsługę w zakresie:rachunkowości firmy,rozliczeń z Budżetem Państwa,sporządzania list płac oraz prowadzenie pełnej dokumentacjikadrowej,sporządzania deklaracji wymaganych przez US, ZUS, GUS orazinnych zestawień wymaganych przez Ustawę lub Klientadoradztwa finansowo - podatkowego.SIMAR Ltd sp. z o.o. sporządzała prospekty emisyjne akcji orazprzeprowadziła około tysiąca badań sprawozdań finansowych Firm.Oto lista piętnastu przedsiębiorstw, w których SIMAR Ltd sp. z o.o.przeprowadził badanie sprawozdań finansowych:(w kolejności alfabetycznej)Energoport sp. z o.o.FPH Multipack s.c.Gliwicka Spółka Węglowa S.AGliwicka Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.Komart Sp. z o.o.Megawat Sp. z o.o.MPGK Sp. z o.o.MSKOK w KWK BudrykRFM Ryfama S.A.Rybnickie towarzystwo finansowo - leasingowe sp. z o.o.Rybnicka Spółdzielnia MieszkaniowaStok Sp. z o.o.Zakład Elektrod Węglowych S.A.Zew-Pol Sp. z o.o.ZIW Barosz GwimetPosiadamy także doświadczenie w zakresie badania sprawozdańZakładów Opieki Zdrowotnej:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w RybnikuWojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu ZdrojuSzpital Rejonowy w RaciborzuZespół Opieki Zdrowotnej w Żorach