Sokół Biuro Rachunkowe Aleksandra Sokół

Kontakt email, www
cu 25
71-073 Szczecin , woj. Zachodniopomorskie

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Biura rachunkowe

O nas

Certyfikat Ksigowy Ministerstwa Finansw nr 2898/97Biuro rachunkowe - Aleksandra SokSerdecznie witam na stronie Biura Rachunkowego Aleksandry Sok.Prowadz dziaalno gospodarcz od 1 stycznia 1993 roku majc na celu -stale i niezmiennie- dobro klientw.Biuro nasze wiadczy kompleksowe usugi ksigowe i doradcze z zakresuksigowoci oraz obsugi kadrowo pacowej.Proponujemy pastwu:1. usugi ksigowe w zakresie:prowadzenia ksig handlowychprowadzenia podatkowej ksigi przychodw i rozchodwprowadzenia ewidencji przychodw dla celw podatkowychprowadzenia innych ewidencji wymaganych przepisami prawapodatkowegosporzdzanie bilansw i zezna rocznychsporzdzanie i dostarczanie do Urzdw Skarbowego deklaracjipodatkowychsporzdzanie sprawozda statystycznych do GUSinne czynnoci zlecone przez Klientw2. usugi w zakresie obsugi kadrowo pacowej w penymzakresie (cznie z teczkami akt osobowych pracownikw)3. sprawy ZUS (peen zakres usug czynnoci wymaganychprzepisami dotyczcymi rozlicze skadek, wiadcze z ZUS)4. doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonych ewidencjiksigowych5. pomoc przy zakadaniu i likwidacji dziaalnoci gospodarczej6. prowadzenie spraw zwizanych z postpowaniem kontrolnym w sprawachpodatkowych i ubezpiecze spoecznych   Zgodnie z obowizujcymi przepisami prawnymi biuro jestubezpieczone od odpowiedzialnoci cywilnej zwizanej zwykonywaniem czynnoci ksigowych i doradczych.Ceny za prowadzenie ewidencji podatkowych i ksigowychustalane s indywidualnie z klientem i podlegaj negocjacjom.Przekazanie prowadzenia ksig do naszego biura rachunkowego dajepewno bezbdnego prowadzenia ewidencji i sporzdzania deklaracji ipodatkowych.Jako doradca podatkowy jestem zobowizana do cigego uzupenianiawiedzy z zakresu wykonywanych czynnoci. Bior udzia we wszelkichszkoleniachzdobywajc now wiedz i poszerzajc t nabyt 20-letnimdowiadczeniem w prowadzeniu biura rachunkowego.                                                   Aleksandra Sok