STRONA GŁÓWNAOFERTA BIURACENNIKPROMOCJE I RABATYUPRAWNIENIAKONTAKT

Kontakt email, www
UL. KOLOROWA 26/620 zobacz inne firmy z UL. KOLOROWA
20-802 Lublin , woj. Lubelskie

Obsługa kadrowa

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Oferta naszego biura obejmuje świadczenie usługw zakresie:Prowadzenie ksiąg rachunkowychobejmuje:tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowościdokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej(łącznie z dekretowaniem dokumentów)prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartościniematerialnych i prawnych oraz wyposażeniaprowadzenia ewidencji do celów podatku od towarów i usług(VAT)ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatekdochodowyustalanie wysokości należnego i naliczonego podatkuVATsporządzanie, według wzorów określonych przepisami,deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do USsporządzanie rocznych sprawozdań finansowych za rokobrotowysporządzanie obowiązkowych sprawozdań do GUSmonitoring należności i zobowiązańW ramach prowadzenia podatkowychksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencjiryczałtu:dokonujemy zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtuprowadzimy ewidencje środków trwałych, a także wartościniematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażeniaustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatekdochodowyprowadzimy ewidencje do celów podatku od towarów i usług orazrozliczenia w zakresie podatku VATprowadzimy ewidencje przebiegu pojazdówsporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkoweKadry i płace:Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługakadrowo-płacowa. W skład tej usługi wchodzi:przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnychsporządzanie list płac - naliczanie wynagrodzeń zgodnie zobowiązującymi przepisamiprzygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganychprzez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formieelektronicznejprowadzenie teczek osobowych i kartotek pracowników, w tymewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracownikówrozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych orazsporządzanie rocznych deklaracji PIT-4Rsporządzanie rozliczeń rocznych pracowników i związanych ztym informacji podatkowych (PIT-11)wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodachsporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeńKsięgowość wspólnotmieszkaniowych:ewidencja kosztów, przychodów, rozrachunków wspólnotyewidencja opłat właścicieli z podziałem na eksploatację ifundusz remontowybieżąca weryfikacja zadłużeń i nadpłat oraz prowadzeniewindykacji należnościwykonywanie sprawozdań finansowych rocznych oraz na życzenieZarządów - okresowychrozliczanie zużycia mediów na poszczególne lokaleścisła współpraca z Zarządem oraz administratorem wspólnoty wcelu weryfikacji dokumentówsporządzanie odpowiednich deklaracji dla różnych instytucji(US, ZUS, GUS)sporządzanie planu gospodarczego wspólnoty