Synergia Biuro rachunkowe Dębowski G

Kontakt email, www
Wieliczka, Willowa 27 zobacz inne firmy z Wieliczka, Willowa
32-002 Wieliczka , woj. Małopolskie

Księga przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje: - dokonywanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu, - dokonywanie zapisów w ewidencji wyposażenia, - prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, - sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych, - ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, - prowadzenie ewidencji VAT, - sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych, - przygotowanie przelewów na poszczególne podatki.

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowa obejmuje: - sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, - rejestrację pracowników i zleceniobiorców do ZUS, - prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika, - prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy, - prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, - sporządzanie dla pracowników zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.

Stowarzyszenia i fundacje

Obsługa płacowa

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Stowarzyszenia i fundacje
  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Świadczymy usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji NGO, tj. fundacji i stowarzyszeń, klubów sportowych w zakresie: - prowadzenia ksiąg rachunkowych, - prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu, - obsługi kadrowo-płacowej,