Syntex Biuro Usług Księgowych Krystyna Kępa

Kontakt email, www
Działyńskiego 75
62-020 Tulce , woj. Wielkopolskie

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

1. Obsługa księgowo-rachunkowa prowadzenie ksiąg
przychodów i rozchodów prowadzenie ksiąg handlowych prowadzenie
ewidencji ryczałtowej sporządzanie i przekazywanie deklaracji
podatkowych PIT, CIT, VAT sporządzanie sprawozdań finansowych
(rachunek zysków i strat, bilans, cash flow) obsługa portalu
sprawozdawczego GUS prowadzenie ewidencji środków trwałych,
ewidencji wyposażenia, ewidencji wartości niematerialnych i
prawnych 2. Obsługa kadrowo-płacowa sporządzanie
list wynagrodzeń pracowników obsługa elektronicznego portalu ZUS
PŁATNIK (DRA,RCA,RMUA i inne) sporządzanie deklaracji podatku PIT-4
przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i
zwalnianiem pracowników sporządzanie deklaracji rocznych ( PIT-11,
PIT-4R i inne) 3. Pomoc i doradztwo podczas procesu
rejestracji działalności gospodarczej na rzecz:
osób
fizycznych chcących prowadzić działalność gospodarczą spółek
cywilnych, partnerskich, jawnych spółek prawa handlowego 4.
Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe realizowane jest
przez doświadczonych doradców podatkowych. Świadczymy kompleksowe
usługi doradcze w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych i
fizycznych podatku od czynności cywilno prawnych podatku od towarów
i usług (VAT) przepisów prawa pracy oraz obowiązków wobec ZUS Nasi
Klienci mogą liczyć na bieżące doradztwo związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, dzięki czemu mogą czuć się bezpieczniej
w gąszczu otaczających przepisów i problemów. Reprezentujemy
Klientów przed organami podatkowymi oraz sporządzamy opinie i
wyjaśnienia z zakresu prawa podatkowego. Na życzenie Klienta
przygotowujemy sprawozdania finansowe dla banków niezbędne do
zaciągnięcia kredytu czy pożyczki. Istnieje możliwość
odbioru dokumentów księgowych w siedzibie firmy Klienta.