Szymczyk s.c

Porady prawne

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Porady prawne
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Zakres świadczonych usługW ramach świadczonych przez nas usług oferujemy:Pion usług księgowo-podatkowych:- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą orachunkowości,- sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatkuod towarów i usług (VAT),- sporządzanie list płac, prowadzenia kartotek wynagrodzeńpracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,- kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,- reprezentacji Klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em,- przygotowywanie dokumentacji finansowej w ramach postępowańrestrukturyzacyjnych przedsiębiorstw,- rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych,Pion usług prawnych:Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów gospodarczych, świadczącusługi w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego,gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy oraz obrotumiędzynarodowego. W ramach obsługi prawnej dokonujemy następującychczynności:- bieżąca, kompleksowa obsługa prawna podmiotu,- sporządzanie i opiniowanie umów oraz dokumentów wewnętrznychobsługiwanego podmiotu,- sporządzanie opinii prawnych,- udział w prowadzonych negocjacjach,- porady i konsultacje prawne,- reprezentacja klienta przed sądami oraz organami administracjipublicznej,- windykacja należności, tak krajowych, jak i zagranicznych,- doradztwo związane z zakładaniem i przekształcaniem podmiotówgospodarczych.Świadczymy usługi zarówno w swojej siedzibie, jak i siedzibieklienta lub też innym wskazanym przez niego miejscu. Oferowaneprzez nas usługi wykonujemy w języku polskim, angielskim,hiszpańskim i rosyjskim.Dla klientów, którzy nie wymagają stałej obsługi świadczymy takżeusługi w ramach jednorazowych zleceń.