Tetłak Agnieszka Kancelaria rachunkowo - podatkowa

Kontakt email, www
Os. 700
,

Księga przychodów i rozchodów

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Kancelaria Rachunkowo - Podatkowa jest firmą działającą na rynku od 1997r. Świadczymy kompleksową obsługę księgowo - podatkową dla podmiotów o różnym profilu działalności. Naszymi klientami są duże spółki handlowe o kapitale zagranicznym jak i jednoosobowe firmy prowadzące księgę przychodów i rozchodów czy też opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Zatrudniamy fachową i wykwalifikowaną kadrę, znającą doskonale problematykę zagadnień podatkowych, księgowych i ubezpieczeń społecznych. Kładziemy duży nacisk na to aby nasi pracownicy stale podnosili swoje kwalifikacje zawodowe i uzupełniali wiedzę z zakresu zmieniających się przepisów prawnych.

Właścicielem biura jest Agnieszka Tetłak, posiadająca uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym nr 5093/97. Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Nasze usługi wykonujemy na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z podmiotem.

Dysponujemy dobrze wyposażonym zapleczem biurowym oraz wystarczającą liczbą wykształconej kadry aby sprostać zadaniu przyjęcia dokumentacji księgowej także dużych firm i spółek.
Zapraszamy do współpracy.