TRYBUT Krzysztof Sudoł

Kontakt email, www
ul. Mielczarskiego 8 zobacz inne firmy z Mielczarskiego
02-798 Ursynów , woj. Mazowieckie

Wnioski kredytowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Wnioski kredytowe
  • Biura rachunkowe

O nas

03.04.2014 Podatki PIT, VAT i PCC gdyhandel internetowyTrend sprzedaży internetowej przybiera charakter wzrostowy. Wdzisiejszej dobie sprzedawcą może zostać nawet przeciętny Kowalski- dzięki coraz liczniejszym serwisom aukcyjnym czy ogłoszeniowym.Taka forma handlu jest o wiele mniej kosztowna od tradycyjnychsklepów - zbywca nie musi bowiem ponosić kosztów zużycia energiiczy najmu lokalu, jego ochrony czy też sprzątania. To z koleiprzyczynia się do obniżenia ceny dla kupującego. Summa summarum -obie strony są usatysfakcjonowane. więcej »03.04.2014 Ulga mieszkaniowa a spłatakredytu na sprzedawane mieszkanieUwzględnienie spłaty kredytu, zaciągniętego na zakup sprzedawanegomieszkania, jako wydatku poniesionego na cel mieszkaniowyoznaczałoby, że wnioskodawca odliczałby dwukrotnie ten sam wydatekraz jako poniesiony na zakup lokalu mieszkalnego, a drugim zaśrazem jako wydatek na spłatę kredytu, który finansował ten właśniezakup, czego nie można uznać za prawidłowe - wskazał Dyrektor IzbySkarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia09.12.2013 r. nr IBPBII/2/415-914/13/JG. więcej »02.04.2014 Sprzedaż nieruchomości(zabudowanej) w podatku VATZgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nieruchomościami są przedewszystkim grunty, w skład których wchodzą także wzniesione na nichbudynki trwale z gruntem związane. Ewentualny obrót obejmuje tutajgrunt, któremu towarzyszy przy tym z reguły także obrót budynkamina gruncie tym posadowionymi, przy czym w takiej sytuacji mamy doczynienia ze sprzedażą gruntu zabudowanego. W podatku od towarów iusług jest zgoła odwrotnie. więcej »02.04.2014 Podatek VAT 2014: terminwystawienia faktury do paragonuOgólne zasady dokumentowania sprzedaży wydają się być jasne - wdużym skrócie: paragon dla osoby prywatnej, faktura dla firmy.Natomiast w praktyce sprawa jest nieco bardziej skomplikowana,szczególnie gdy w grę chodzi konieczność wystawienia faktury dotransakcji już udokumentowanej paragonem fiskalnym. Jakie są zasadysporządzania takiej dokumentacji w świetle znowelizowanej ustawy oVAT? więcej »02.04.2014 Niezamortyzowana wartośćpoczątkowa środka trwałegoPodatnicy, którzy dokonują odrębnej amortyzacji środków trwałychdla celów podatkowych oraz dla celów rachunkowych, zobowiązani sądo wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu kwot amortyzacjiobliczonych metodą rachunkową oraz ujęcia w kosztach uzyskaniaprzychodu dla celów podatkowych kwoty amortyzacji obliczone zgodniez przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej -ustawa o PDOP). więcej »02.04.2014 Ordynacja podatkowa: wspólnywniosek o interpretację?Kilku podatników będzie miało możliwość złożenia jednego wniosku ointerpretację - zdecydował 18.03.2014 r. rząd, przyjmując założeniazmian w Ordynacji podatkowej. Planowane jest także wprowadzeniemożliwości zapłaty podatku w imieniu podatnika przez współmałżonkalub inne osoby. więcej »02.04.2014 Polecenie testamentowe apodatek od sprzedaży nieruchomościPoniesiony przez wnioskodawcę wydatek związany z wykonaniemciążącego na nim zapisu testamentowego nie stanowi kosztuodpłatnego zbycia nieruchomości, jak również nie mieści się wustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułuodpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku - wskazałDyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnejz dnia 13.03.2014 r. nr ITPB2/415-1167/13/DSZ. więcej »01.04.2014 Permanentne zmiany w podatkuVAT dotyczące samochodów1 stycznia 2014 roku doszło do rewolucyjnych zmian w takfundamentalnych kwestiach jak obowiązek podatkowy w VAT, podstawaopodatkowania, zasady fakturowania oraz zasady rozliczeńpodatkowych. Dokonano również modyfikacji zasad dotyczącychnabywania pojazdów oraz odliczania VAT-u z faktur dokumentującychjego nabycie, a także zasad dotyczących rozliczenia zakupu częścizamiennych oraz paliwa. Miały one jednak charakter tymczasowy,bowiem 1. kwietnia wewszły w życie kolejne modyfikacje. więcej »01.04.2014 Podatek od nieruchomości gdygaraż z płyt betonowych?Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych reguluje m.in. zasadyustalania podatku od nieruchomości. Podatek ten odnosi się przedewszystkim do budynków, przy czym ich definicji należy szukać wustawie prawo budowlane. Czytając ów przepisy trudno jednoznacznieustalić, czy garaż postawiony z płyt betonowych mieści się wdefinicji budynku. więcej »