ULIVEX-EXPERT Sp z o.o

Kontakt email, www
Chłodna 1 zobacz inne firmy z Chłodna
36-233 Warszawa , woj. Podkarpackie

Dotacje i rozliczanie

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Dotacje i rozliczanie
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

Usługi w zakresieDziałalność audytorska:badanie statutowych sprawozdań finansowych,badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowychsporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSSF,przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdańfinansowych.Usługi atestacyjne i pokrewne:audyty wykorzystania środków pomocowych i dotacji,usługi wynikające z ustawy kodeks spółek handlowych, w tym:opiniowanie planów połączenia podziału, przekształcenia, wycenwkładów niepienięznych (aporty), wyceny udziałów, akcji,wyceny przedsiębiorstw,due diligence.Doradztwo:doradztwo podatkowe,doradztwo w zakresie rachunkowości,doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości dla celówrozliczenia projektów współfinansowanych ze środków pomocniczych.Pozostałe usługi:prowadzenie ksiąg rachunkowych,szkolenia,rekrutacja. Klienci:Spółki prawa handlowego - osobowe i kapitałowe,Instytuty naukowo-badawcze,Przedsiębiorstwa Państwowe,Fundacje i stowarzyszenia,Spółdzielnie Mieszkaniowe,Działalność gospodarcza.