Usługi administracyjno - biurowe Agnieszka Węglarz

Kontakt email, www
Łętowe 182
34-733 Chrustki , woj. Małopolskie

Obsługa kadrowa

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Obsługa kadrowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Oferowane usługiUsługi  Administracyjno - Biurowe Agnieszka WęglarzUSŁUGIKSIĘGOWE           Doradztwo przy rejestracji firmy i wybór właściwej formyopodatkowania, sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniemdziałalnościProwadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów iRozchodówProwadzenie rozliczeń Ewidencji RyczałtowychProwadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku odtowarów i usług (VAT)Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracjipodatkowychProwadzenie ewidencji środków trwałych, wartościniematerialnych i prawnych oraz wyposażeniaKADRY I PŁACESporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentówzwiązanych z zatrudnieniemProwadzenie akt osobowychObsługa umów zleceń, o dziełoSporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracownikówPrzygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowychSporządzanie i składanie deklaracji podatkowych orazubezpieczeniowych pracowników.Przesyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowychelektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego.POZOSTAŁE USŁUGISprawozdawczość do NFZ (wprowadzanie danych i generowaniesprawozdań)Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS, MCZP itp.Pomoc w pisaniu wniosków o przyznanie dotacji (Urząd Pracyitp.)Pisanie pism, podań, przepisywanie prac i materiałówdydaktycznych,Drukowanie, skanowanie, kopiowanie dokumentów,rozliczenie VAT w budownictwie (VZM)sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla osób prywatnych(PIT)