Usługi Księgowo-Komputerowe mgr Elżbieta Mroczek

Kontakt email, www
ul. Przybyszewskiego 113, Łód
93-110 Łódź-Widzew , woj. Łódzkie

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt Ewidencjonowany: prowadzenie ewidencji ryczałtowej ewidencji dla potrzeb VAT ewidencji środków trwałych i; wartości niematerialnych i prawnych; wyposażenia sporządzanie rocznych deklaracji ryczałtowych reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym i Zusie

Obsługa kadrowa

Kadry i Płace: prowadzenie ewidencji pracowników - zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, zleceń i o dzieło zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników, pomoc w wypełnianiu dokumentów pracowniczych rejestrowanie pracowników w ZUS sporządzanie list płac oraz imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA) rejestracja zwolnień lekarskich; sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji ZUS sporządzanie miesięcznej deklaracji PIT-4: PIT-8A: PFRON sporządzanie rocznych informacji PIT-11, PIT-4R,  oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie; sporządzanie sprawozdań GUS pomoc w organizowaniu szkoleń BHP

Analizy ekonomiczne

Obsługa płacowa

Kadry i Płace: prowadzenie ewidencji pracowników - zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, zleceń i o dzieło zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników, pomoc w wypełnianiu dokumentów pracowniczych rejestrowanie pracowników w ZUS sporządzanie list płac oraz imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA) rejestracja zwolnień lekarskich; sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji ZUS sporządzanie miesięcznej deklaracji PIT-4: PIT-8A: PFRON sporządzanie rocznych informacji PIT-11, PIT-4R,  oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie; sporządzanie sprawozdań GUS pomoc w organizowaniu szkoleń BHP

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Księgi Handlowe: prowadzenie ksiąg handlowych z godnie z ustawą o rachunkowości – księga główna; księgi pomocnicze ewidencje dla potrzeb VAT ewidencje środków trwałych; wartości niematerialnych i prawnych; wyposażenia sporządzanie deklaracji VAT; PIT lub CIT sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzanie sprawozdań GUS reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym i Zusie opracowywanie Zakładowego Planu Kont

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe

O nas

Moje biuro rachunkowe powstało w styczniu 1999 roku. Prowadzę kompleksową obsługę zarówno osób fizycznych, jak i spółek prawa handlowego, dopasowując rozwiązania księgowo-podatkowe do indywidualnych potrzeb klienta.