Vika Wioletta Gabrysiak Biuro Księgowe

Kontakt email, www
ul. Robotnicza 21/3 Szczecin
Szczecin , woj. Kujawsko-Pomorskie
 • Promocje
 • Dla rozpoczynających działalność gospodarczą:
 • - jednomiesięczna zniżka w wysokości 50% na prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Dla zmieniających biuro rachunkowe:
 • - za pierwsze dwa miesiące 50% zniżkę na prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Dla naszych stałych klientów:
 • - jeśli dzięki Twojemu poleceniu podpiszemy umowę z kolejną firmą, otrzymasz do 50% zniżki na jeden miesiąc prowadzenia usług księgowych.

Księga przychodów i rozchodów

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów ewidencja kosztów i przychodów, ewidencja do celów podatku od towarów i usług, ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, obsługa pracowników, rozliczania właścicieli, dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku odtawarów i usług, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

Ryczałt ewidencjonowany

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, zapis przychodów w ewidencji sprzedaży, wyliczanie zobowiązania podatkowego, prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia, sporządzanie zeznania rocznego, reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy, obsługa pracowników,

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Obsługa kadrowo-płacowa 1. Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunkupracy (umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne) prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzenia obecności oraz absencji pracowników, prowadzenie ewidencji czasu pracy, sporządzanie harmonogramów czasu pracy, akta pracownicze przechowujemy w siedzibie firmy, sporządzanie listy płac,prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, sporządzanie deklaracji podatkowych [PIT-4R, PIT 11], listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy, 2. Dokumentacja umów zleceń i umów o dzieło. prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców, przygotowywanie umów zleceń / o dzieło, sporządzanie listy płac umów / o dzieło, sporządzanie deklaracji podatkowych, listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy, 3. Prowadzenie dokumentacji ZUS. sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowych do ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy), przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne,

Stowarzyszenia i fundacje

Analizy ekonomiczne

Księga rachunkowa

Księgi Handlowe, pełna księgowość tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości, przygotowywanie planu indywidualnie pod potrzeby firmy. Wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunku zysków i starat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych firmy, bierzące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, sporządzanie sprawozdań finansowych składających się z bilansu rachunków zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta, dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS, uzgadnianie salda należności i zobowiązań,

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Deklaracje podatkowe
 • Obsługa kadrowa
 • Stowarzyszenia i fundacje
 • Analizy ekonomiczne
 • Księga rachunkowa
 • Biura rachunkowe

O nas

 • Przedmiotem działalności biura jest kompleksowa obsługa finansowo księgowa podmiotów gospodarczych. Swoje usługi kierujemy do małych i średnich przedsiębiorstw oraz do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
 • Celem działalności biura jest odciążenie naszych klientów od wszystkich spraw związanych z wizytami i kontaktami z urzędami skarbowymi i ZUS tak, aby mogli oni zajmować się wyłącznie swoją działalnością.