Wadmex Sp. z o. o. Kraków

Kontakt email, www
ul. Ostatnia 1
Kraków ,
 2 miesiące księgowości GRATIS

Księga przychodów i rozchodów

1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencja wyposażenia sporządzanie rocznych sprawozdań podatkowych 2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatków od towarów i usług 3. Składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym 4. Prowadzenie rozliczeń ZUS w zakresie: sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej za osobę prowadzącą działalność i osoby współpracujące obsługa przekazu elektronicznego do ZUS 5. Przygotowanie dowodów wpłat należnych zobowiązań podatkowych i ZUS oraz ich wysyłka do Klienta (e-mail) 6. Reprezentacja Klienta przed właściwymi urzędami w zakresie związanym z wykonaną usługą

Obsługa kadrowa

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej, w tym:  zakładanie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych pracowników sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków wystawianie świadectw pracy rozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny) prowadzenie kartoteki wynagrodzeń prowadzenie kartoteki urlopowej prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich prowadzenie innej korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11, PIT - 8B) 2. Sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych oraz ich elektroniczne przekazywanie do ZUS 3. Sporządzanie deklaracji na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego 4. Naliczanie osobowych i bezosobowych list wynagrodzeń 5. Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, jak też innych czasowych uprawnień do wykonywania zawodu 6. Ścisła współpraca z Klientem przy kontrolach i inspekcjach z ZUS, US, PIP 7. Sporządzanie deklaracji PFRON 8. Prowadzenie pełnej administracji w zakresie zawierania umów cywilno prawnych, np. umowy o

Stowarzyszenia i fundacje

Porady prawne

Obsługa płacowa

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej, w tym:  zakładanie, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych pracowników sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków wystawianie świadectw pracy rozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny) prowadzenie kartoteki wynagrodzeń prowadzenie kartoteki urlopowej prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich prowadzenie innej korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11, PIT - 8B) 2. Sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych oraz ich elektroniczne przekazywanie do ZUS 3. Sporządzanie deklaracji na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego 4. Naliczanie osobowych i bezosobowych list wynagrodzeń 5. Kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP, jak też innych czasowych uprawnień do wykonywania zawodu 6. Ścisła współpraca z Klientem przy kontrolach i inspekcjach z ZUS, US, PIP 7. Sporządzanie deklaracji PFRON 8. Prowadzenie pełnej administracji w zakresie zawierania umów cywilno prawnych, np. umowy o prace

Doradztwo podatkowe

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Obsługa kadrowa
  • Stowarzyszenia i fundacje
  • Porady prawne
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Biura rachunkowe

O nas

WADMEX jest prężną i nowoczesną firmą świadcząca outsourcing biznesowy w różnych dziedzinach. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi pracowników biura naszym klientom zapewniamy maksymalny komfort prowadzenia działalności.