Waldemar Habiński

Kontakt email, www
Jana Pawła II 2 zobacz inne firmy z go Sierpnia
37-450 Zaleszany , woj. Podkarpackie

Ryczałt ewidencjonowany

Obsługa kadrowa

Obsługa płacowa

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Deklaracje PFRON

Specjalizacje:

  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Obsługa kadrowa
  • Obsługa płacowa
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe
  • Deklaracje PFRON

O nas

Art.61§1. Kodeksu Karnego Skarbowego:Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do240 stawek dziennych.Jesteśmy profesjonalistami !Ponosimy pełną odpowiedzialność, za wykonywane przez nasusługi.Poniżej przedstawiamy naszą ofertę złożoną z pakietów usług.Każdy pakiet to starannie dobrane usługi pod kątem właściwegorozliczenia podatków i ubezpieczeń społecznych,a także dostarczenia przedsiębiorcy niezbędnych informacji dozarządzania firmą.Księgowość średnich i dużych podmiotów gospodarczych.Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,naliczanie podatku dochodowego, rozliczanie podatku VAT,prowadzenie ewidencji środków trwałych.więcej..Księgowość małych i średnich podmiotów gospodarczych.Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie zrozporządzeniem MF, naliczanie podatku dochodowego, rozliczaniepodatku VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych iwyposażenia. więcej..Uproszczona księgowość małych podmiotów gospodarczych.Prowadzenie ewidencji sprzedaży zgodnie z ustawą o zryczałtowanympodatku dochodowym, naliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego,rozliczanie podatku VAT, prowadzenie niezbędnych ewidencji. więcej..Obsługa kadrowo-płacowa pracodawców i zleceniodawców.Prowadzenie akt osobowych pracowników, naliczanie wynagrodzeń,sporządzanie list płac, rozliczanie ubezpieczeń społecznych,składanie deklaracji ubezpieczeniowych do Zakładu UbezpieczeńSpołecznych. więcej..Zwrot podatku VAT z krajów unijnych.Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami o zwrot podatku VAT zkrajów unijnych, obsługa korespondencji z zagranicznymi urzędamipodatkowymi. więcej..Rozliczanie płatności i pozyskiwanie środków z PFRON.Pozyskiwanie dofinansowań do wynagrodzeń pracownikówniepełnosprawnych, refundacja składek ZUS niepełnosprawnychprzedsiębiorców, rozliczanie wpłat na Państwowy FunduszRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.więcej..