z.dudek@vamik.pl

Kontakt email, www
ul. Kwitnącego Sadu 27
02-202 Warszawa , woj. Mazowieckie

Księga przychodów i rozchodów

Deklaracje podatkowe

Obsługa kadrowa

Analizy ekonomiczne

Obsługa płacowa

Doradztwo podatkowe

Księga rachunkowa

Biura rachunkowe

Deklaracje PFRON

Specjalizacje:

  • Księga przychodów i rozchodów
  • Deklaracje podatkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Analizy ekonomiczne
  • Obsługa płacowa
  • Doradztwo podatkowe
  • Księga rachunkowa
  • Biura rachunkowe
  • Deklaracje PFRON

O nas

 Prowadzenie księgowości firmy jest odpowiedzialnym zadaniem,którego chętnie się podejmujmy. Spełnienie wymogówformalno-prawnych jak również rzetelnie ujęcie w księgach zdarzeńgospodarczych nie jest dzisiaj wyzwaniem. Poprawne wyliczeniezobowiązań podatkowych jest powszechnie obowiązującym standardem.Dlatego też uwagę swoją skupiamy na informacyjnej roli księgowości,która jasno i wyraźnie wskazuje silne i słabe obszaryfunkcjonowania przedsiębiorstwa. W oparciu o solidnieprzeprowadzoną analizę miejsc powstawania kosztów przygotowujemyraporty menedżerskie, które są bezcennym narzędziem zarządzaniaprzedsiębiorstwem. Zgodnie z naszą polityką obsługa księgowa obejmuje wszystkieczynności zmierzające do tego, aby osoby kierujące nie odczuwałyciążącej na nich odpowiedzialności związanej z rachunkowością. Wskład naszych usług wchodzi m.in.: - analiza wdrożeniowa - budowanie planu kont - bieżąca obsługa księgowa - przygotowywanie dokumentacji bankowej (kredytyi pożyczki) - sprawozdawczość podatkowa - sprawozdawczość zarządcza - obsługa kontroli skarbowych w naszym biurze Obsługa księgowa prowadzona jest w programie Symfonia forte.