Zapraszamy do naszego biura pod adresem

Kontakt email, www
ul. Naftowa 4 zobacz inne firmy z Naftowa
65-035 Zielona Góra , woj. Lubuskie

Biura rachunkowe

Specjalizacje:

  • Biura rachunkowe

O nas

Stawiamy na nieustanne samokszta�cenie by podnosi� poziom naszych us�ug. Nasze dzia�ania s� wytyczane potrzebami naszych klient�w. Nasi klienci rekrutuj� si� z po�r�d �rednich, ma�ych i mikro przedsi�biorc�w, kt�rzy funkcjonuj� w oparciu o r�ne formy prawne oraz dzia�aj� w r�nych bran�ach, co implikuje r�norodne formy rozlicze�. Nasze kwalifikacje potwierdzone s� licencj� wydan� przez Ministra Finans�w. Posiadamy zgodnie z wymogami ustawy ubezpieczenie OC dzia�alno�ci