Biura Rachunkowe - Spis najlepszych księgowych

 • Biuro Rachunkowe i Doradztwo Finansowe Marian Będziński

  Biuro Finansowo-Rachunkowe "MIM"jest osobą prawną, spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością i kapitałem zakładowym zgodnym z ustawą z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, ( Dz.U.Nr 94, poz 1037 z późn.zm.) Spółka powstała aktem notarialnym z dnia 01.04.1992 r. rep A Nr 2024/92 w Państwowym Biurze Notarialnym we Włocławku. Postanowieniem Sadu Rejonowego we Włocławku z dnia 22 maja 1992 r. wpisana do rejestru handlowego pod poz I-Ks-Rej-H 732…
  al. Chopina 25 Włocławek
 • Biuro rachunkowe PLUS,

  Biuro rachunkowe PLUS Szczecin Biuro rachunkowePlus prowadzi działalność usługową w zakresieusług rachunkowo-podatkowych od 1995 roku. Podstawą do prowadzeniadziałalności są Świadectwa Kwalifikacyjne nr 92/95 oraz 18516/2007wydane przez Ministerstwo Finansów. Gwarancją bezpieczeństwa ijakości świadczonych usług jest ubezpieczenie firmy ododpowiedzialności cywilnej OC
  ul. Kołłątaja 15/1 Szczecin
 • Biuro Rachunkowe Topeco KoŸlikowski Mirosław

  Biuro RachunkoweTOPECO TORUŃ Biuro RachunkoweTOPECO TORUŃ Biuro RachunkoweTOPECO TORUŃ powstało w 1994. Pracownicy biura posiadają wyższe wykształcenie ekonomiczne o specjalności rachunkowość. Na przestrzeni lat zdobywaliśmy kolejne doświadczenia przy prowadzeniu ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtów. Sporządzaliśmy wnioski kredytowe braliśmy udział w przygotowywaniu wniosków o pozyskanie funduszy unijnych, przeprowadzaliśmy likwidacje firm. Na bieżąco śledzimy zmiany w zakresie prawa podatkowego,oraz ubezpieczeń społecznych. Staramy się być jak najlepszymi w naszym zawodzie, wiemy…
  Rynek Staromiejski 15 Toruń
 • Biuro Rachunkowe EFK

  WYCIą„G Z ZADAŃ URZą˜DÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK2009 W 2009 r. kontrola skarbowa bą™dzie koncentrowałasią™ przede wszystkim wokół dwĂłchnajistotniejszych celĂłw, tj.:-ujawniania i zwalczania przestą™pstw skarbowych inaduĹźył podatkowych,-pozyskiwania wpływĂłw do budĹźetu w drodze zapewnieniaskutecznego wykonywaniazobowią…zań podatkowych i innychnaleĹźności stanowią…cych dochĂłd budĹźetu państwa.Przedmiotem zainteresowania organĂłw kontroli skarbowej bą™dą…podmioty (czą™sto łą…czą…cesią™ w zorganizowane grupy przestą™pcze), ktĂłrych celem działaniasą… oszustwa podatkowe,jako najgroĹşniejsze i nara?ają…ce bud?et państwa na straty wduĹźej skali, główniew zakresie podatku VAT…
  Pl. Zdanowskiego Stanisława 2 Bydgoszcz
 • O firmieAktualnościNasza ofertaCennikKontakt

  Oferujemy Państwu następujące usługi:prowadzenie ksiąg rachunkowychsporządzanie sprawozdań finansowychprowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów iewidencji ryczałtuprowadzenie ewidencji VAT i innych ewidencji wymaganychprzepisami prawa podatkowegoprowadzenie rozliczeń z US, ZUS i PFRONsporządzanie deklaracji podatkowychusługi kadrowo – płacowe ( sporządzanie umów o pracę, umówcywilno-prawnych, list płac, rachunków, prowadzenie teczekosobowych pracowników, zgłoszenia i rozliczanie składek  ZUS,informacje PIT-11)sporządzanie zeznań rocznych dla podmiotów gospodarczych i osóbfizycznychpomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje na rozpoczęciedziałalności gospodarczej, doposażenie stanowiska pracy…
  Czerwiec 2009 21 Świecie
 • Biuro Rachunkowe „Auroka”

  Serdecznie witamy na stronie internetowej Biura Rachunkowego „Auroka” Katarzyna Augustynowicz. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu księgowości, kadr i płac. Bardzo chętnie przeprowadzimy za Państwa inwentaryzację  w firmie  lub też jeśli trzeba uporządkujemy dokumenty księgowe i kadrowe.
  ul. Kolbego 40 II piętro Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Nieruchomości Księgi Rachunkowe Tb Liczman Paszkiewicz Rychlicka sp.j.

  TBLiczman sp.j. - Zarządzanie nieruchomościami - Biuro Rachunkowe .tbliczman.pl ul. Gdańska 5 3 85-005 Bydgoszcz Nieruchomości * Księgi rachunkowe tel: 660090217 tel fax: 052 322 33 68 * ZARZ¡DZANIE NIERUCHOMOśCIAMI * BIURO RACHUNKOWE Spółka TB Liczman założona została przez profesjonalistówz dużym doświadczeniem zawodowym. Firma działa na podstawie wpisu do KRS nr 0000274769. Posiadamy doświadczenie zawodowe i uprawnienia do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, obiektami użytkowymi oraz uprawnienia biegłego rewidenta nadane przez KIBR,…
  Drukarska 1 Bydgoszcz
 • BIURO-MAX

  Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczen Społecznych.
  ul. Terasy 7A Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Biuro Rachunkowe Dekret Magdalena Szczepaniak

  Biuro Rachunkowe DEKRETw Nakle nad Notecią od2003r. zajmuje się kompleksową obsługą firm. Posiadamy uprawnieniaMinistra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiągrachunkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmyubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymiusługami finansowo-księgowymi.Naszymi klientami sązarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane ryczałtem odprzychodów ewidencjonowanych jak też spółki prawa handlowego. Każdyz naszych klientów jest dla nas Klientem najważniejszym. Świadczymykompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dlapodmiotów o różnym profilu działalności i formieprawnej. Biuroponosi…
  Ul. Wiejska 55 Bydgoszcz
 • Kancelaria Prawno Podatkowa Biuczer Czerniawko Sławomir

  Obsługa prawnicza: a) stała lub doraźna obsługa prawnicza polegająca między innymi na: – udzielaniu porad prawnych, – sporządzaniu opinii prawnych, – sporządzanie i opiniowanie umów i innych pism, – informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym i ich konsekwencjach oraz podawanie propozycji zachowań wobec nich, – uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, – występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przez…
  ul. Waryńskiego 9/1 Toruń Toruń
 • Biuro Rachunkowe Progres s.c. Anna Wesołowska Elżbieta Łopato

  Biuro Rachunkowe PROGRES istnieje od 2004 roku.Właścicielami biura sąAnna Wesołowska i Elżbieta Łopato posiadające wieloletnie doświadczenie w księgowości i finansach.Biuro posiada licencje Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiągrachunkowych. Nasze certyfikaty copyright by PROGRES 2009
  Ul. Królowej Jadwigi 29 Inowrocław
 • Biuro Finansowo Podatkowe Perfekt Stanisław Pieciukiewicz

  Biuro Finansowo-Podatkowe „Perfekt”, działające na terenie Poznania i Inowrocławia, specjalizuje się w obsłudze firm w zakresie księgowości, podatków oraz zapewnia kompleksowe doradztwo rachunkowo-finansowe i gospodarcze firmom polskim i zagranicznym. Biuro posiada licencję Ministerstwa Finansów w zakresie doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5.07.1996 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami doradztwa podatkowego i usługami…
  Inowrocław ul. Gałczyńskiego 38 Inowrocław
 • Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz.

  Zakres specjalizacji Reprezentownie podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych we wszelkich sporach przed organami podatkowymi. Zastępstwo i reprezentowanie przed organami podatkowymi.   Zastępstwo i reprezentowanie podatników w toku czynności kontrolnych i podatkowych przed Urzędami Skarbowymi, Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędami Celnymi, Izbą Skarbową i Celną.   Zastępstwo procesowe przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak też sporządzanie skarg i skarg kasacyjnych.   Reprezentowanie przed sądami powszechnymi osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w…
  Al. Powstańców Wielkopolskich 10 Bydgoszcz
 • Balex Sp. z o.o.

  Balex to firma łącząca wysoko rozwinięte usługi z zakresu firmyksięgowej jak i firmy szkoleniowej. Istniejemy i rozwijamy się naskutek rosnących potrzeb współpracujących z nami firmami. Przedrozwojem o kolejne działy firma funkcjonowała jako KancelariaDoradcy Podatkowego nr 01475 i działała od 7 stycznia 1992 r. Napoczątku swej działalności koncentrowaliśmy się na kompleksowejobsłudze finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych z sektoramałych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie coraz większeoczekiwania naszych Klientów sprawiły, że z powodzeniemrozwinęliśmy dział szkoleń i…
  ul. Swobodna 12/68 Prądy
 • Biuro Rachunkowe Makdar Bożena Anna Malinowska

  Zespół Szkół w Bogdańcu - kompleksowe wyposażenie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Gorzowie Wlkp. FirmaCZS Ulart-Cezas powstała w 1994 roku. Naszym głównym zadaniem jest kompleksowezaopatrzenie szkół, placówek oświatowych, urzędów, biur i instytucji. Gwarantujemy naszymKlientom profesjonalny poziom usług oraz wysokiej jakości towary po atrakcyjnych cenach. Główne dziedziny naszej działalności to: meble szkolne - nowoczesne, bezpieczne, funkcjonalne a przede wszystkim zgodne z Polskimi Normami oraz posiadające wszystkie niezbędne atesty meble najlepszych polskich producentów,…
  Krakowska 1 Bydgoszcz
 • InfoPower Bydgoszcz Sp.z o.o.

  InfoPower Bydgoszcz Sp. z o.o. jest biurem rachunkowym działającym na terenie Bydgoszczy i w okolicy od roku 2002. Zrzeszamy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu księgowości, kadr i płac oraz zarządzania. Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu rachunkowości i obsługi kadrowo-płacowej wszelkich podmiotów.
  ul. Kozietulskiego 4a Bydgoszcz Bydgoszcz
 • Biuro Usług Rachunkowych i Informatycznych Experts Group Iwona Aftańska Oddział Włocławek

  Jako specjalista w swojej brany, waciciel firmy - nie musisz znasi na wszystkim. Zle obsug rachunkow, prowadzenie ksig rachunkowychnam. Obniysz w ten sposb koszty i bdziesz mia pewno, e sprawyksigowe s w dobrych rkach. Przeszede na samozatrudnienie?Zapraszamy do wsppracy. Poprowadzimy Twoj ksigowo ju od 100 znetto/m-c.Prowadzenie ksigowoci moe obejmowa:pomoc w zaoeniu firmy,prowadzenie ksig rachunkowych (ksigowo pena i uproszczona)sporzdzanie list pacobsuga kadrowa, sprawy pracowniczedokumenty ZUS, PIT, VATsporzdzanie sprawozda, wnioskw kredytowych, bilanswdojazd…
  ul. Miodowa 3 Modzerowo
 • Biuro Podatkowe s.c. Kowalska Zawadzka Czesława Zawadzki Mirosław

  Biuro Podatkowe - Zawadzcy Prowadzimy działalność od 1993r. Obsługujemy 70 firm, zatrudniamy 3 osoby. Nasza dewiza Minimum kontaktu - Maximum satysfakcji. NIP: 876-18-39-097 REGON: 871248487 Nr rach.bankowego: 24 2490 0005 0000 4500 6489 9057 Posiadamy : uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych świadectwo kwalifikacyjne nr 1529 96 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek popełnienia błędu wieloletnie doświadczenie w zakresie księgowości
  Łęgi 5 Grudziądz
 • Biuro Rachunkowe Marcin Michalski

  PoradyZakładamy firmęUrząd Skarbowy SępólnoKrajeńskie - numery kontSymbole wpłat podatków Wysokość składek ZUSWzory umówCiekawe strony Ostatniaaktualizacja strony Witamy na naszej stronie!Masz problemy z fiskusem? Sprawia Ci kłopot wypełnianie wszelkichdruków, druczków, formularzy do urzędów skarbowych, ZUS-u i innychinstytucji? Potrzebujesz sprawnej, szybkiej i fachowej pomocy wzakresie obsługi księgowo - finansowej Twojej firmy? Jeżeliodpowiesz twierdząco chociażby na jedno z powyższych pytań, oznaczato, że trafiłeś pod właściwy adres!Nasze biuro rachunkoweświadczy usługi w zakresie pełnej obsługi…
  Pl. Zwycięstwa 1 Więcbork
 • Biuro Rachunkowe PROSPERO Monika Tyszka

  O firmie Biuro Rachunkowe Monika Tyszka istnieje od 2001 roku. Zewzględu na rozszerzenie oferty oraz dostosowania wizerunku dozmieniającego się rynku Biuro Monika Tyszka, zmienia nazwę naPROSPERO Biuro Rachunkowe Monika Tyszka. Siłąbiura PROSPERO są izawsze byli pracownicy - jesteśmy prężnymzespołem wykształconych osób z wieloletnim doświadczeniem wksięgowości firm handlowych, produkcyjnych, usługowych, równieżSpółek z kapitałem zagranicznym.Na bieżąco śledzimynowości z zakresu rachunkowości,prawa podatkowego iUbezpieczeń Społecznych.Wysoka jakośćświadczonych usług opiera się na ciągłym zgłębianiu wiedzy przeznaszych…
  Rynek Staromiejski 15 Toruń
 • Konsulta Sp. z o.o.

  Firma KONSULTA rozpoczęła działalność w Szczecinie w roku 2000, po zamknięciu Konsulatu Generalnego RFN w Szczecinie i po przeniesieniu jego kompetencji do Gdańska. Zaoferowaliśmy mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego usługi konsularne w zakresie pośrednictwa wizowego, legalizacji dokumentów, uzyskania niemieckiego obywatelstwa oraz pomocy konsularnej, za zgodą i przy współpracy z Konsulatem Generalnym RFN w Gdańsku. Pomagając naszym klientom w załatwieniu formalności wizowych związanych z legalną pracą na terenie Niemiec, rozwinęliśmy naszą działalność o…
  Pl. Kilińskiego 3, pok. 119 Szczecin Szczecin
 • Biuro Rachunkowe Euro Plus s.c.

  W dzisiejszych czasach ogromną rolę odgrywają biura rachunkowe. Pomagają ludziom w poradzeniu sobie z zawiłościami księgowymi, dokumentacją rachunkową, itp. W tym zabieganym czasie wolimy ważne usługi zlecić profesjonalistom. Od ponad 10 lat istniejemy i działamy na rynku bydgoskim. Mamy duże doświadczenie i wielu specjalistów z wielu dziedzin: rachunkowości, prawa pracy, kadr i płac oraz podatków. Jesteśmy nastawieni na niesienie pomocy, rozwiązywanie problemów, współpracę przy zachowaniu pełnej dyskrecji. Dostępni jesteśmy od poniedziałku do piątku…
  Bydgoszcz, ul. Konopczyńskiego 1, os. Górzyskowo / Błonie (wjazd od ul. Gołębiej 50) Bydgoszcz
 • Biuro Rachunkowe Tax Edyta Wajer

  O firmieJesteśmy nowoczesnym biurem rachunkowym nastawionym przedewszystkim na potrzeby Klienta. Nasze działania opierają się nawydanej przez Ministra Finansów Licencji Nr 18815/00. Na podstawieobowiązujących przepisów jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialnościcywilnej związanej z naszymi działaniami rachunkowo- księgowymi.Główną zasadą, którą kieruje się nasze biuro we współpracy zKlientami jest partnerstwo w interesach, a także działamy zgodnie zmyślą, że sukces naszego Klienta jest naszym priorytetem.Dzięki kompetencji i profesjonalizmowi naszego zespołu jesteśmyfirmą, która dynamicznie się rozwija. Jest…
  Frascati 2 Bydgoszcz
 • Biuro Podatkowe Tomasz Osajda

  Zadowolenie Klientów – główny cel firmy TEREMA. Zanim rozpoczniemy współpracę z Klientem staramy się poznać jego indywidualne potrzeby, aby móc stworzyć dla niego jak najlepszą i jak najkorzystniejszą ofertę. Nie jesteśmy zwykłą firmą oferującą nowoczesny sprzęt pralniczy - jesteśmy zaufanymi partnerami zapewniającymi fachowe wsparcie na rynku pralniczym. Opinie naszych usatysfakcjonowanych Klientów mówią same za siebie... Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział W Gliwicach Gliwice Centrum Onkologii -…
  Ul. Tomaszowska 9 Inowrocław
 • Biuro Rachunkowe TAX-EXPERT Roksana Msiuna

  Doświadczenie i wiedza przy realizacji powierzonych zadań
  Gdyńska 9 Szczecin
 • Ad Rem Biuro Rachunkowe Urszula Samborek

  Biuro Rachunkowe Ad Rem to firma, która powstała w1998 roku w Szczecinie, z myślą o przedsiębiorcach działających naterenie Polski. Założycielką biura jest Urszula Samborekposiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie usług rachunkowo –podatkowych, a także księgowo – kadrowych. Podstawą do prowadzeniadziałalności jest Świadectwo Kwalifikacyjne nr 8265/98 wydane przezMinistra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej.Biuro dysponuje szerokim pakietem usług dedykowanych dla małych,średnich i dużych przedsiębiorstw o różnym profilu działalności iformie prawnej.Gwarancją bezpieczeństwa świadczonych usług jest ubezpieczeniefirmy…
  ul. Leopolda Staffa 31 Szczecin