Biura Rachunkowe - Spis najlepszych księgowych

 • Biuro Podatkowe PRAKTYK S.c.

  Biuro Podatkowe założyłyśmy w 1995 roku jako spółkę cywilną. Znałyśmy się od dawna pracując w jednym pokoju w Urzędzie Skarbowym - najpierw w dziale wymiarowym, następnie w dziale kontroli. Łączyło nas wspólne zainteresowanie branżą podatkową. Mamy ukończone studia na Wydziale Prawa i Administracji, zdobyłyśmy doświadczenie w Urzędzie Skarbowym, posiadamy uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wpisy na Doradców Podatkowych. Firma zatrudnia czterech doświadczonych pracowników, którzy rzetelnie wykonują…
  Krótka 4 Lublin
 • Biuro Rachunkowe"BILANS"

  Biuro Rachunkowe ”BILANS” specjalizuje się w obsłudze małych iśrednich podmiotów gospodarczych w zakresie ewidencji księgowejoraz kadrowo-płacowej. Podstawowy zakres świadczonych usługprzedstawia się następująco:KSIĘGI RACHUNKOWE SPÓŁEK Z O.O.otwieranie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalnościwraz z utworzeniem zakładowego planu kontbieżąca ewidencja operacji gospodarczychprowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VATsporządzanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osóbprawnych (CIT-2) i podatku od towarów i usług (VAT-7)prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisówamortyzacyjnychsporządzanie sprawozdań statystycznychsporzadzanie bilansu zamknięcia roku…
  ul. Potok 28 20 Lublin
 • ICN FINANSE

  Wybierz rozwiązania którymi jesteś zainteresowany.Doradztwo w zakresie doboru formy prawnej i wyboru formyopodatkowaniaPomoc przy rejestracji działalnościOptymalizacja działalności pod względem wysokości płaconychpodatków
  ul. Związkowa 4 Lublin
 • Biuro Usług Rachunkowych G.J.Osieleniec_Lublin

  Mamy przyjemność przedstawić Państwu Biuro Usług RachunkowychMASTER G. J. Osieleniec i zaprosić do współpracy z nami. Zajmujemysię obsługą finansowo – prawną podmiotów gospodarczych, świadczymyszeroki zakres usług doradczych. Cechuje nas wysoka skuteczność iszybkość w działaniu, punktualność i słowność.
  ul Rusałka 15/4 Lublin
 • Biuro Rachunkowe Perfekt Paulina Czajka-Mitura

  Witam zajmujemy się rozliczaniem małych i średnich firm
  Joselewicza 22 Kock
 • Centrum Księgowe

  Pełna ofertaProwadzenie ksiąg handlowych:księga głównaksięgi pomocniczeewidencja środków trwałychewidencja wyposażeniaewidencja podatku od towarów i usługobsługa pracownikówrozliczenia z Urzędem Skarbowymrozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznychdeklaracje INTRASTATObsługa kadrowo płacowa:lista płacimienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)deklaracje ZUSprzekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUSdeklaracje PFRONprzygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzajuinformacji dotyczących sytuacji finansowej firmyprzygotowanie akt pracowników nowozatrudnionychPodatkowa księga przychodów i rozchodów:ewidencja kosztów i przychodówewidencja środków trwałychewidencja wyposażeniaewidencja podatku od towarów i usługrozliczenia z Urzędem Skarbowymrozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznychdeklaracje…
  Listopada 18 Lubartów
 • Biuro Usług Rachunkowych G.J.Osieleniec

  Mamy przyjemność przedstawić Państwu Biuro Usług RachunkowychMASTER G. J. Osieleniec i zaprosić do współpracy z nami. Zajmujemysię obsługą finansowo – prawną podmiotów gospodarczych, świadczymyszeroki zakres usług doradczych. Cechuje nas wysoka skuteczność iszybkość w działaniu, punktualność i słowność.
  ul Rusałka 15/4 Lublin
 • Biuro Rachunkowe RENOMA Monika Rondoś

  Oferujemy Kompleksową Obsługę Firm oraz Osób Fizycznych: - obsługa księgowa: księgowość uproszczona (PKPiR, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) oraz księgi handlowe - obsługa kadrowo-płacowa - sporządzanie sprawozdań do GUS - sporządzanie informacji o dochodach oraz pobraych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, ZUS, VAT. Zapewniamy pomoc w rozwinięciu biznesu oraz miłą obsługę. Zapraszamy!
  Lwowska 59 Chełm
 • map.openInfoWindow(map.getCenter(), Biuro rachunkowe Wiktoria

  Biuro rachunkowe Wiktoria w Lublinie oferuje: księgowość dla firmprowadzenie obsługi kadrowej, płacowej i ZUSpomoc i doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczejpomoc i doradztwo dla osób zakładających spółki cywilneo inne usługi pytaj w naszych biurach Nie prowadzimy księgowości fundacji i stowarzyszeń alewiemy kogo Ci polecić :) Zadzwoń pod nr tel. 660 449223 Większość naszych klientów pochodzi z poleceń. Poleć nas swoimznajomym!  Zobacz jak obliczamycenę.
  ul. Olszewskiego 11 Lublin
 • Biuro rachunkowe Lexconseil sp. z o.o.

  Prowadzimy księgi handlowe, książki przychodów i rozchodów oraz ryczałt, obsługę kadrowo-płacową wraz z PFRON-em i ZUS; Rozliczamy opłaty środowiskowe; Przygotowujemy złoszenia LIMOSA oraz A1 Rejestrujemy spółki prawa handlowego przez eKRS24 - online
  Tomasza Zana 38 p. 417 Lublin
 • Finanse i Rachunkowość Hossa Łukasz Łaziuk

  Biuro Finanse iRachunkowość HOSSAzapewnia kompleksową, profesjonalnąi solidną obsługę.Posiadamy niezbędne, wieloletnie doświadczenie w sektorzepublicznym jak również prywatnym, zdobywane przy prowadzeniufirm. Nasze kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiągrachunkowych i ewidencji podatkowej, potwierdzone Certyfikatemnadanym przez Ministra Finansów. Oferta biura HOSSAustalana jest indywidualnie z każdą firmą, wzależności od formyprowadzonej księgowości, liczby dokumentów.Do każdego Klientapodchodzimy indywidualnie. Na nasze usługiwystawiamy FakturyVAT. Ubezpieczenie OCzabezpiecza naszych Klientów przed kosztami błędów w sztuceksięgowej.Zakres świadczonych usług:•prowadzenie ksiąg rachunkowychzgodnie z ustawą orachunkowości,•…
  ul. Partyzantów 4 Łuków
 • Biuro Rachunkowe"BILANS".

  Zakres działania biura obejmuje obsługę księgową podmiotów gospodarczych. Właściciel biura posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w księgowości i finansach. Potwierdzeniem jest Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministerstwo Finansów. Naszą ofertę usług kierujemy do spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Każdy klient traktowany jest indywidualnie, a wynagrodzenie za usługi księgowe dostosowane jest do bieżących spraw, i jest uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności, ilości dokumentów…
  Potok 28 Lublin
 • STRONA GŁÓWNAOFERTA BIURACENNIKPROMOCJE I RABATYUPRAWNIENIAKONTAKT

  Oferta naszego biura obejmuje świadczenie usługw zakresie:Prowadzenie ksiąg rachunkowychobejmuje:tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowościdokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej(łącznie z dekretowaniem dokumentów)prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartościniematerialnych i prawnych oraz wyposażeniaprowadzenia ewidencji do celów podatku od towarów i usług(VAT)ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatekdochodowyustalanie wysokości należnego i naliczonego podatkuVATsporządzanie, według wzorów określonych przepisami,deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do USsporządzanie rocznych sprawozdań finansowych za rokobrotowysporządzanie obowiązkowych sprawozdań do GUSmonitoring należności…
  UL. KOLOROWA 26/620 Lublin
 • Biuro Rachunkowe Valore

  Doświadczenie Valore Nasze doświadczenie w dziedzinie rachunkowościi finansów rozpoczęło się w 1997 roku. Posiadamy licencjęMinisterstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąghandlowych. Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę, którądostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb. Analizujemy nabieżąco sytuację finansową Państwa firmy i sugerujemy ewentualnąmożliwość poprawy zarówno pod względem finansowym, jak ipodatkowym
  ul. Willowa 3 Żabia Wola
 • Sylwia Kożuch

  1. prowadzenie ewidencji pracowników2. prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym zprawa pracy i przepisów szczególnych3. prowadzenie, dla pracowników wymienionych w punkcie 1, całościspraw wynikających ze stosunku pracy4. rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie5. rejestracja zwolnień lekarskich6. wprowadzanie, aktualizowanie i  danych kadrowych wkomputerowym systemie kadry-płace7. sporządzanie sprawozdań Z03 oraz Z-06 o zatrudnieniu iwynagrodzeniach w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli sąwymagane)8 dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy(obecności,zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów)9. prowadzenie bieżącego…
  Al. Lotników Polskich Świdnik
 • Justyna Głębikowska-Michalak

  W ramach prowadzenia pełnejksięgowości oferujemy:Odbieranie dokumentów księgowych z siedziby Klienta lub wsiedzibie Biura Vademecum.Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym inatychmiastowe zgłaszanie zauważonych błędów i braków.Księgowanie dokumentów w terminie ustalonym wspólnie zKlientem.Konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem.Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz ich wysyłanie lubosobiste składanie w Urzędach.Bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy klienta.Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartościniematerialnych i prawnych i amortyzacji.Bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym wzakresie zobowiązań podatkowych Klienta.Wysyłanie…
  ul. Skrajna 14 Lublin
 • Adres filii_Świdnik

  OFERTABiuro świadczy usługi w zakresie:PODATKI:Prowadzenie ksiąg rachunkowych,Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,Prowadzenie ryczałtu od przychodów i ewidencjonowanych,Rejestry VAT,Deklaracje miesięczne,Rozliczenia roczne, kadry, płace, ZUS.ZUS:Zgłoszenia firmy i pracowników,Deklaracje miesięczne,Przekaz elektroniczny dokumentów do ZUS,Przygotowanie dokumentacji w sprawie zasiłków,RMUA,Wypełnianie druków Rp7.SPRAWY KADROWE:Listy płac,Rozliczenie umów zleceń i umów o dzieło,Kartoteki wynagrodzeń pracowników,Deklaracje PIT-4R, PIT-11,Prawo pracy- konsultacje.CENY:Wysokość opłaty miesięcznej ustalana jest z każdym klientemindywidualnie w drodze negocjacji. Uzależniona jest ona przedewszystkim od formy prawnej prowadzonej działalności ilośćdokumentów,…
  ul. Słowackiego 5/35 Kalinówka
 • Biuro Rachunkowe Małgorzata Wasilewska

  OfertaW ramach współpracy oferujemy:prowadzenie ksiąg rachunkowych,prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatkudochodowego,prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,pełną obsługę kadrowo-płacową i ZUS oraz doradztwo z zakresuprawa pracyi ubezpieczeń społecznych,przygotowywanie deklaracji i sprawozdań na potrzeby różnychinstytucji tj. Urzędów Skarbowych, GUS, NBP, ZUS, GIOŚ, PFRON,przygotowywanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane,doradztwo w zakresie usług bankowych m.in. kredyty hipoteczne,gotówkowe, firmowe.Opracujemy oraz przygotujemy:zakładowy plan kont,zasady polityki rachunkowości,wnioski kredytowe oraz niezbędną dokumentację…
  ul. Turkusowa 30/4 Lublin
 • Biuro Rachunkowe VIKI s.c.

   Nasze biuro oferuje Państwu profesjonalną obsługęksięgowo-podatkową oraz pełną obsługę płac i ZUS jako uzupełnienieoferty księgowej lub jako samodzielną usługę. W zakresie usług księgowych zapewniamy Naszym Klientom pełnąobsługę księgową w zależności od przyjętej formy rozliczeń:- sporządzanie list płac- sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędów obowiązującychdeklaracji i sprawozdań- reprezentowanie interesów Klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS- obsługa w imieniu Klienta w kontroli podatkowo-skarbowych,ZUS, UC i innych w naszym Biurze   Dodatkowo zapewniamy Naszym Klientom: …
  Ul. Narutowicza 83/30 Lublin
 • IN PLUS Katarzyna Mazur

  None
  Kazimierza Wielkiego 8 lok. 203 Lublin
 • Joanna Krystynek

  Biuro Rachunkowe TALAREK w Chełmie oferuje pełenzakres usług księgowych dla firm z Chełma oraz okolicznychgmin. Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową dla podmiotówprowadzących działalność gospodarczą w Chełmie, Sawinie, Rejowcu,Włodawie Hrubieszowie. Oferujemy pomoc w załatwieniu większości formalności związanych zzałożeniem, prowadzeniem i likwidacją firmy.Usługi księgowo-rachunkowe obejmują:Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego.Prowadzenie książki przychodów i rozchodów w Chełmie.Prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość.Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT oraz sporządzaniedeklaracji podatkowych VAT-7.Ewidencja wykazu środków trwałych (dla ryczałtu) oraz…
  ul. Armii Krajowej 9/2322 Depułtycze Królewskie
 • Piotr Hordejuk

  O NASFirma Biuro Rachunkowe JPH Piotr Hordejuk powstała w styczniu 1995rjako firma rodzinna. Została założona przez Jerzego Hordejuka -wieloletniego pracownika Izby Skarbowej w Lublinie. Funkcjonowałaprzez wiele lat jako spółka cywilna doradców podatkowych Jerzego iPiotra Hordejuków.Od 2003 Firmę prowadzi samodzielnie Piotr Hordejuk, posiadającywpis na listę doradców podatkowych Ministerstwa Finansów pod nr7227, oraz zawsze aktualną polisę odpowiedzialności cywilnejzawodowej doradcy podatkowego.Wiedza praktyczna nabyta przez te lata i teoretyczna (zdobyta nakierunku Rachunkowość i Finanse…
  Ul. Czeremchowa 85 Lublin
 • Expertus sp.z o.o

      Witamy na naszejstronie!    Biuro podatkoweLublin    Biuro rachunkoweLublin      BiuroRachunkowe ExpertusSp. z o.o.zostało utworzone w 2000r.i wpisane do KrajowegoRejestru Sądowegopod numerem0000220234Głównym przedmiotem działania Spółkijest usługowe prowadzenie ksiąg.Stawiamy sobie za celprofesjonalną i rzetelną obsługęksięgowo-podatkową swoichklientóww oparciu o doświadczenie zawodowe pracowników. W naszym biurzepodatkowymnajważniejszy jest klient, dlatego podstawową zasadąobowiązującą w działalności jest uważne wsłuchanie sięw jegopotrzeby. Współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymirewidentamioraz ze specjalistamiz dziedziny finansów, prawa,zarządzania i marketingu.Ponosimypełną odpowiedzialnośćza jakość naszych usług.Sposób prowadzenia księgowościdostosowujemy…
  Cisowa 9 Lublin
 • mgr inż. Krzysztof Pikula_Lublin

  Adres:Biuro UsługRachunkowo - Księgowychmgr inż. Krzysztof Pikulaul. B. Wapowskiego 1 lok. 8 A20-491 Lublintel./fax: 081 441 74 59kom.: (0) 505 546 690e-mail: perscriptor@onet.euŚwiadczymy usługi w zakresie:Powyższy wykaz nie jest zamkniętym katalogiem, a jedyniewyszczególnieniem usług najczęściej realizowanych.Prowadzenie ksiąg rachunkowych: ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowychprowadzenie rejestrów dotyczących rozliczeńpodatku od towarów i usługprowadzenie dodatkowych wymaganych ewidencji(dotyczących, np.: środków trwałych i wyposażenia)wykonanie odpowiednich sprawozdań, np.: Bilansu,Rachunku Zysków i Strat, itd...wykonanie odpowiednich deklaracji rozliczeniowychdo…
  Wapowskiego 1 Lublin