Biura Rachunkowe - Spis najlepszych księgowych

 • Ewa Barbara Żugaj

  Serdecznie witamy na stronie biurarachunkowego Kilka słów o nas... Nasze biuro istnieje na rynkuod 1997 roku, wiec posiadamy wieloletnie doświadczenie wksięgowości. Działamy na podstawie certyfikatu księgowego numer MF14558/99 wydanego przezMinistra Finansów, który uprawnia nasdo usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jak iinnychewidencji księgowych. Prowadzimy kompleksową obsługę małych idużych firm w zakresie księgowości jak również kadr i płac. Poprzezpełnomocnictwo załatwiamy za klienta wszystkie sprawy związane zUrzędem Skarbowym jak i ZUS. Priorytetem dla nas…
  Ul. Role 119 Krzeszów
 • Biuro księgowe Re-VAT Piekarz Renata

  OfertaBiuro księgowe świadczy następujące usługi:Księgi handloweprowadzone zgodnie z UoRkontrola formalno - rachunkowa dokumentówoperacje ujmowane w porządku chronologicznym i systematycznymwycena składników majątku trwałegoprowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażeniasporządzanie sprawozdań finansowych - bilans, rachunek zysków istratsporządzanie deklaracji podatkowych Książka przychodów i rozchodów:bieżące ujmowanie operacji gospodarczychkontrola formalno - rachunkowa dokumentówprowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażeniasporządzanie deklaracji podatkowych (PIT)ewidencja podatku od towarów i usługsporządzanie rozliczeń rocznych Ryczałt i karta:prowadzenie ewidencji przychodówprowadzenie ewidencji podatku od…
  ul. Kobierzyńska 73/4 Kraków
 • RAMAK Sp. z o.o.

  Rynek Główny 7/10b Kraków
 • Biuro rachunkowe Pro Finanse

  Biuro Rachunkowe Pro Finanse jest rozwijającą sie firmą, którejcelem jest profesjonalnai solidna obsługaksięgowo-podatkowo-kadrowa małych i średnich podmiotówgospodarczych po najbardziejkonkurencyjnych cenach.Posiadamy Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów o numerze35228/2009, uprawniający do usługowegoprowadzenia ksiągrachunkowych. Nasze biuro posiada takze obowiązkowe ubezpieczenieod odpowiedzialnościcywilnej w PZU S.A.Właścicielka biura - Kinga Włodarczyk ukończyła studia magisterskiew zakresie rachunkowości naAkademii Ekonomicznej w Krakowie.Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu księgowości zarównopolskich, jak i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, brałaudział w wielu specjalistycznychszkoleniach, przybliżającychpolskie i…
  ul. Budziszyńska 60 Kraków
 • Skypebiuro_rachunkowe16

  UsługiCennik*KsięgoweKHod 500,00 złRozliczenia z USKPiRod 100,00 złKadrowo-PłacoweRyczałtod 80,00 złRozliczenie z PFRONSprawy pracownicze z ZUS-emod 15,00 złRozliczenie z ZUSSprawy pracownicze (bez ZUS-u)od 10,00 złRozliczenie roczneZwrot VAT-VZM-1Wnioski unijne* Powyżej podane ceny są cenami brutto i nie stanowią ofertyhandlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Cena świadczonych usług,jest zawsze ustalana podczas spotkania z Klientem i jest zależna odrodzaju prowadzenia działalności gospodarczej:- ilości zatrudnionych osób- ilości generowanych i otrzymywanych przez klientów dokumentów- dodatkowego raportowania lub sprawozdawczości
  Kochanów 16 Zabierzów
 • Szymczyk s.c

  Zakres świadczonych usługW ramach świadczonych przez nas usług oferujemy:Pion usług księgowo-podatkowych:- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą orachunkowości,- sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatkuod towarów i usług (VAT),- sporządzanie list płac, prowadzenia kartotek wynagrodzeńpracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,- kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,- reprezentacji Klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em,- przygotowywanie dokumentacji finansowej w ramach postępowańrestrukturyzacyjnych przedsiębiorstw,- rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych,Pion…
  ul. Konfederacka 1 Kraków
 • Kancelaria podatkowa Kłosowski Marek, mgr

  OfertaOferujemyPełną lub modułową obsługę działalności gospodarczej:osób fizycznych prowadzonej jednoosobowo oraz w formie spółekosób prawnychw zakresie:księgowościpodatkówZUSkadr i płacReprezentację podatników-klientów przed urzędami skarbowymi wewszystkich prawach – także podpisywanie sporządzonych deklaracjipodatkowych oraz przed ZUS i PiP.Prowadzenie dla klientów i w ich imieniu:pełnej księgowościpodatkowej księgi przychodów i rozchodówewidencji ryczałturejestrów VATdokumentacji ZUSdokumentacji pracowniczejSporządzanie i składanie:deklaracji podatkowych i ZUSpodańDoradztwo podatkowe – w tym zaskarżenie decyzji podatkowych ireprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.Załatwianie wszelkich spraw wynikłych z prowadzonych…
  ul. Zagrody 31 Kraków
 • Hanna Ligięza

  Świadczymy usługi w zakresie:prowadzenia ksiąg rachunkowych gdzie oferujemy również:sporządzenie zakładowego planu kontopracowanie polityki rachunkowościprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodówprowadzenia pełnej obsługi kadrowo-płacowejprowadzenie ryczałtu ewidencjonowanegoZakres naszej obsługi obejmuje:Dokonywanie zapisów w księgach i w wymaganych prawemewidencjachSporządzenie na podstawie dokonanych zapisów właściwychdeklaracji podatkowych i sprawozdań, które w obowiązującychterminach dostarczamy do odpowiednich urzędówSporządzenie odpowiednich  rejestrów i dokonanie ichzapisów w formie elektronicznej lub papierowej,prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartościniematerialnych i prawnychprowadzenie ewidencji VATsporządzanie sprawozdawczości dla…
  ul. Agrestowa 2 Krzyż
 • Lucyna Przeniosło

  Copyright (c) 2008 Lucyna Przeniosło  .  All Rightsreserved  .  E-Mail: biegly_lprzenioslo@poczta.fm  ONas     Oferta      Biegli rewidenci     KontaktKancelaria Biegłego RewidentaKancelaria Biegłego RewidentaOferujemy szeroką gamę usług księgowych Usługoweprowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych:Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)Prowadzenie ksiąg podatkowych ( KPiR, ryczałt)Obsługa kadrowa, płacowa, rozliczenia z ZUSOpracowanie Zakładowego Planu Kont i politykirachunkowościProwadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie kancelariilub u klienta.Usługi audytorskie: Badanie sprawozdań i skonsolidowanych sprawozdań finansowychspółek prawa handlowego oraz jednostek nie posiadających osobowościprawnej według…
  Gajowa 11 Kraków
 • Biuro Usług Księgowych Raś & Raś Accounting sp z o

  Ra & RaBiuro ksigowe Krakw Ra Accounting sp. z o.o.Jestemy licencjonowanym biurem rachunkowym zajmujcym siprowadzeniem dokumentacji ksigowej, sporzdzaniem sprawozda dlaUrzdu Skarbowego, Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, UrzduStatystycznego, PFRON-u, Narodowego Funduszu Zdrowia orazprowadzeniem penej obsugi kadr.Jednoczenie wiadczymy usugi zwizane z pomoc w pozyskiwaniu funduszyz Unii Europejskiej. Obsugujemy firmy w zakresie doradztwaekonomiczo - organizacyjnego i informujemy je o moliwociachkorzystania z funduszy Unii Europejskiej. Nasza wyspecjalizowana kadra: » Tomasz Ra Prezes Zarzdu» Magorzata Ra Dyrektor…
  ul. Śliwkowa 4 Kraków
 • Biuro Rachunkowe Ulisses

  Oferujemy Państwu wszechstronną obsługę księgową prowadzoną wrodzinnej atmosferze przez profesjonalistów funkcjonującychsamodzielnie na rynku usług księgowych od 2000 roku, w oparciu olicencje wystawione przez Ministra Finansów (9291/98 oraz14214/06).Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców rozpoczynających swojetrudne zmagania z fiskusem na drodze do własnego sukcesu, a takżedoświadczonych podatników, którzy pragną zarabiać pieniądze zamiasttracić czas na spełnianie biurokratycznych wymagań naszegoprawodawcy. Od prawie 10 lat doradzamy ipomagamy prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą atakże większym podmiotom gospodarczym -…
  ul. Majora 12 Kraków
 • Kancelaria Prawno – Podatkowa EXACT

  Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub zamierzasz otworzyćwłasną firmę, chcesz się dowiedzieć, na jakich zasadachnajkorzystniej się rozliczać, chcesz zmniejszyć koszty w swojejfirmie, nie nadążasz za ciągłymi zmianami przepisów podatkowych –trafiłeś pod właściwy adres.Kancelaria Prawno Podatkowa EXACT daje Ci to, co w biznesienajcenniejsze – spokój i pewność, że Twoje sprawy są w rękachnajlepszych specjalistów. Przychodząc do nas oszczędzasz cenny czasi pieniądzeNasza kancelaria zadba o to, byś nie musiał odwiedzać urzędówskarbowych, ZUS-u, sądu…
  Beliny Prażmowskiego 35/4 Kraków
 • Biuro obsługi klienta Kraków

  USŁUGI KSIĘGOWE Współpraca z Wellton Account & Finance Consulting polega ona natym, że Klienci decydując się na prowadzenie księgowości otrzymujądodatkowo pakiet usług doradczych z zakresu prawa, optymalizacjipodatków, zarządzania oraz rozwoju biznesu. Dlaczego warto przenieść księgowość do Wellton Account& Finance Consulting?duża oszczędność czasu oraz pieniędzyprzerzucenie odpowiedzialności za księgowość na nasze biurodoradztwo w zakresie optymallizacji podatków oraz kosztówdziałalności W ramach obsługi zapewniamy:prowadzenie księgowości firmy zgodnie z zasadami rachunkowościindywidualny doradcaopracowywanie pism urzędowych, podań,…
  Zakrzów 314 Niepołomice
 • Biuro Rachunkowe w Krakowie

  OfertaOfertaOferta Biura Rachunkowego PROACTIVE wKrakowie obejmuje swym zakresem obsługę finansowo-księgowąi kadrowo-płacową małych i średniej wielkości firm działających wróżnych branżach gospodarki. Współpracujemy z wieloma podmiotamizróżnicowanymi pod względem formy prawnej. Swoją pomoc świadczymywięc spółkom osobowym i kapitałowym, firmom jednoosobowym i przedsięwzięciom realizowanym w formie wolnych zawodów. Ofertękierujemy również do osób zajmujących się wynajmem nieruchomości atakże tych osób fizycznych, które uzyskują dochody z różnych innychźródeł nie prowadząc własnej działalności gospodarczej.Prowadzimy księgi rachunkowe, księgi…
  ul. Dietla 75 Kraków
 • Aspektor

  Świadczymy usługi, które charakteryzują się indywidualnympodejściem, efektywnością oraz odzwierciedlają cele biznesowenaszych klientów. Bezwzględnie przestrzegamy tajemnicy służbowejoraz zapewniamy całkowite bezpieczeństwo danych elektronicznychoraz powierzonej nam dokumentacji.W naszej pracy korzystamy znowoczesnych narzędzi informatycznych, w tym przede wszystkim zaktualnych wersji oprogramowania Comarch Optima, jednakże nażyczenie Klienta jesteśmy w stanie świadczyć usługi w każdymwybranym przez niego systemie (CDN XL, Enova,Symfonia i inne).Posiadamy fachową wiedzę pogłębioną bogatym doświadczeniem wzakresie funkcjonowania przedsiębiorstw dlatego też, jeżeli wtrakcie księgowania…
  Rzeszotary 597 Zalesie
 • Lis Władysław Biuro księgowo - ekonomiczne

  Biuro Ksigowo – Ekonomiczne, Wadysaw Lis z siedzib w Nowym Sczuwiadczy nastpujce usugi:Usugi z zakresu prowadzenia rachunkowoci: prowadzenie ksig rachunkowych zgodnie z ustaw z dnia 29wrzenia 1994 r. o rachunkowoci, dokonywanie rocznego zamknicia ksig i sporzdzaniesprawozdania finansowego, prowadzenie podatkowej ksiki przychodów i rozchodówzgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, prowadzenie rozlicze dla celów ryczatuewidencjonowanego ewidencja i rozliczenia dla celów…
  Heltmana Wiktora 19 Nowy Sącz
 • KomRach Sp. z o.o. Olkusz

  Firma KomRach Sp. z o.o. została założona w styczniu 2005 roku, na bazie działalności gospodarczej prowadzonejod lutego 1989 roku przez obecnego Prezesa Zarządu spółki.Od początku działalności Spółka świadczy kompleksowe usługi dlaróżnych podmiotów gospodarczych.    outsourcing księgowości, kadr i płac,doradztwo gospodarcze,sprzedaż oraz serwis sprzętu i oprogramowania komputerowego,sprzedaż oraz serwis urządzeń fiskalnych.sprzedaż oraz obsługa certyfikatów kwalifikowanych.  
  ul. Długa 151 Olkusz
 • telefoniczny

   Lata dowiadcze, dziesitki zadowolonych klientwFirma nasza dziaa na rynku od 1992 roku na podstawiewpisu doewidencji dziaalnoci gospodarczej nr 9031(H)-S.Pocztkowo zajmowaasi konsultingiem w zakresie organizacjifirm oraz obsug finansowoksigow tych firm.W roku 2000 uzyskaa wpis na list podmiotw uprawnionychdo badaniasprawozda finansowych uchwa nr 261/16/2000Krajowej Izby BiegychRewidentw z dnia 17 padziernika2000 roku - wpis pod numerem 2420.Obok badania sprawozda finansowych, zgodnie z art. 10 ust.3ustawy o biegych rewidentach i ich samorzdzie Firma naszauzyskaauprawnienia…
  ul. Morawskiego 5/118 Kraków
 • Zdrowe Finanse Firmy

  Potrafimy skutecznie graniczyć stałe wydatki firmy. Dzięki temu comiesięczne koszty zmniejszają się co najmniej o 20% bez żadnych wydatków i inwestycji. Szybko i sprawnie organizujemy także finansowanie rozwoju działalności. Bez zbędnych formalności i żmudnych procedur. Na dobrych warunkach.
  Krasickiego 36 Kraków
 • Biuro Rachunkowe Katarzyna Płoszaj

  Świadczę usługi dla firm i osób fizycznych w zakresie:Biuro Rachunkowe obsługuje Klientów z okolic Kęt, Oświęcimia,Bielska-Białej ...Jeżeli są Państwo zainteresowani usługami Biura Rachunkowegozapraszam do kontaktu telefonicznegolub wypełnienia formularzazapytania ofertowego.
  Osiedle Nad Sołą 18 Kęty
 • Kancelaria Prawna Fiscus

  Doradca podatkowy mgr praw Marcin Dunin - Majewski przyjmuje wponiedziałki i środy w godzinach od 17.00 do 19.00. W innych dniachistnieje możliwość umówienia spotkania po wcześniejszym telefoniedo Kancelarii.stopnia skomplikowania sprawynakładu pracyilości czasu koniecznego na wykonanie usługiKancelaria bierze pełną odpowiedzialność za wykonaną usługędysponując aktualną polisą ubezpieczeniową OC.Pn. - Pt.: 9:00-17:00Kancelaria Prawna Fiscusul. Kapucyńska 7/331-113 Kraków(0-12) 421-85-99 - Doradca podatkowy mgr Marcin Dunin - MajewskiDział Usług Księgowych:(012) 421-90-82fax:(0-12) 421-81-83e-mail:kancelaria@fiscus.pl
  ul. Kapucyńska 7/3 Kraków
 • FISKUS Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta

  OfertaJesteśmy jednym z nielicznych biur rachunkowych w Tarnowie, któregowłaściciel posiada uprawnienia i tytuł i biegłego rewidenta jakrównież wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rachunkowościpodmiotów gospodarczych. Oferujemy szeroka gamę usług, któreświadczone są w zakresie rozliczeń księgowych, doradztwapodatkowego oraz prowadzenia spraw dotyczących płac i ubezpieczeńspołecznych. Usługi polegają na kompleksowej obsłudze osóbfizycznych oraz firm prowadzących działalność gospodarczą . Ofertębiura prezentujemy poniżej.
  ul. Ignacego Mościckiego 196 Podwałcze