Biura Rachunkowe - Spis najlepszych księgowych

 • BIURO RACHUNKOWE JSS

  Firma „Biuro RachunkoweJSS istnieje na rynku od 1993 roku.Od kilkunastu lat naszymi klientami są firmy wiodące w swoichbranżach oraz fundacje, których działalność jest szeroko znana.Naszym celem jest pomoc w osiągnięciu sukcesu przez naszychklientów.Nasza wiedza w dziedzinie rachunkowości, kadr i podatków sprawia,ze nasi klienci mogą koncentrować wysiłki wyłącznie na prowadzonejdziałalności.Wiedza i doświadczenieKlienci oczekują od nas najwyższego profesjonalizmu. Od wielu latbudujemy kompetentny zespół, przygotowany do spełniania wysokichwymagań. Wypracowaliśmy własne procedury podnoszące jakość…
  lowej Jadwigi 8 Piaski
 • Kancelaria Audytorów Energetycznych

  Nawigacja i wyszukiwanie Nawigacja +48 71 363 40 53 Kompleksowe rozwiązania konsultingoweSzanowni Państwo, BRE Consulting specjalizuje się w delegacji administracyjnej oraz w doradztwie w zakresie zarządzania firmą. Oferujemy Państwu rozpoznanie specyficznych atutów firmy oraz wsparcie, a także możliwość dookreślenia i wyeliminowania wad, które mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie i rozwój firmy. Mogą Państwo oddelegować nam część lub całość swoich spraw administracyjnych, rekrutacyjnych i lub księgowych. Nasze usługi kierujemy do firm…
  Podwale 58 Wołomin
 • BIURO RACHUNKOWE MIROSŁAW MACIEJEWSKI

  BIURO RACHUNKOWE JEDLNIA LETNISKO Zakres usług Biura Rachunkowego Zakładanie firm, likwidacja firm Dobór odpowiedniej formy opodatkowania Prowadzenie podatkowej książki przychodówi rozchodów, oraz ewidencji przychodów (ryczałt) Rejestracja VAT Prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego Prowadzenie dokumentacji kadroweji płacowej Przygotowanie umów o pracę Przygotowanie świadectw pracy Obsługa umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, dzierżawy, najmu, inne) A ponadto Wpełnianie wszelkich deklaracji i dokumentów wymaganych przez ZUS - przekaz elektroniczny Wypełnianie przelewów do Urzędu…
  Lelewela 6 Jedlnia-Letnisko
 • Biuro Rachunkowe 55 Mariola Pasińska-Jurczyk Pit, cit

  Biuro55 - Biuro Rachunkowe BiałołękaBiuro rachunkowe 55Witamy na stronie Biura Rachunkowego 55Biuro Rachunkowe 55 prowadzi kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową. Dzięki outsourcingowi obsługi księgowej oszczędzają Państwo czas i pieniądze, co pozwala się skupić na podstawowej działalności biznesowej. Gwarantujemy pełną poufność informacji, a zakres usług elastycznie dostosowujemy do Klienta. Zapraszamy do współpracy!mgr Mariola Pasińska-Jurczyk CERTYFIKAT KSIĘGOWY Nr 40692 2010 wydany przez Ministra Finansów RPDziałalność Biura Rachunkowego 55 jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem…
  Kołodziejska 1 Stara Wygoda
 • Łukasz Brzozowski Kancelaria Radcy Prawnego

  Nazywam się Łukasz Brzozowski i jestem radcą prawnym prowadzącym kancelarię prawną w Warszawie. Moja kancelaria oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi prawne dla przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń oraz klientów indywidualnych. Doradzamy w wielu dziedzinach prawa m.in. prawa cywilnego, handlowego, nieruchomości, spadkowego, prawa pracy, rodzinnego, autorskiego. Ważną działalnością kancelarii prawnej jest prowadzenie spraw windykacyjnych, gdzie skutecznie odzyskujemy długi zarówno prowadząc windykację polubowna jak i sądową i komorniczą. Jako radca prawny prowadzę…
  ul. Rzymowskiego 30 lok. 314 Warszawa Warszawa
 • Biuro Rachunkowe Grabowski

  Moje biuro świadczy usługi na rzeczpodmiotów gospodarczych działających w oparciu o różne formyprawne, od wpisu doewidencji działalności gospodarczej do wpisu w KRS.Odpowiednio biuro prowadzi ewidencję księgową uproszczoną,począwszy od ryczałtu ewidencjonowanego, przez książkęprzychodów-rozchodów, do pełnych ksiąg handlowych.KsięgowośćKomputerowe prowadzenie pełnych ksiąghandlowychProwadzenie książkiprzychodów-rozchodówSporządzanie ewidencji VATPrzygotowanie deklaracji podatkowych iZUSSporządzanie rozliczeń rocznych naszychklientów (bez odrębnych za to opłat)Obsługa księgowa Wspólnot i SpółdzielniMieszkaniowychKadry i PłacePoradyW zakresie wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa, rodzaju ewidencjii opodatkowania.Wiedza i doświadczenie pozwoliły…
  Czerniakowska 143 Warszawa
 • Biuro Rachunkowe Finera

   Biuro Rachunkowe Finera Sp. z o.o.  istnieje wobecnej strukturze od 1997 roku. Wówczas  obecni właścicieleWiesława Nahorniak i Krzysztof Jantarski połączyli swojesiły tworząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałami po50%Mamy ponad 25 letnie doświadczenie w prowadzeniu pełnejksięgowości i zarządzaniu małymi i średnimi firmami.Kopię świadectwa kwalifikacyjnego nr 507/96 wydanegoprzez Ministra Finansów zaprezentujemy na życzenie.Nasza firma obsługuje małe i średnie firmy czyli takie, któreze względu na wielkość kwalifikują się do prowadzenia księgowościna zewnątrz.…
  v05 Warszawa
 • Admi Małgorzata Pyrc Biuro Rachunkowe

  Wiemy, że ciągle brakuje Ci czasu, szanujemy to i dlatego preferujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!
  ul. Inżynierska 7 Milanówek
 • Ewatex Sp z o.o.

  Wieloletnia praktyka, doświadczenie oraz posiadane kwalifikacje pozwalają zaoferować naszym klientom w ramach współpracy kompleksową, rzetelną i fachową obsługę w zakresie: prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej obsługi kadrowo-płacowej, w tym zagadnień ZUS doradztwa księgowego i prawno-gospodarczego sprawozdawczości podatkowej, statystycznej i finansowej wyprowadzania zaległości Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny, a dokładność…
  AL. Niepodległości 124 lok.24 Warszawa Warszawa
 • Centrum Rachunkowo-Podatkowe Expert Consulting Grażyna Dąbrowska

  zej firmy gwarantuje także posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, dla osób prowadzących zawodowo księgi rachunkowe. Założycielką Centrum Rachunkowo-Podatkowego EXPERT CONSULTINGjest mgr ekonomii Grażyna Dąbrowska, księgowa z wieloletnim doświadczeniem w spółkach prawa handlowego o zróżnicowanych profilach działalności. Swoją wiedzę poszerzyła kończąc Studia Podyplomowe w dziedzinie Rachunkowości i Podatków. Doświadczenie zawodowe stanowi zatem gwarancję terminowego, prawidłowego, rzetelnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Naszymi atutami są: zaangażowanie…
  Ul. 3 Maja 10 Łomianki
 • Robert Centrum Usług Finansowych

  Nasze biuro ist­nie­je na rynku od 1988r. Po­sia­da­my więc do­świad­cze­nie, tak po­trzeb­ne w tym za­wo­dzie. Nasz pro­fe­sjo­na­lizm za­pew­nia klien­tom rze­tel­ne wy­ko­na­nie po­wie­rzo­nych nam obo­wiąz­ków, a im samym spo­kój i gwa­ran­cję, że do­ku­men­ty fi­nan­so­we swo­ich firm znaj­du­ją się w od­po­wied­nich rę­kach. Zaj­mu­je­my się pełną ob­słu­gą księ­go­wą osób fi­zycz­nych i praw­nych, ob­słu­gu­je­my z takim samym za­an­ga­żo­wa­niem duże firmy, jak i małe, ro­dzin­ne dzia­łal­no­ści go­spo­dar­cze. Księ­go­wość, po­dat­ki, kadry i płace dla pod­mio­tów o…
  ul. Kor­dec­kie­go 19 lokal 1, War­sza­wa-Pra­ga Warszawa
 • Biuro Moja Księgowość Sp. z o.o.

  OfertaBiuro rachunkowo-księgowe Moja Księgowość specjalizuje się wprowadzeniu:Księga Handlowarejestracja i aktualizacje firmy w Urzędzie Skarbowym (NIP-2,VAT-R, VAT-R/UE), Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ( ZPA, ZFA,ZUA, ZIUA, ZCNA, ZCZA, ZWUA, ZZA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA), UrzędemStatystycznym (REGON)prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,na życzenie klienta zgodnie z międzynarodowymi standardamirachunkowościwystawianie faktur od wewnątrz unijnych transakcjiprowadzenie rozrachunków z kontrahentamipotwierdzanie sald z poszczególnymi kontrahentamiprowadzenie ewidencji środków trwałychprowadzenie ewidencji wyposażeniaprowadzenie ewidencji sprzedaży podatku od towarów i usługprowadzenie…
  Warszawa Al. Niepodległości 54 lok. 34 Warszawa
 • Biuro Rachunkowe Frama s.c. Franciszka Cylińska, Andrzej Cylińska, Marek Cylińska

  ze świadczy usługi w pełnym zakresie księgowości, doradztwie podatkowym, finansowym i ubezpieczeniowym, wykonuje analizy ekonomiczne i biznes plany. Klientami naszymi są: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki jawne, komandytowe, cywilne osoby fizyczne instytucje społeczne i polityczne stowarzyszenia fundacje i komitety pomocy społecznej Księgowość prowadzimy komputerowo w oparciu o programy zgodne z zaleceniami Ministerstwa Finansów dostosowywane do potrzeb klientów. Prowadzone ewidencje są zabezpieczone na kilku poziomach. Jesteśmy przygotowani do przekazywania wybranych informacji…
  Basowa 1 Warszawa
 • METIS BIURO RACHUNKOWE TOMASZ JAGODA

  szybki kontakt: e-mail: Ryczał ewidencjonowany od 49 zł m-c Książka przychodów i rozchodów od 199 zł m-c Pełna księgowość (spółki z o.o.) od 599 zł m-c Promocje UWAGA !!! ZMIANA ADRESU SIEDZIBY FIRMY ORAZ NR TELEF. UL. BARCICKA 73 TEL. 188 199 2 FAX. 266 000 2 Nasze biuro rachunkowe zajmuje się kompleksową obsługą księgową i kadrowo-płacową firm. Ofertę adresujemy do ludzi, którzy pragną skoncentrować się na dynamicznym rozwoju…
  Marymoncka 105 Bielany
 • Biuro Rachunkowe Fin-Raks

  Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych prowadzącychdziałalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz spółek prawahandlowego, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego.OBSŁUGA KSIĘGOWAksięgi rachunkowe (handlowe)księgi przychodów i rozchodówewidencjeryczałtowerozliczenia VAT (miesięczne, kwartalne, kasowe)rozliczeniaVAT UEdeklaracje CIT, PIT, VATwyprowadzanie zaległościreprezentacja w Urzędach Skarbowychpomoc przy sporządzaniu dokumentówźródłowych(rozliczenia zaliczek, delegacji itp.)OBSŁUGA KADROWAdeklaracje ZUS(Płatnik, przekaz elektroniczny)deklaracje PITreprezentacja w ZUS i Urzędach Skarbowychlisty płac z naliczeniem składekZUS i zaliczek PDOFOBSŁUGA BIUROWAUsługi świadczone według zlecenia klienta. Nasza propozycja to:obsługa…
  Śreniawitów 7 Białołęka
 • Biuro Rachunkowe Pasja s.c.

  Nasza księgowość jest kompleksowa. Obejmuje wykonanie wszystkichczynności wobec organów finansowych i podatkowych, w szczególności…- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat,- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z  naliczaniemamortyzacji,- sporządzanie bilansów i rachunku wyników,- sporządzanie  zestawienia obrotów i sald,- sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatkudochodowego  CIT oraz   podatku od towarów i usługVAT,- sporządzanie sprawozdania rocznego. W uzupełnieniu możliwe jest również ...- opracowanie polityki rachunkowości,- opracowanie i wdrożenie…
  ul. Książkowa 9 Białołęka
 • Biuro Rachunkowe Doradztwo Podatkowe Jarosław Skiba-Warszawa

  adwokat specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym (w tymtransportowym) oraz prawie rodzinnym. Zajmuje się prowadzeniempostępowań karnych skierowanych przeciwko osobom podejrzanym,oskarżonym lub obwinionym o popełnienie przestępstwa lubwykroczenia, a także świadczy usługi na rzecz osób pokrzywdzonychprzestępstwami, w tym reprezentuje w sądzie oskarżycieliposiłkowych. Prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorców, w tymgłównie firm transportowych, a także spółdzielni mieszkaniowych.Reprezentuje osoby indywidualnewpostępowaniachsądowych, w tym w sprawach rozwodowych, separacyjnych,alimentacyjnych, spadkowych, podziałach majątków, a także wsprawach dotyczących nieruchomości, windykacji…
  Bernardyńska 1 Warszawa
 • Biuro Rachunkowe EPI

  O firmieInformatykaKsięgowośćNasz adres Biuro Rachunkowe EPI ul. Staszica 34a 96-500 Sochaczew Nasza lokalizacja Telefony +48 46 862 27 77+48 46 811 21 60 +48 600 510 615 biuro@epibiuro.com Epi - Informatyka i Finanse
  Ul. Krakowska 10 Teresin
 • ZTI Adam Zdebel Biuro rachunkowe, internet

  Działam na rynku od 2002 roku. Obsługuje klientów na terenie całegokraju jak i Europy. Od początku istnienia firmy, najważniejszym dlamnie aspektem było zadowolenie klienta i jego profesjonalnaobsługa. Tylko takie podejście pozwala na bycie zadowolonym zefektów własnej pracy. Prowadzenie firmy zacząłem od obsługiinformatycznej firm w zakresie doradztwa jak i projektowania stroni aplikacji sieciowych. Od dwóch lat świadczę usługi związane zobsługą w zakresie rachunkowym, na podstawie uzyskanego wMinisterstwie Finansów certyfikatu. W tym…
  Odkryta 1 Białołęka
 • Biuro Rachunkowe Wrzos

  Biuro rachunkowe WRZOS w Kozienicach - Witamy!Biuro Rachunkowe „WRZOS” oferujem.in.:Prowadzenie ksiąg rachunkowychPodatkowej książki przychodów i rozchodówRozliczanie ryczałtówKadry i płaceSprawozdania i raporty finansoweAnalizy finansowe Ofertę kierujemy do podmiotówgospodarczych-osób fizycznych i spółek osobowych prowadzącychdziałalność gospodarczą. Naszym klientomzapewniamy całkowitą poufność oraz rzetelne wykonywanie zleconychprac. Nasze mocne strony:Fachowość i solidnośćChętnie odpowiadamy na pytaniaElastyczność ofery Elastyczne godziny pracy Zorientowanie na Twoje potrzeby Posiadamy LicencjęMinistraFinansówWszystkieusługi oferowane przez naszą firmę są objęte ubezpieczeniemod OdpowiedzialnościCywilnej. 
  ul. Złota 40 Kozienice
 • USŁUGI KSIĘGOWE MONIKA PERŁOWSKA

  US 321UGI KSI 280GOWE Monika Per 322owska Al. Waszyngtona 120 lok.3, 04-074 Warszawa,(tel fax) 022 813-83-97 Serdecznie witamy na stronie firmy Us 322ugi Ksi 281gowe Monika Per 322owska W ZAKRESIEUS 321UG KSI 280GOWYCH OFERUJEMY pe 322n 261 obs 322ug 281 ksi 281gow 261 obs 322ug 281 kadrowo p 322acowa reprezentowanie interesów klienta przed Urz 281dem Skarbowym i ZUS sporz 261dzanie oraz dostarczanie do Urz 281dów obowi 261zuj 261cych deklaracji i…
  Jerzego Waszyngtona 120 lok. 3 Stara Wygoda
 • BEZ PROBLEMU - Podatki, Księgi mgr Teresa Bruzda

  Szczegółowa oferta naszego biura rachunkowegoProwadzenie Księgi Handlowej oraz rejestrów podatku VAT dlaprzedsiębiorców z Żabiej Woli i całej okolicyGrodziska MazowieckiegoSporządzanie bilansu,Sporządzanie deklaracji podatkowych (podatek dochodowy, podatekod towarów i usług),Sporządzanie deklaracji ZUS,Sporządzanie sprawozdań GUS i NBP,Obsługa kadrowo-płacowa (m.in. sporządzanie list płac,prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatkudochodowego pracowników),Reprezentowanie w urzędach podatkowych i w ZUS w GrodziskuMazowieckim i WarszawieUsługi Doradcy Podatkowego - wykonanie usługi u klienta:organizacja księgowości w nowych firmach,prowadzenie księgowości w siedzibie firmy,nadzorowanie…
  ul. Szkolna 88 Józefina
 • Biuro Rachunkowe mgr Jolanta Gudemajer

  HomeBiuro Rachunkowe Jolanta Gudemajer w Radomiu, usługi księgoweO Firmie          Biuro Rachunkowe Jolanta Gudemajer          Nasza firmajest licencjonowanym biurem, której celem jest profesjonalne irzetelne świadczenie usług z zakresu księgowości, finansów i sprawkadrowo płacowych. Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnichprzedsiębiorstw o różnym profilu działalności. Mamy dużedoświadczenie w prowadzeniu rachunkowości i podatków zdobyte wczasie kilkunastoletniej praktyki zawodowej.Dzięki współpracy z naszym biurem nasi klienci uzyskują:oszczędność czasu,zmniejszenie kosztów administracyjnych i zatrudnianiaksięgowych,doradztwo z zakresu podatków,gwarancję jakości…
  Radom ul. Wierzbicka 82/1 Radom
 • DANKOMP Andrzej Mitas 1

  Planujesz rozpocząćwłasną działalność gospodarczą? Przyjdź do nas nabezpłatne konsultacje:→ Usłyszysz głos życzliwej osoby,która podpowie Ci jaką formę opodatkowania możesz wybrać na start,→ Dowiesz się jakie składkiubezpieczeniowe możesz płacić na początku działalności i co możeszzaliczyć w koszty firmowe,→ Sprawdzisz jak zmienić prywatnysamochód w pojazd firmowy i zmniejszyć koszty jego użytkowania,→ Co dwie głowy, to nie jedna, jakmówi przysłowie. Przyjdź do nas na konsultacje i zyskaj przydatnąwiedzę i nowe pomysły na prowadzenie…
  ul. Nowodworska 27 Białołęka
 • Biuro Rachunkowe Bemix Krzysztof Kołodziejczak

  Od 1990 roku prowadzimy usługi rachunkowo-księgowe w pełnymzakresie dla małych i średnich firm.Do dyspozycji naszych klientów posiadamy biuro w Błoniuk/Warszawy.Adres:Biuro Rachunkowe BemixPiotr Kołodziejczak05-870 Błonie, ul. Armii Krajowej 3tel./fax: +48 022 725 25 83Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.Kontakt: bemix@wp.plBiuro Rachunkowe Bemix istnieje od 1990 roku. Właściciel KrzysztofKołodziejczak posiada certyfikat Ministra Finansów nr 1526/96 -uprawniajacy do usługowego prowadzenia ksiag rachunkowych orazcertyfikat doradcy podatkowego od 11 maja 1998r. - nr wpisu…
  ul. Armii Krajowej 3 05 Błonie
 • K&K Biuro Rachunkowe Karol Krawiec

  Wychodząc na przeciw Klientom, którzy rozpoczynają działalnośćgospodarczą oraz Klientom, którzy poszukują w pełni profesjonalnegoi licencjonowanego Biura Rachunkowego prezentujemy ofertę naszegoBiura, jako przyszłego partnera w rozwoju Państwa firmy.Klientom oferujemy:•    Pomoc przy zakładaniu działalnościgospodarczej•    Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formyprowadzenia działalności gospodarczej•    Porady i konsultacje dla osób fizycznych iprawnych•    Reprezentowanie klienta w urzędach (napodstawie udzielonego pełnomocnictwa)•    Pełną obsługę księgową oraz kadrowo-płacową•    Prowadzenie uproszczonej oraz pełnejksięgowości•    Doradztwo i analizy finansowe•    Weryfikacja wystawionych przez…
  ul. Okrzei 2 Płock
 • FINANS - biuro rachunkowe

  Jesteśmy biurem rachunkowymspecjalizującym się szczególnie wobsłudzespółek handlowych.  Oferujemy usługi w zakresie:Odzyskiwanie VAT od materiałów budowlanychprowadzenia ksiąg handlowychprowadzenia księgi przychodów i rozchodówprowadzenia ewidencji ryczałtowejrozliczeń kadrowo-płacowychsporządzania rocznych zeznań podatkowychprowadzenie spraw kadrowychrozliczenia z ZUSKorzyści, jakie wynikają dlaPaństwa z podjęcia współpracy z Biurem Rachunkowym FINANS, tom.in.:przeniesienie wszystkich kontaktów z US, ZUS-em, GUS-em itp. nanasze biuro,przeniesienie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędyksięgowe na nasze biuro,skupienie się przedsiębiorcy na faktycznym prowadzeniu firmy ijej rozwoju, a nie na…
  Elizy Orzeszkowej 2 Żuków
 • Kam Zdzisława Łuczkiewicz

  Biuro prowadzi działalność w zakresie określonym przez ustawę obiegłych rewidentach i ich samorządze:   1. badania sprawozdań finansowych,   2. przeglądów sprawozdań finansowych,   3. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych opodatkowych,   4. opracowywania ekspertyz i opiniiekonomiczno-finansowych,   5. doradztwa podatkowego,   6. doradztwa w zakresie organizacji iinformatyzacji rachunkowości,   7. działalności wydawniczej i szkoleniowej wzakresie rachunkowości.Działalność przekłada się między innymi na usługi wzakresie:Bilans: badanie, sporządzanieKsięgowość: małe, średnie i duże firmyUrząd Skarbowy: rozliczanie podatków, doradztwo podatkowe,deklaracjeZUS: deklaracje, rozliczanie…
  ul. Bernardyńska 3 Mokotów