Biura Rachunkowe - Spis najlepszych księgowych

 • Arciszewska Dorota Biuro podatkowe

  Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla osób prywatnych wszczególności w zakresie:podatku dochodowego od osób fizycznych:sporządzanie deklaracji i zeznań rocznychopodatkowania/zwolnienia przychodów ze zbycia nieruchomości ipraw majątkowychopodatkowania dochodów z zagranicypodatku od spadków i darowizn:opodatkowania/zwolnienia otrzymanych spadków i darowiznpodatku od czynności cywilno-prawnychopodatkowania dochodów z najmu/dzierżawy, itp.uzyskania interpretacji podatkowychwyboru korzystnej formy współpracy (samozatrudnienie, kontraktmenadżerski, itp.)reprezentowania podatników w postępowaniach podatkowych przeorganami podatkowymi orazsądami administracyjnymi, pomagamy wprzygotowaniu wyjaśnień, wniosków i odwołańkrótkich porad w formie elektronicznej e-mail (po…
  ul. Chrobrego 1 Białystok
 • Biuro Rachunkowe Alfa s.c.

  Biuro powstało w 1992 roku. Przemawiają za nami lata pracy orazdoświadczenie. O naszej pracy świadczą zadowoleni klienci. Zadzwoń,sprawdź.TEL: (85)6643962FAX: (85)6535777Doradztwo przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalnościgospodarczej:pomoc w wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,udzielanie informacji na temat czynności niezbędnych przyrejestracji i podejmowaniu działalności gospodarczej,sporządzanie zgłoszeń rejestracyjnych do urzędów skarbowych(NIP-2, NIP-D, VAT-R, itd.),zgłaszanie w urzędach skarbowych wszelkich zmian dotyczącychprowadzonej działalności,doradztwo w sprawach podatkowych.Obsługę podatników opłacających podatek dochodowy na zasadachogólnych:prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,prowadzenie…
  Lecia Państwa Polskiego 10 Białystok
 • Alicja Kropiewnicka

  OfertaŚwiadczę usługi księgoweskierowane do małych i średnich podmiotów gospodarczych, a takżedla osób fizycznych, które chcą sporządzić rozliczenia roczne.W mojej ofercie znajdą Państwo:prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą orachunkowości,prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia,sporządzanie i przekazywanie do właściwych urzędów skarbowychdeklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, podatkudochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług,sporządzanie i wysyłanie dokumentów do…
  ul. I Armii Wojska Polskiego 9/409 Białystok
 • Agnieszka Dajnowska-CimochBarbara Kuczyńska

  Standardowym zakresem działalności naszego biura są rozliczenia zUrzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Oferujemyprowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw.Prowadzimy:podatkowe księgi przychodów i rozchodówewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanegorejestry zakupu i sprzedaży VATobsługę kadrowo-płacowąVAT rolnikomPodatkowe księgi przychodów i rozchodówsprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowymksięgowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdzeprzychodów i rozchodówwyliczenie zobowiązania podatkowegoprowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VATsporządzanie deklaracji podatkowychprowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartościniematerialnych i prawnychprowadzenie ewidencji wyposażeniasporządzania listy płac pracowników i…
  ul. Wyzwolenia 9 Mońki
 • Biuro Rachunkowe MK - Plus

  ul. Warszawska 6A lok. 4 Białystok Białystok
 • Fundacja Science Point

  Fundacja obecnie oferuje kompleksowe wsparcie w podstawowych obszarach funkcjonowania firm: administracyjnym – wirtualne biuro, tłumaczenia, księgowym – kompleksowa obsługa księgowa, prawnym – obsługa prawna i KRS, rejestracja spółek i działalności gospodarczej, ochrona patentowa, zarządzania – badania rynkowe, strategie, komunikacyjnym – strony internetowe (wraz z optymalizacją SEO – pozycjonowanie), PR i obecność w mediach, reklama, Social Media, finansowania – pozyskiwanie źródeł finansowania w ramach projektów np. UE, kojarzenie z inwestorami lub potencjalnymi klientami, specjalistycznym – konsultacje z polskimi…
  Elektryczna 1/3 lok. 216 Białystok
 • Bożena Wiszniewska

  Usługi księgowe:prowadzenie Ksiąg Handlowych podmiotów wszystkich formprawnych: spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych,jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń iinnych,prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,prowadzenie ewidencji przychodów,prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,prowadzenie ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych -sporządzamy deklaracje VAT UE, Intrastat,rozliczanie transakcji eksportu i importu towarów,prostowanie błędów i nieprawidłowości zaistniałych przedrozpoczęciem współpracy,przygotowanie rocznych rozliczeń osób indywidualnych (PIT-36,PIT-37, PIT-38, itd.),reprezentacja i pomoc podczas czynności kontrolnych - podatekdochodowy, podatek VAT,wsparcie w odzyskaniu VAT za materiały…
  ul. Egipska 4 Supraśl
 • CENTRUM KSIĘGOWO-KADROWE ?AgmA?

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwaprowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą orachunkowości,sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunkuprzepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale,opracowanie zakładowego planu kont, politykirachunkowości oraz innych instrukcji niezbędnych doprawidłowego obiegu dokumentacji w firmie,prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT,sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT, CIT, i VAT,sporządzanie sprawozdań statystycznych,sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych,dodatkowo na zamówienie sporządzanie różnego rodzaju raportów ianaliz.Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodówlub ewidencji ryczałtuprowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencjiryczałtu,prowadzenie…
  ul. Ludowa 108 Buczyno-Mikosy
 • 15 - 349 Białystok,

  Firma nasza oferuje kompleksową obsługę firm,stowarzyszeń,wspólnot mieszkaniowych w zakresie:prowadzenie KsiągHandlowychprowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów iRozchodówprowadzenie RyczałtuEwidencjonowanegoprowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatkuVATsporządzanie deklaracji podatkowych i ZUSprowadzenie ewidencji środków trwałychsporządzanie list płacprowadzenie kartotek pracowniczychzakładanie i prowadzenie teczek akt osobowychsporządzanie deklaracji podatkowych : PIT, VAT, CIT,AKCsporządzanie deklaracji PFRONpełna obsługi w zakresie ZUSprowadzenie rozrachunków z odbiorcami idostawcamisporządzanie deklaracji rozliczeń rocznych osóbfizycznychreprezentacja przed Urzędami Skarbowymii ZUSpomoc w zakładaniudziałalności gospodarczejodbiór dokumentów w siedzibie klientamożliwość prowadzenia…
  ul. Supraślska 107 Wasilków
 • Biuro Rachunkowe KOMTAX Katarzyna Michniewicz

  Biuro Rachunkowe KOMTAX Katarzyna Michniewicz działa na rynkupodlaskim od 1997 roku na podstawie uprawnień Ministra Finansów nr4565/97Biuro świadczyusługi księgowe dla małych i średnich firm. Pomaga załatwićwiększość formalności związanych z założeniem firmy, prowadzeniemlub zamknięciem działalności. Właścicielem jest absolwentkaWydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone studiapodyplomowe w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz stałepodnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach ikursach zapewniają najwyższy poziom usług dla klientów biura.
  Antoniuk Fabryczny 1 Białystok
 • Bożena Irena Zińczuk

  Witamy, Oferujemy profesjonalny i rzetelny outsourcing usług dlaklientów po najbardziej konkurencyjnych cenach posiadając bogatewieloletnie doświadczenie. Świadczymy kompleksową obsługę księgowo- rachunkową,prawno-podatkową oraz doradztwa prawnego dla wszystkich przedsiębiorców, których księgowość opartajest na ryczałcie ewidencjonowanym, podatkowej księdzeprzychodów i rozchodów oraz dla firm prowadzących księgirachunkowe. Obsługujemy zarówno firmy osób fizycznych jak ispółki prawa handlowego. Zapewniamy naszym klientomreprezentację przed urzędami. Oferujemy pomoc w załatwianiuwszelkich formalności związanych z założeniem własnej działalności,jak również pomagamy przy rejestracji spółek…
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 Białystok
 • Biuro Podatkowo - Księgowe Katarzyna Majstrowicz

  Certyfikowane Biuro Podatkowo – Księgowe Katarzyna Majstrowicz (Certyfikat Ministerstwa Finansów 10259/2005) Do naszego biura rachunkowego zapraszamy osoby, które mają kłopot z założeniem firmy, prowadzeniem dokumentacji, księgowości oraz spraw związanych z pracownikami . Chętnie pomagamy w załatwieniu spraw wymagających naszego udziału, a także w razie potrzeby odbieramy dokumenty z Państwa firmy. Naszą pracę zawsze wykonujemy rzetelnie, terminowo i z pasją.
  Legionowa 14/16 lok 219 Białystok
 • Biuro Rachunkowe Alicja Bikowska

  :: o nas :: 1. Biuro Rachunkowe działa na rynku na podstawieświadectwa kwalifikacyjnego MF nr 24668/20082. Biuro oferuje profesjonalną obsługę finansowo-księgową firmypocząwszy od ewidencji VAT dla rolników nie korzystających zezwolnienia VAT po pełną księgowość3. Posiadamy udokumentowane, wieloletnie doświadczenie4. Obsługę firm prowadzimy w oparciu o nowoczesne oprogramowaniefirmy Comarch Optima umożliwiające wymianę dokumentów oraz podgląddanych firmy za pośrednictwem sieci Internet5. Działalność Biura objęta jest ochroną ubezpieczeniaodpowiedzialności cywilnej6. Gwarantujemy poufność, rzetelność oraz przyjemną…
  ul. Nowogrodzka 27 Łomża
 • Biuro Rachunkowe "MirJan" Mirosława Kamińska

  W ramach naszych usług zapewniamy m.in.:prowadzenie ksiąg handlowychprowadzenie księgi przychodów i rozchodówrozliczenie ryczałtu ewidencjonowanegokarta podatkowakompleksowa obsługa kadrowo-płacowarozliczanie z ZUSpisanie biznesplanówobsługa PFRONobsługa INTRASTATdeklaracje dot. opłat za korzystanie ze środowiskaprzekształcanie firmwycena przedsiębiorstwkonsolidacja bilansówzwrot VAT za materiały budowlane
  ul. Hetmańska 40 Białystok
 • Arba Biuro rachunkowo - finansowe

  W naszej ofercie znajdą Państwo caływachlarz usług księgowych począwszy od pomocy w założeniudziałalności po porwadzenie ksiąg rachunkowych.   Usługi dla osób planujących lubrozpoczynających działalność:udzielenie porad na temat czynności niezbędnych przyrejestracji działalności gospodarczejpomoc w wyborze formy opodatkowania podatkiemdochodowym  wypełnianie dokumentów rejestracyjnych dourzędów (CEIDG-1, NIP-2, NIP-2/a,NIP-D, NIP-B, NIP-C, ZAP-3,NIP-5/W, NIP-7, VAT-R, RG1) zgłaszanie w urzędach wszelkich zmiandotyczących prowadzonej działalności    Usługi dla podatników opłacającychpodatek dochodowy na zasadachogólnych:prowadzenie ksiąg rachunkowychprowadzenie podatkowej ksiegi przychodów irozchodówprowadzenie rejestrów…
  Górna 1 Białystok
 • Białystok Biuro Rachunkowe Anna Hossa

  Świadczymy usługi w zakresie:prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,ewidencji ryczałtu,pełnej obsługi kadrowo-płacowej,wyprowadzania zaległości.Oferujemy możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznychobejmuje:opracowanie zasad polityki rachunkowości,opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej(łącznie z dekretowaniem dokumentów),ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracjipodatkowych oraz przekazywanie ich…
  ul. Wysockiego 2 Białystok