Biura Rachunkowe - Spis najlepszych księgowych

 • Biuro Usług Finansowych MM Marek Machowski

  Oferta Biura obejmuje:prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowychksiąg przychodów i rozchodów w siedzibie Klienta lub w biurzerachunkowym,sprawozdawczość podatkową i statystyczną,nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wtym pełnienie obowiązków głownego księgowego w firmach, które chcąposiadać własny dział księgowości,doradztwo w zakresie rachunkowości, opracowaniezasad prowadzenia ksiegowościkompleksową obsługę w zakresie płac i rozliczeńz ZUSopracowanie analiz finansowych, projektów,biznes planów , wniosków kredytowych, raportów niezbędnych dozarządzania przedsiebiorstwem,pomoc w założeniu firmy i wyborze formyopodatkowania,reprezentowanie osób fizycznych i prawnych wurzędach…
  ul. Piecewska 30 Gdańsk
 • Rise.pl-Gdańsk

  Nasze biuro rachunkowe w Krakowie specjalizuje się w obsłudze księgowej spółek prawa handlowego oraz działalności gospodarczej. Do grona naszych Klientów należą spółki z udziałem kapitału zagranicznego.
  al.3 Maja 9 pok. 109a Kraków Gdańsk
 • B&B Biuro Doradztwa Podatkowego S.C. Marcin Buca & Urszula Buca

  W przypadku podpisania umowy o obsługę księgową założenie firmy GRATIS!
  Sopot, Rzemieślnicza 38 pok. 26       (2 piętro) Gdańsk
 • Biuro Rachunkowo-Podatkowe KSIEGA

  Biuro Rachunkowo-PodatkoweKsiegaBiuro Rachunkowo - Podatkowe Księgadziała od1991r .Właściciel doradca podatkowy Andrzej Karollegitymuje się świadectwem kwalifikacyjnym Ministra Finansów nr.09105.Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu w Towarzystwie Ubezpieczeń HDI-Gerling Polska S.A. WPROWADZAMY Z DNIEM 2 LISTOPADA 2011 ROKU NOWĄ USŁUGĘ TJ. SPORZĄDZANIE KOREKT DEKLARACJI PODATKOWYCH OBEJMUJĄCYCH ZWROT PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA- POMIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A KRÓLESTWEM NORWEGII W SPRAWIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODÓW - ZA LATA UBIEGŁE Z…
  Kładki 1 Gdańsk
 • Biuro Usług Księgowych EF-KA Sp. z o.o.

  EF-KA Sp. z o.o. O Firmie O Firmie Jesteśmy spółką wydzieloną w strukturachCelem naszej firmy jest dbałość o interesy Klientów. Staramysię, aby poziom świadczonych usług był niezmiennie wysoki. Firmom, z którymi nawiążemy współpracę, zapewniamy fachową,rzetelną, terminową i wysokiej jakości obsługę, pełną dyskrecję w zakresiewszystkich informacji i danych oraz, w miarę możliwości, pełną pomoc, nie tylkoksięgową. Obsługujemy podmioty zarówno polskie jak i zagraniczne oróżnym profilu działalności. Klientami biura są osoby fizyczne…
  Górka 1 Gdańsk
 • Biuro Rachunkowe VADEMECUM Monika Sielewicz

  O firmie Biuro rachunkowe Vademecum istnieje od 2007 roku. Biuro specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie: kompleksowej obsługi księgowej i rachunkowej, kompleksowej obsługi kadrowej, płacowej oraz rozliczeń ZUS, kompleksowej obsługi outsorsingowej biura, czyli udostępnienia Klientowi adresu oraz obsługi sekretarskiej, obsługi rejestracyjnej Klienta w Krajowym Rejestrze Sądowym, Ewidencji działalności gospodarczej, urzędach skarbowych, ZUS oraz GUS. Biuro Rachunkowe Vademecum Sp.z o.o. posiada wszelkie uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg a nasi pracownicy…
  ul. Indiry Gandhi 35 Warszawa
 • Biuro Rachunkowe FINANSA Sp. z o.o.

  W tym dziale przedstawiamy historią™ firmy, jej strukturą™organizacyjną… oraz zespół ludzi odpowiedzialnych za prawidłowewykonywanie powierzonych nam zadań. Biuro Rachunkowe Finansa Sp. zo.o. to firma bazują…ca na doświadczeniach zdobytych od 1992 roku.Czas ten pozwolił nam na rozeznanie rynku i przygotowanieprofesjonalnej oferty dostosowanej do potrzeb małych i średnichprzedsią™biorstw, celem zaspokojenia ich potrzeb w zakresiefinansĂłw i rachunkowości. Standard oferowanych usług uleganieustannemu podwyĹźszaniu, w szczegĂłlności dzią™ki utrzymywaniustałego kontaktu z naszymi Klientami. Rzetelnośł i cią…głośłĹ›wiadczeń…
  Gdańsk
 • Biuro Rachunkowe NAVITRANS-ACCOUNT Sp. z o.o.

  Biuro Rachunkowe NAVITRANS-ACCOUNT sp. z o.o. istnieje na rynku od 1994 roku. W okresie od sierpnia 1995 roku do końca marca 2005 funkcjonowaliśmy jako spółka cywilna. W 2005 roku, poprzez aport aktywów spółki cywilnej, Biuro Rachunkowe stało się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw księgowych naszych Klientów. Dylematy działalności gospodarczej, spółek osobowych, jak również troski zarządów spółek kapitałowych nie są nam obce - znamy je z…
  ul. Matejki 6 Gdańsk Gdańsk
 • Paragraf Biuro Rachunkowe Dorota Miękicka

  Co zyskujesz korzystając z usług doradcy podatkowego? ' Gwarancję profesjonalnego prowadzenia spraw podatkowych Twojej firmy. Zmienne, niejasne i różnie interpretowane przepisy podatkowe wymagają specjalistycznej aktualizowanej na bieżąco wiedzy oraz doświadczenia w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Doradcy podatkowi stale podnoszą swoje kwalifikacje- czuwa nad tym samorząd zawodowy. ' Poczucie bezpieczeństwa i możliwość skoncentrowania się na prowadzeniu firmy. Udzielenie pełnomocnictwa doradcy podatkowemu pozwala na reprezentowanie podatnika w kontaktach z organami podatkowymi i w…
  ul. Kcyńska 7/20 Gdynia Gdynia
 • Biuro rachunkowe TAX BIS Sp. z o.o.

  esteśmy biurem rachunkowym działającym w Gdańsku od ponad dziewięciu lat. Zapewniamy naszym Klientom pełną obsługę księgową oraz kadrowo – płacową. Zatrudniamy doradcę podatkowego, biegłego rewidenta oraz księgowe z dużym doświadczeniem. Nasi pracownicy systematycznie aktualizują swoją wiedzę. Stale współpracujemy z kancelarią prawną oraz kancelarią podatkową, których współwłaścicielem jest główny udziałowiec naszego Biura. Nasze Biuro oraz Kancelarie znajdują się pod tym samym adresem. Jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym partnerem, od wielu lat ubezpieczanym…
  Gdańsk ul. Kruczkowskiego 12 Gdańsk
 • Biuro Rachunkowe KOPE

  KOPE Biuro Rachunkowe - Krystyna Osmołowska KOPE Biuro Rachunkowe - Krystyna Osmołowska ul. Krzywoustego 19 19, 80-360 Gdańsk Tel Fax: 58 732 08 66
  Bolesława Krzywoustego 1 Gdańsk
 • Profit Lidia Owidzka

  1/ Prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowościoraz obowiązującymi przepisami podatkowymi.2/ Deklaracje podatkowe dla urzędu skarbowego ( CIT, PIT, VAT).3/ Comiesięczne i roczne raporty finansowe - bilans, rachunekwyników, cash flow oraz inne raporty na życzenie Klienta.4/ Przygotowanie budżetu ekonomiczno-finansowego i analiza jegowykonania.5/ Doradztwo księgowe i finansowe (zarządzanie płynnością finansowąfirmy, zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym).6/ E-księgowość - Internetowe usługi księgowe.a/ Całość czynności księgowych wykonywana jest przez moje biuro -księgowość prowadzona w…
  Ul. Wolności 18 Gdańsk
 • Agencja Finansowo-Księgowa

  AFK - Agencja Finansowo - Ksi 281gowa ------------------------------ tel fax +48 58 522 93 60 kom (0) 601 66 11 85 afks@republika.pl ------------------------------ 80-299Gda 324sk Osowa Bli 378ni 261t 7 2 ------------------------------ 83-400 Ko 347cierzyna Legionów Polskich 4 PROMOCJA Firmy rozpoczynaj 261ce wspó 322prac 281 z Biurem AFK do 30.04.2013 otrzymaj 261 30 % rabat w okresie pierwszych 4 m-cy. Firmy rozpoczynaj 261ce dzia 322alno 347 263 gospodarcz 261 do…
  Ul. Niedziałkowskiego Mieczysława 3 Gdańsk
 • Biuro Usług Finansowych sp. z o.o.

  HTTP 1.1 200 OK Date: Thu, 21 Mar 2013 15:27:25 GMT Server: Apache 2.0.54 (Unix) mod_ssl 2.0.54 OpenSSL 0.9.7m PHP 5.0.2 Set-Cookie: sessionid=56274135ea2794e3b2605f9a1e87bd5f expires=Monday, 01-Jan-2022 08:00:00 GMT Set-Cookie: cookiesInfo=56274135ea2794e3b2605f9a1e87bd5f expires=Monday, 01-Jan-2022 08:00:00 GMT Connection: close Content-Type: text html charset=iso-8859-2 Content-Language: pl BUF- Biuro Usług Finansowych ------------ 1Nie mogę załadować strony Biuro Usług Finansowych sp. z o.o. 81-573 Gdyniaul. ¬ródło Marii 25ATel fax (058) 629-18-34 Tel. Kom. 502-166-818 biuro@buf-buf.pl Dojeżdżamy na…
  ul. Źródło Marii 25 Gdynia
 • Biuro Rachunkowe, Doradztwo Podatkowe HOLM Jerzy Hołubowski

  Biuro Rachunkowe HOLM założone zostało w 1992 roku jako małe biuro rachunkowe obsługujące dziesięć podmiotów z terenu województwa pomorskiego. Głównym profilem działalności firmy były usługi doradztwa podatkowego. Z biegiem czasu liczba obsługiwanych podmiotów znacznie się zwiększyła co zaowocowało rozszerzeniem wachlarza usług. Zmienił się również profil działalności biura rachunkowego na obsługę księgowo-kadrową małych i średnich przedsiębiorstw. Przez 14 lat wypracowaliśmy sobie doskonałą renomę na rynku usług księgowych województwa pomorskiego. Na dzień…
  ul.Akteona 23 Gdańsk-OSOSWA Gdańsk
 • MARSOLA Biuro Rachunkowe

  Dla firm rozpoczynających działalność proponujemy przez pierwszy okres współpracy atrakcyjne bonifikaty.
  Sopot ul. Chrobrego 22/19 Sopot
 • Biuro Usług Księgowych FINANS-BUK Sp. z o.o.

  Oferujemy usługi w zakresie:Badanie sprawozdań finansowych - audytPrzeprowadzanie niezależnych, zgodnych z normami wykonywania zawodubiegłego rewidenta badań sprawozdań finansowych sporządzanychzgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi prowadzeniarachunkowości.badanie rocznych, śródrocznych, skonsolidowanych sprawozdańfinansowych,przegląd dokumentacji organizacyjno-prawnej firmy,udział w inwentaryzacji zapasów / udziałów, itp.weryfikacja dokumentacji źródłowej,analiza i ocena sytuacji finansowej firmy,sprawdzenie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości iprocedur kontroli wewnętrznej,sprawdzenie prawidłowości wyceny poszczególnych pozycjiaktywów, pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat.Doradztwo biznesowe i podatkoweUsługi doradztwa finansowego i podatkowego świadczymy…
  Marca 165 Wejherowo
 • Biuro Rachunkowe PIT

  Biuro Rachunkowe PITO FirmieRok założenia : 1993 jednoosobowa działalność gospodarcza, od 2001 spółka cywilna Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 81 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia29 września 1994r. o rachunkowości. (Dz.U. Nr 121, poz 591)Świadectwo Kwalifikacyjne nr 2142 97 wydane przez Ministra Finansów w dniu 29.01.1997r. Iwonie MarioliJagiełłowicz na podstawie zdanego egzaminu z dnia 10 grudnia 1996r. z wynikiem pozytywnym.Egzamin potwierdza kwalifikacje wymagane do usługowego…
  Zbożowa 1 Gdańsk
 • Biuro Rachunkowe VA Bis - Filia

  VA BIS Sp. z o.o. oferuje szeroki wachlarz usługdostosowany do prowadzonej działalności. W zakres naszych usługwchodzą m.in.:Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:Ewidencje podatku od towarów i usług (VAT).Prowadzenie ewidencji zryczałtowanego Podatku Dochodowego.Obsługa spraw pracowniczych.Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem UbezpieczeńSpołecznych.Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów:Ewidencja kosztów i przychodów (KPiR).Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.Ewidencje podatku od towarów i usług (VAT).Obsługa spraw pracowniczych, rozliczenia właścicieli.Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem UbezpieczeńSpołecznych.Prowadzenie ksiąg handlowych:Wszystkie wymagane przepisami ewidencje…
  Ul. Poznańska Gdańsk
 • Biuro Rachunkowe BARTEX S.C

  Siedziba :81-007 Gdynia, ul.Chyloska 182Tel/fax (58) 623-74-78tel. (58) 663-03-02Prezes: (58) 623-61-73tel.kom.0601/63-34-72biuro czynne: od pon-pitku w godz. 7.30 - 19.00,w soboty w godz. 9.00 - 14.00„BARTEX” S.C. oferuje usugi w zakresie:1. obsugi celnej i spedycyjnej ( zezw. GUC 714)2. rachunkowoci ( licencja Min. Finansw 4084/97)- ksigi przychodw i rozchodw- ryczat ewidencjonowany- ksigi handlowe- rozliczenia roczne3. ubezpiecze komunikacyjnych i majtkowych( zezw. PUNU 47855/96)
  ska 182 Gdynia
 • REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci

  REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. jest największą firmą audytorską w Polsce Północnej ze 100% polskim kapitałem, zbudowana na silnym rodzinnym fundamencie.Osiemnaście lat historii i budowania nowoczesnej i profesjonalnej kancelarii biegłych rewidentów zaowocowało wysoką i stabilną pozycją na rynku.
  Gdańsk ul. Starodworska 1 Gdańsk
 • Firma UNIPRO Elżbieta Szymańska

  ACCOUNT UNIPRO Biuro Rachunkowe ACCOUNT UNIPRO Biuro Rachunkowe Elżbieta SzymańskaKontakt 605034618583406470 Firma działa od 1990 roku na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej Prezydenta Miasta Gdańska. Jesteśmy ubezpieczeni w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych i KPiR. Biuro prowadzi doświadczony księgowy : wykształcenie wyższe ekonomiczne, uprawnienia Ministra Finansów do prowadzenia biura rachunkowego numer licencji 23038 01 certyfikaty szkolenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i inne aktualnie członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział…
  Antonia Vivaldiego 1 Gdańsk
 • HONEST Doradztwo Podatkowe - Usługi Księgowe

  W przypadku polecenia naszego biura rachunkowego innej firmie, zapewniamy księgowanie jednego miesiąca dla Państwa firmy GRATIS.
  Gdańsk ul. Śląska 66 B Gdańsk
 • Biuro Rachunkowe S.C Danuta Goc & Anna Mażewska

  Nasządziałalność rozpoczęliśmy w 1992 roku, początkowo była to firmajednoosobowa Biuro Rachunkowe. W 2000 roku nasza firmaprzeistoczyła się w spółkę cywilną i została zarejestrowana wUrzędzie Miejskim w Gdańsku pod numerem ewidencyjnym ...........(zobacz) jako Biuro Rachunkowe S.C. Danuta Goc amp AnnaMażewska. Posiadamy wymagane prawem kwalifikacje do usługowegoprowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzone certyfikatem MinistraFinansów nr. 9038/98 (zobacz) .Działalnośćw zakresie doradztwa podatkowego prowadzona jest na podstawie wpisuna listę doradców podatkowych, dokonanego przez Ministra Finansówdnia 21.10.1997…
  ul. Osiek 19/20 Gdańsk
 • zapami

  Prowadzimy usługi w zakresie:prowadzenia ksiąg rachunkowychprowadzenia ksiag przychodów i rozchodów, ewidencji podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanegorozliczenia z urzedem skarbowym i ZUSprzygotowanie dokumentacji kredytowejdoradztwo finansowe, analizy ekonomicznesporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływu srodków pieniężnych),
  ul. Zielony Stok 11 Gdańsk
 • Biuro Rachunkowe Konwińska, Nowak

      Szczegółowa oferta świadczonych przeze mnieusług: księgi handlowepodatkowa księga przychodów i rozchodówewidencja przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowegorejestry VATobsługa kadrowa (listy płac, rozliczenia z ZUS-em)elektroniczne przesyłanie deklaracji doZUS-uewidencja analityczna środków trwałych i wyposażeniaprowadzenie analiz ekonomiczno - finansowych firmysporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z uruchomieniemdziałalności:                  - przez osoby fizyczne i spółkiosobowe,                  - przez spółki prawahandlowego,przygotowanie i modyfikacja ZakładowegoPlanu Kontsporządzanie deklaracji do GUS-uinne usługi księgowe Biuro Rachunkowe - M. Nowak design - A.S.
  Ul. Daszyńskiego Ignacego 152 Rumia
 • Biuro Rachunkowe ORGTECH Krzysztof Tymiński

  OferujemyPastwu 10-letni tradycj, ktra pozwolia namzaistnie na rynkujako solidna firma kierujca si naczeln zasad -Wszystkodla dobra klienta gdzie zapewniamy pen obsugw:prowadzeniu ksigowocii rachunkowociprowadzeniu sprawosobowychdoradztwie podatkowymubezpieczeniachMajc na uwadze Pastwacenny czas oferujemy moliwo pobraniaprzydatnych na co dzie rnychdrukw. Wszystkie dokument zapisane sw formacieMicrosoft Word i zarchiwizowane (ZIP) 
  Sienna Grobla 1 Gdańsk