Biura Rachunkowe - Spis najlepszych księgowych

 • DomData RE Sp. z o.o.

  O NAS Dzięki nam zyskacie Państwo:pewność wysokiej jakości usług, zgodnie z aktualnymi przepisamipodatkowymi i z zachowaniem tajemnicy służbowej, gwarancję obsługi, ponieważ w przypadku nieobecności jednejosoby, możecie Państwo liczyć na pomoc innego wykwalifikowanegoksięgowego, poufność danych, gdyż powierzacie Państwo sprawy firmyfachowcom a dokumenty przechowywane są w archiwum w wersjipapierowej oraz na zabezpieczonym serwerze w wersjielektronicznej. Naszym Klientom zapewniamy fachową i rzetelną obsługę, uczciwośćoraz przyjazną atmosferę. Jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów idostosowania oferty…
  ul. Strzeszyńska 73/75 Poznań
 • Celkom Biuro Rachunkowe Kancelaria Doradztwa Podatkowego Cecylia Urbańska

  Nasze atuty to przede wszystkim ponad 20-letnia obecność na rynku izdobyte przez ten czas doświadczenie oraz wysokie kwalifikacjepoparte wpisem stałym na listę doradców podatkowych pod numerem08666 oraz uzyskanym świadectwem kwalifikacji (certyfikat księgowy)nr 3070/97 wydanym przez Ministra Finansów. Ponadto, dlazabezpieczenia interesów naszych klientów, posiadamy polisęubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC obejmującą swymzakresem czynności usługowego prowadzenia ksiąg oraz czynnościdoradztwa podatkowego.Obsługujemy firmy głównie z terenu miasta Kalisza oraz powiatówkaliskiego oraz ostrowskiego. Naszymi klientami są firmy…
  Górnoœląska 64 Kalisz
 • KREZUS Biuro Rachunkowe, Doradztwo, Szkolenia Jacek Jankowski

  ”Krezus” Biuro Rachunkowe, Doradztwo Finansowe powstao w 2001r.Zaoycielem i wacicielem biura jest Jacek Jankowski, absolwentWyszej Szkoy Zarzdzania i Bankowoci w Poznaniu oraz AkademiiEkonomicznej w Poznaniu, czonek Stowarzyszenia Ksigowych w Polsce,w latach 1997 – 2001 pracownik Ernst & Young Usugi Ksigowe Sp.z o.o., posiadajcy ponad 12-letnie dowiadczenie zawodowe wksigowoci, finansach i controllingu. Posiadamy licencj MinistraFinansw Nr 16762/00, a prowadzona dziaalno objta jestubezpieczeniem OC.Nasz zesp pomaga przedsibiorcom w budowaniu perspektywicznegobiznesu poprzez profesjonalne…
  ul. Wojciechowskiego 7 Poznań
 • Eksal S.C.

  EKSAL - Wszechstronni doradcy... nie tylko księgowi
  Kaletnicza 36a Bielsko-Biała
 • Biuro Doradztwa Finansowo-Gospodarczego BITAX

  Świadczymy usługi w zakresie:UsługKsięgowych:Kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych,Kompleksowe prowadzenie obsługi płacowo - kadrowejSporządzanie zeznań i deklaracji podatkowychDoradztwo podatkowe Posiadamy wykwalifikowaną  i doświadczoną kadrę pracowniczą,która od początku do końca identyfikuje się z problemamiprzedstawionymi przez Klienta. Po to aby nasza usługa była kompleksowa i w pełni zaspakajałapotrzeby Klientów Biura, kooperujemy z biegłymi rewidentami,doradcami podatkowymi, a także z radcami prawnymi. Biuro Rachunkowe BITAX oferuje kompleksowe i profesjonalne usługirachunkowe obejmujące:Prowadzenie rachunkowości wzakresie:Ksiąg przychodów i rozchodówEwidencji…
  Ludwina 20 Pleszew
 • Revisio Biuro Rachunkowe

   Naszą ofertę księgową kierujemy do wszystkich, bez względu naprofil prowadzonej działalności czy jej rozmiar.Każdy klientjest inny, dlatego do każdego podchodzimy indywidualnie, starającsię dostosować fachową i kompleksowąobsługę księgową do jegopotrzeb. Chętnie podejmujemy się nowych wyzwań.Z powodzeniem obsługujemy spółki kapitałowe, spółki osobowe, jak iosoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.Zakres naszychusług ogranicza jedynie wyobraźnia naszych klientów.Aktywnie współpracujemy z kancelarią radcy prawnego, by zapewnićnaszym klientom usługi księgowe na najwyższym poziomie orazwsparcie nie tylko księgowe,ale również…
  Bolesława Chrobrego 1 Poznań
 • Biuro Rachunkowe KZ Kinga Zeidler - Siedziba

  Biuro Rachunkowe KZ specjalizuje się wobsłudze małych, średnich oraz dużych firm w zakresie ewidencjiksięgowych oraz rozliczeń kadr ipłac.Prowadzenie ewidencjiryczałtowych:1. ewidencje podatku od towarów i usług,2. rozliczanie pracowników,3. rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem UbezpieczeńSpołecznych.Prowadzenie Książki Przychodów iRozchodów:1. ewidencja kosztów i przychodów,2. ewidencja środków trwałych,3. ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług,4. rozliczanie pracowników oraz właścicieli,5. rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem UbezpieczeńSpołecznych.Prowadzenie ksiąghandlowych:1. wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe,2. rozliczanie…
  ul. Grunwaldzka 112 Szamotuły
 • BIURO KSIĘGOWE MAZA S.C.

  Firma zajmująca się prowadzeniem usług z zakresu rachunkowości, księgowości, doradztwa podatkowego i prawnego
  Romana Dmowskiego 85 Poznań
 • Biuro Rachunkowe Marbar

  Marbar sp. z o.o. działa narynku od 1999 roku i od tego czasu sukcesywnie sięrozwija.Oferujemy naszym klientom profesjonalne usługi w zakresieprowadzenia ksiąg rachunkowych jak również w zakresie zarządzaniafinansami. Wspieramy naszych Klientów od momentu wyrażenia chęcizałożenia działalności.Wspomagamy ich rozwój poprzez doradztwo w zakresieprowadzenia działalności, rekrutacji pracowników inajkorzystniejszych kierunków rozwoju firmy. Nasze doświadczeniejest poparte starannym wykształceniem, a nasi pracownicynieustannie się dokształcają aby w każdej chwili mogli Państwoskorzystać z rzetelnych i bieżących informacji.Satysfakcja…
  ul. Żeromskiego 22 Swarzędz
 • DORADZTWO SMĘTEK

  Ryczałt ewidencjonowanyRyczałt ewidencjonowany to najprostsza forma księgowości.Opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym podlegają przychody niepomniejszone o koszty ich uzyskania, dlatego taka formaopodatkowania może być atrakcyjna m.in. dla podatnika ponoszącegoniskie koszty uzyskania przychodu. Fakt nieuwzględniania kosztów wcomiesięcznym rozliczeniu kompensują stosunkowe niskie stawkiryczałtu ewidencjonowanego, które ustala się m.in. w zależności odrodzaju prowadzonej działalności.W skład powyższej usługi wchodzą:• kontrola dokumentów pod względem formalnym,• ewidencja sprzedaży,• ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych iprawnych,• ewidencja wyposażenia,• rozliczenia ZUS…
  Skłodowskiej 38 Ostrów Wielkopolski
 • Z M Biuro Rachunkowe s.c.

  w naszym katalogu stron znajdziesz sklep internetowy jakiejś firmy oraz inne strony www
  ul. Karola Libelta 22/5 Poznań
 • A & D S.C Biuro Rachunkowe

  ul. Zdobywców Monte Cassino 14 Poznań
 • Biuro Rachunkowe EKSPERT Damian Buszkiewicz

  Biuro oferuje usługi w zakresie: Obsługi księgowej: - prowadzenie ksiąg rachunkowych jednosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych i kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji, - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, - prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej, - prowadzenie księgowości dla rolnictwa (VAT, ewidencje środków trwałych, obsługa grup producentów rolnych) Obsługi kadrowo-płacowej: (wliczona w cenę usługi księgowej) - przygotowywanie świadectw pracy, umów cywilnoprawnych, umów o pracę, infromacji o warunkach zatrudnienia…
  Z. Nałkowskiej 2 Chodzież
 • Taxconnect Michał Baran

  Prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorców (spółki z o. o. , spółki komandytowe, jawne, cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) w zakresie księgowości, prawa i podatków, dodatkowo prowadzimy zakładanie spółek prawa handlowego, w tym sporządzanie umów i składanie dokumentów rejestrowych do Krajowego Rejestru Sądowego.
  Hetmańska 1A/12 Poznań
 • Biuro Rachunkowe PARTNERS spółka cywilna Poznań (Poznań-Grunwald)

  Pełna księgowośćjuż od 500 zł* nettoKsięga przychodów i rozchodów z VATjuż od 150 zł* nettoKsięga przychodów i rozchodów bez VATjuż od 110 zł* nettoRyczałt od przychodów ewidencjonowanychjuż od 100 zł* netto*podane ceny są cenami orientacyjnymi. Wszelkie szczegółoweustalenia możliwe są na indywidualnym spotkaniu.Cena ustalana jest bezpośrednio z klientem i uzależniona jest min.od:charakteru działalnościilości dokumentówliczby wspólnikówliczby pracowników
  ul. Grochowska 45 Poznań
 • ANALIZA Biuro Rachunkowe Tomasz Zając

  Misją Biura RachunkowegoANALIZA jest wspieranie Klienta w finansowymzarządzaniu firmą poprzez świadczenie usług księgowych idoradczych na najwyższym poziomie. Nasi eksperci świadcząusługi z zakresu księgowo-finansowego.Dzięki naszej pomocy Klienci zyskują możliwość pełnegoskoncentrowania się na podstawowej działalności swojej firmy mającpewność, że w dziedzinie, którą nam powierzyli mają zapewnionebezpieczeństwo.
  ul. Saperska 44 Poznań
 • Alfatax Biuro Rachunkowe Biuro rachunkowe, biuro księgowe

                   Kontakt:Biuro Rachunkowe AlfaTaxmgr Małgorzata TopolskaCertyfikat MF nr 39661Os. Leśne 12 B/10562-028 KoziegłowyWielkopolskaTel. 883.912.300E-mail: biuro@alfatax.pl    księga handlowa - pełna księgowośćksiążka przychodów i rozchodów - uproszczona księgowośćdeklaracje VAT - 7, 7K, UE i pozostałedeklaracje CIT - 8 i pozostałedeklaracje PIT - 36, 36L, 11, 4R, 28 i pozostałedeklaracje VZMobsługa kadrowo-płacowa - akta osobowe, listy płac, dokumenty irozliczenia pracownikówraport menedżera - sprawozdania finansowe, realizacja budżetu,analiza biznesowadoradztwo, audyt finansów, restrukturyzacja zadłużenia, planfinansowyoptymalizacja procesów, procedur,…
  Certyfikat MF nr 39661 Czerwonak
 • Biuro Rachunkowe Balta

  Usługi biura Baltaobejmują:prowadzenie Ksiąg Handlowych,podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów,ewidencje Przychodów dla zryczałtowanego podatkudochodowego,rejestry sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,ewidencję środków trwałych (amortyzację), wyposażenia dlamałych i średnich firm,sporządzamy również miesięczne, kwartalne, roczne deklaracjepodatkowe zarówno dla firm jak i dla osób indywidualnych (np. PIT11, PIT8, PIT28, PIT36i36L, PIT37, PIT4r, CIT, VAT),sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat,przygotowanie wszystkich deklaracji do ZUS,prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,sporządzanie listy płac zarówno dla osób z umowami o pracęjak…
  Bolesława Chrobrego 7 Poznań
 • Biuro Rachunkowe BILANS Poznań (Poznań-Stare Miasto)

  Współpraca z doradcą podatkowym jest bardzo częstokoniecznością przy prowadzeniu działalności. Pomoc doradcypodatkowego, z uwagi na wysoki poziom skomplikowania regulacjipodatkowych, stanowi niejednokrotnie istotny czynnik sukcesuprzedsiębiorstwa. Poniżej podpowiemy jak rozpocząć współpracę zdoradcą!
  Dalemińska 8 Poznań
 • Abacus Sp. z o.o. Biuro rachunkowe Księgi, VAT, Pit

  Dokumentacja pracowniczo-kadrowaPrzygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunkupracy,świadectw pracy.Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich,urlopów , dodatków i potrąceń Obsługa umów cywilno-prawnych:zlecenia, o dzieło, innych.Przygotowanie deklaracji ZUS, informacji dla pracowników na drukachZUS RMUA.Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników.Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowychDokumentacja księgowaProwadzenie ksiąg handlowychProwadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodówProwadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatkudochodowegoProwadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku odtowarów i usługProwadzenie ewidencji środków trwałych, wartości…
  Al. Kościuszki Tadeusza 11 Kościan
 • Biuro Rachunkowe Audytorskie Poznań DPKA

  W ramach DPKA świadczone są następujące usługi: Prowadzenia ksiąg rachunkowych Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe Due diligence finansowe i podatkowe Wycena przedsiębiorstw Wspieranie inwestorów w finansowym zarządzaniu przedsiębiorstwem Sporządzanie dokumentacji podatkowej Opracowanie strategii i optymalizacji podatkowych Bieżące doradztwo z zakresu rachunkowości i podatków Doradztwo z zakresu finansowania działalności Przygotowanie i weryfikacja zasad (polityki) rachunkowości Spersonalizowane usługi na zamówienie kontrahenta
  Poznań Poznań
 • Biuro Rachunkowe Magdalena Witczak

   Serdecznie witamy Państwa na stronie internetowej naszegoBiura Rachunkowego. Mamy nadzieję, że przedstawione tutajinformacje o naszej firmie oraz nasza oferta, spotka się zPaństwa zainteresowaniem.Dysponujemy dużym doświadczeniem w księgowości i sprawachpodatkowych.Nasze usługi polegają na kompleksowej obsłudze firm wzakresie rozliczeń księgowych oraz prowadzenia spraw dotyczącychubezpieczeń społecznych.Świadczymy nasze usługi, także dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.Dla Klientów:   •Możliwość odbioru dokumentów przez pracownika naszego biurarachunkowego. •Pierwsze 3 miesiące z 50%rabatem •Polecając biuro - rabat100% wartości…
  ul. Zachodnia 66 63 Śrem
 • Skórzyńska-Ostatek Mariola Biuro rachunkowe

  Oferta biura księgowego:obsługa kadrowa i obsługa płacowarozliczenia i raporty finansowedeklaracje podatkowedeklaracje CIT, ZUSrozliczenia VAT, PITsprawozdania dla GUSrozliczenia z urzędem skarbowymprowadzenie ksiąg rachunkowychksięgi przychodów i rozchodówprowadzenie ewidencjidoradztwo podatkoweprowadzenie księgowościubezpieczenia grupowe pracownikówpomoc w uzyskiwaniu kredytówpomoc w zakładaniu firmyNasze biuro księgowe współpracuje z osobamiprowadzącymi własną działalność gospodarczą i przedstawicielamifirm. Organizujemy działy księgowe w mniejszych i większychprzedsiębiorstwach. Do naszego biura zapraszamy również klientówindywidualnych, mających problemy z wypełnieniem deklaracjipodatkowych czy rozliczeniami finansowymi. Udzielamyprofesjonalnej pomocy. Oferujemy…
  ul. Stańczyka 11 Piła
 • Biuro Rachunkowe AS Kotarski

  Usługi biura rachunkowego prowadzimy od1992r. Posiadamy świadectwo KwalifikacyjneMinistara Finansów nr 628398 oraz u bezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wymagane przyprowadzeniu usług księgowych. Naszym klientom zapewniamyprofesjonalną i sprawna obsługę finansowo-księgową. Wieloletniedoświadczenie w prowadzeniu firm o różnym profilu działalności iformie prawnej pomaga nam w doborze optymalnych rozwiązań. Nasząofertę kierujemy do przedsiębiorców, którzy pragną cały swój czasskoncentrować na rozwoju firmy, mając pewność, że sprawy związane zrozliczeniami podatkowo-księgowymi są prowadzone rzetelnie, zgodniez obowiązującymi przepisami. Po…
  Ul. Kościuszki Tadeusza 7 Koźminek
 • Thermo Complex

  Jaka firma oblicza podatki, oprócz tego wypełnia pity, spółekSzczecina? Potrzeba płacenia podatków to mało przyjemnezobowiązanie w istocie dowolnego pracującego człowieka. Nie ulegająmu jedynie ludzie, które nie generują jakichkolwiek przychodów lubfirmy pracujące nielegalnie. Przygniatająca lwia część mieszkańcówSzczecina, składa jednak coroczne deklaracje skarbowe lub jak jestto w przypadku właścicieli firm, deklaracje składa się okresowo.Jeśli w przypadku osób fizycznych, osobiste liczenie deklaracjijest zjawiskiem wcale powszechnym to już duża grupa biznesmenów,korzysta z usług specjalistów.…
  Czerniakowska 92 Szczytniki