Biura Rachunkowe - Spis najlepszych księgowych

 • Biuro Rachunkowe \"DelTax\" Marcin Gospodarczyk

  Księgowość i rachunkowość dla małych oraz średnich firm - Barlinek
  Poziomkowa 4a Barlinek
 • Efekt Biuro rachunkowe Jolanta Kędzior-Kołos. Księgowość, płace, konsulting

          BiuroKonsultingowo – Rachunkowo EFEKT istnieje na rynku odstycznia 1997 roku. Naszym celem jest profesjonalne świadczenieusług dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych orazwypełnianie ustalonych zobowiązań Klientów, jak i wspieranie Ichw finansowym zarządzaniu przedsiębiorstwami.       Firma EFEKT  jest firmąposiadającą bogatą praktykę w obsłudze finansowo-rachunkowej,podatkowej oraz kadrowej podmiotów gospodarczych.    Skomplikowane i dyskusyjne problemy rozwiązujemyprzy współudziale współpracujących z nami kancelarii prawnychi audytorskich.    Działalność nasza objęta jest ubezpieczeniem.Obowiązują nas wysokie standardy dbałości o bezpieczeństwoKlienta. Firma nasza…
  stwa 140 Koszalin
 • Właściciel biura Katarzyna Jagodzińska

  Oferujemy:Usługi księgoweDoradztwo podatkowePomoc w założeniu nowej firmyPomoc w odzyskiwaniu twoich pieniędzyPrzygotowanie biznes planów do kredytów i dotacji UnijnychPrzygotowanie dokumentów do przetargów.Prowadzenie księgowości firm jednoosobowych pracujących w unii,korzystne rozliczenia delegacji.Czekamy na Twój telefon. Zadzwoń.
  ul. Letnia 12 Szczecin
 • Biuro Rachunkowe OPTIMA MFPW Sp. z o.o.

  Prowadzenie: - podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów - ewidencji podatku zryczałtowanego  - ewidencji w zakresie pełnej rachunkowości - kompleksowa obsługa z zakresu kadr i płac 
  Piłsudskiego 21 lok.3 Białogard
 • Kancelaria PodatkowaConstans

   Oferowane przez Kancelarie Podatkową „Constans” B. Pawłowska usługiw zakresie doradztwa podatkowego obejmują m. in.:udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenielub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ichobowiązków podatkowych,sporządzanie pisemnych opinii i wyjaśnień w zakresieinterpretacji przepisów podatkowych,sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych,kompleksowa analiza w zakresie nowych przedsięwzięćgospodarczych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych,pomoc w optymalizacji zobowiązań podatkowych poprzez wybórformy prawnej oraz formy opodatkowania, a także konsultacje zzakresu korzystania z ulg…
  ul. Wojska Polskiego 24 Koszalin
 • Reditus biuro rachunkowe

  Reditus biurorachunkowe Szczecin Prawobrzeżewyróżnia:• wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków i księgowościzdobyte podczas pracy w:   – Zachodniopomorskim Urzędzie Skarbowym - DzialeKontroli Podatkowej,   – Rödl & Partner - jednej z największych naświecie firm świadczących usługi profesjonalne w zakresie audytu,doradztwa       prawno-podatkowego iksięgowości,   – biurach rachunkowych,   – spółkach prawa handlowego z kapitałem polskim izagranicznym• znajomość języka angielskiego i niemieckiego• świadczenie usług przez ekspertów - nie powierzamy prowadzeniaspraw klientów młodym, niedoświadczonym   pracownikom, cojest nagminną praktyką…
  ul. Rydla 93 Szczecin
 • Danuta Marianowska-Rul Ewa Procyk

  O NasBiuro Podatkowe SYSTEM działa w formie spółki cywilnej od1991. roku. Posiadamy uprawnienia doradcy podatkowego.Danuta Marianowska-Ruinr wpisu na listę doradców podatkowych - 09114Ewa Procyknr wpisu na listę doradców podatkowych - 06801Posiadamy ubezpieczenie OC na wykonywane usługi w PZU.Naszą dewizą jest budowanie relacji opartych na wzajemnymzaufaniu.Cenimy czas swoich klientów Mamy pozytywne oceny wyników kontroliurzędów i ZUS.Co nas wyróżniaOsobisty kontakt z klientami dla wypracowania najlepszych metodwspółpracy:stale aktualizowane oprogramowanienajlepsze serwisy podatkowo — kadrowedoświadczenie…
  ul. Kilińszczaków 41 Wałcz
 • Kontakt z naszym biurem

  Aktywa Plus biuro ekonomiczneBiuro Ekonomiczne „Aktywa Plus” Emilia Kowalska prowadzi usługirachunkowo-księgowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalnościgospodarczej i zarządzania, zajmuje się również badaniem rynku iopinii publicznej oraz kształceniem ustawicznym dorosłych. PROWADZIMY:-księgi rachunkowe-podatkowe księgi przychodów i rozchodów-ewidencje ryczałtowe-ewidencje VAT-sprawozdawczość wymaganą przez GUS i inne urzędy-deklaracje podatkowe-usługi kadrowo-płacowe i rozliczenia z ZUS-ewidencję i rozliczenia funduszy unijnychOpłaty za usługi ustalane są indywidualnie zklientem w zależności od wielkości i specyfiki firmy jak również odwybranej formy…
  Bolesława Smiałego 39/2 Szczecin
 • Centrum Obsługi Biznesu i Kadr Sylwia Chara-Puchacz

  Co Państwu gwarantuje nasze biuro rachunkowe ? Odpowiedzialność, rzetelność i terminowość, dzięki wieloletniemu doświadczeniu osób wchodzących w skład zespołu. Elastyczną formę współpracy, dzięki pracy na oprogramowaniu Comarch ERP Optima. Atrakcyjną cenę, gdyż każda oferta przygotowywana jest w sposób indywidualny. Bezpieczeństwo, ponieważ posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co gwarantuje Państwu, że ponosimy pełną odpowiedzialność za świadczone przez nas usługi. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
  Pocztowa 13/12 Szczecin
 • BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz

  Oferujemy usługi podatkowo-księgowe: prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, karty podatkowej, optymalizacja podatkowa oraz sporządzanie deklaracji VAT, PIT i CIT, obsługa kadrowo-płacowa oraz rozliczenia ZUS. Świadczymy usługi doradczo–konsultingowe: pomoc podczas zakładania działalności gospodarczej i rejestracji firmy, wsparcie w pozyskiwaniu dotacji UE oraz innych funduszy pomocowych, rozliczanie dotacji unijnych, wsparcie w pozyskaniu środków z UP na podjęcie działalności gospodaczej, tworzenie i kompletowanie wniosków…
  Władysława Spaswoskiego 1/22 Koszalin
 • Adres rejestrowy oraz siedziba główna

  Jesteśmy młodym zespołem posiadającym już jednak bogatedoświadczenie zawodowe w księgowości.Nasze biuro rachunkowe kieruje swoje usługi do młodych ludzizaczynających swoją przygodę z samozatrudnieniem, jak również dotych, którzy mają już dosyć swojej księgowej i potrzebują zmiany.Jesteśmy świadomi z jakimi problemami borykają się młodziprzedsiębiorcy, dlatego zarejestrujemy Twoją firmę orazpoprowadzimy księgowość przez pierwsze miesiące gratis.Nie mamy cennika, z każdym klientem indywidualnie negocjujemywysokość opłat.Dzięki współpracy naszego biura z kancelarią prawną udzielamywsparcia w zakresie prawa cywilnego…
  Ul. Poznańska 1 Szczecin
 • Anna Wi

  Obsuga ksigowa obejmuje:prowadzenie ksigi przychodów i rozchodów,prowadzenie ewidencji przychodów zryczatowanego podatkudochodowego,prowadzenie ewidencji sprzeday i zakupów VAT,prowadzenie ewidencji rodków trwaych i wyposaenia,sporzdzania i skadania deklaracji do Urzdów Skarbowych,pomoc przy otwieraniu i likwidacji dziaalnoci gospodarczej,sporzdzanie sprawozda statystycznychObsuga kadrowo - pacowa pracowników obejmuje:przygotowywanie dokumentów dotyczcych nawizywania, zmianywarunków i rozwizywania stosunku pracy (umowa o prac, umowazlecenie oraz o dzieo),prowadzenie akt osobowych,obsuga zatrudnienia w ramach umów cywilno-prawnychewidencja urlopów oraz zwolnie lekarskichkontrola dokumentacji szkole obligatoryjnych oraz…
  ul. Na Klifie 60 Kołbaskowo
 • Andrzej Karaś

  Biuro Rachunkowe Remin powstało w 1992 roku w Szczecinie. Dziś jestjednym z najstarszych a tym samym największych biur rachunkowych wSzczecinie. Właściciel posiada dodatkowo licencję doradcypodatkowego. Obecnie Biuro Remin zatrudnia 10 pracowników.Pracownicy w większości posiadają wyższe wykształcenie orazcertyfikaty uprawniające do usługowego prowadzenia ksiągrachunkowych.Obsługujemy ponad 150 firm działających w zróżnicowanych branżach:handlu, produkcji, transporcie, usługach budowlanych, medycznych,ubezpieczeniowych i wielu innych. Na stronie znajdują się linki dostron klientów biura. Klienci biura to również firmy…
  ul. Botaniczna 38 Szczecin
 • Kancelaria Podatkowa "Consulent" Sp. z o.o.

  strona w budowie DORADCA PODATKOWYJERZY POTIECHIN/nr wpisu Min. Fin.00393/Kancelaria PodatkowaConsulent sp. z o.o.ul. Mariacka 6/870-546 Szczecintel. / fax   91 / 486 94 86e-mail:consulent@tax.info.plwww: www.tax.info.pl
  ul. Mariacka 6/870 Szczecin
 • Maja Jakusik

  Standardowa działalność biura rachunkowegoobejmuje:prowadzenie księgi przychodów i rozchodówprowadzenie ryczałtu ewidencjonowanegoprowadzenie ksiąg rachunkowychprowadzenie ewidencji VAT prowadzenie ewidencji środków trwałych  i wyposażeniasporządzanie deklaracji podatkowych sporządzenie deklaracji ZUSelektroniczna wysyłka deklaracjiprowadzenie spraw kadrowo-płacowychOferujemy również pomoc w otrzymaniu zwrotu VAT zamateriały budowlane.Nasze Biuro Rachunkowe oferuje fachowe i kompletne pod względemmerytorycznym i  formalnym przygotowanie wniosków o zwrot VATza materiały budowlane. Można odzyskać nawet do 33.000 zł.Wniosek można złożyć raz w roku. Na zwrot czeka się do…
  ul. Emilii Plater 7 Szczecin